Eizenhauerio mirties stovyklos

Egzistuoja visa eilė darbų, pasakojančių apie masines mirtis Vokietijoje 1945-1950 metais. Žemiau pateikiame šiek tiek citatų iš šių darbų.

„Sąjungininkų kariniai nusikaltimai 1941-1950 metais“, Riksonas Stiuartas:

„Kaip pažymi savo knygoje „Nusikaltimas ir atleidimas“ kanadietis istorikas Džeimsas Bakas, laikotarpyje tarp 1941 ir 1950 metų mirė nuo 1,5 iki 2 milijonų vokiečių karo belaisvių. Be to, laikotarpyje nuo 1946 iki 1950 metų žuvo 5,7 mln civilių vokiečių. Mirties priežastis, kaip teigia Bakas, buvo sąjungininkų varoma politika. Iš viso Bako vertinimais, nuo 9,5 iki 14 mln etninių vokiečių, karo belaisvių ir civilių, mirė būtent nuo visos tos savavaliavimo politikos.“

Iš anoniminio 2008 metų straipsnio „Eizenhauerio holokaustas – jis sunaikino 1,7 mln vokiečių“:

„Sunku nepadaryti išvados, kad Dvaitas Eizenhaueris buvo epinio masto karinis nusikaltėlis. Dėl jo politikos (sukūrė naują karo belaisvių rūšį – nuginkluotos priešo pajėgos – kuriai negaliojo Ženevos konvencija) taikos metu žuvo daugiau vokiečių nei žuvo Europos karo teatre“.

Nauja knyga pasakoja apie masinių vokiečių žudynių ir žiauraus elgesio su jais po II Pasaulinio karo, detales. Markas Veberis:

„Britų istoriko Džailso Makdono vertinimais, apie 3 mln vokiečių, kariškių ir civilių, žuvo po oficialaus karinių veiksmų užbaigimo. Milijoną iš jų sudarė karo belaisviai, kurių dauguma mirė tarybinėje nelaisvėje. Pavyzdžiui, iš 90 000 belaisvių, paimtų prie Stalingrado, namo sugrįžo tik 5000. menkiau žinomi faktai apie tūkstančius vokiečių belaisvių, mirusių amerikiečių ir britų nelaisvėje, daugiausiai lageriuose palei Reino upę, kur jie buvo laikomi be pastogės ir pusbadžiu. Kiti, kuriems labiau pasisekė, kaip vergai dirbo sąjungininkų valstybėse ne vienerius metus“.

„Daugiau kaip pusę iš 2 mln vokiečių civilių, žuvusių po karo pabaigos, sudarė moterys, vaikai ir seneliai – jie mirė nuo ligų, šalčio, bado, suicido ir masinių žudynių…

Mums nuolat pasakojama apie III Reicho konclagerius. Tačiau nedaug kas žino, kad tokie liūdnai pagarsėję lageriai kaip Dachau, Biuchenvaldas, Zaksenhauzenas ir Osvencimas veikė ir karui pasibaigus, tik dabar ten atsidūrė vokiečiai karo belaisviai, kurių dauguma mirė baisia mirtimi“.

Iš jau minėto Džeimso Bako knygos „Nusikaltimas ir atleidimas“ apžvalgos. Erikas Bleiras:

„Bako vertinimais, iki 1950 metų dėl nepaprastai žiaurių taisyklių, kurias įvedė sąjungininkai, be jokio karinio ar politinio būtinumo žuvo ne mažiau kaip 9,3 mln vokiečių (o galbūt ir 13,7 mln).

1 foto: The Evening Independent,, 1945 balandžio 24: „Nuo 1945 balandžio 1 iki 22 dienos buvo nužudyti 992 578 vokiečių karo belaisviai.“

2 foto: Sunday Night: „Eizenhauerio mirties stovyklos“.

3 foto: „Milžiniškos amerikiečių stovyklos nusidriekė per dešimtis kilometrų palei Reino upę. Zincigo stovykloje laikoma apie 116 000 belaisvių 1945 gegužės 12-osios duomenimis“

4 foto: Pagrindiniai sąjungininkų lageriai Prancūzijoje ir Belgijoje, bei pagrindiniai sąjungininkų lageriai Vokietijoje.

www

Patiko straipsnis? Pasidalinkite su draugais tinkluose!

Parašykite komentarą