Milijardai, skirti žudynėms

Kisindžeris, eugenika ir depopuliacija

Žudantis humanizmas

22 šokiruojančios valdančiųjų citatos