Tikėti evoliucija – kvaila

Pražuvusių civilizacijų pėdsakai

Hekelio “evoliucija”

Melo evoliucija evoliucijos teorijoje

Mūsų protėviai (2)

Posūkio taškas žmonijos istorijoje

Mokslas be moralės – mūsų civilizacijos prakeikimas

Atskilėlių teorija