Nojus buvo ne vienas

Kur bastėsi Mozė?

Pasaulio pabaiga jau buvo – ir ne viena?

Platonas ir Biblija teisūs