Mitas apie atliekamus žmones

Mitas apie atliekamus žmones reikalingas elitui, kad galima būtų įgyvendinti (per savo intelektu nepasižyminčią agentūrą) gyventojų skaičiaus mažinimo programas. O tai savo ruožtu susiję su planetos gyventojų kontrole, kadangi pastaruoju metu vis didėja laisvai mąstančių ir dvasingų žmonių skaičius. Pastarieji supranta, kas vyksta ir yra pajėgūs suformuoti kritinę masę, kuri nušluos elitą ir sukurs teisingą sistemą, kur neliks vietos parazitavimui.

Kokiu būdu palaikomas šis mitas? Turėdamas savo rankose pinigų spausdinimo stakles, kurių produkcija paskelbta pasauline rezervine valiuta, elitas ėmė reguliuoti pasaulio ekonomiką, remdamasis išimtinai savo kliedesinga „pasaulinio viešpatavimo“ teorija. Šios teorijos šalutiniai efektai, tokie kaip civilizacijos susinaikinimas, jiems nerūpi.

Pagal elito išpažįstamą viešpatavimo teoriją, buvo sukurta totalinė žmonių gyvenimo lygio kontrolė. Dabar grėsmę keliančios rasės gali mažėti, o saugesnės, skirtos ateityje tarnų vaidmeniui, daugintis. Kadangi pati pavojingiausia rasė yra baltoji, tai ir naikinami visų pirma europiečiai. Dar daugiau, skatinami savisaugos jausmo, elito atstovai padarė išvadą, kad saugus, grėsmės nekeliantis būsimų tarnų skaičius turi siekti ar tai milijardą, ar tai pusę milijardo žmonių. Dėl to buvo nuspręsta sukurti pseudo realybę, remiantis šiuo formatu, kitaip sakant, pritempti viską, kas egzistuoja pasaulyje, prie sąvokos „gyventojų perteklius“.

Rezultate mes pastoviai girdime kalbas apie maisto produktų, vandens, energetinių resursų trūkumą, apie prastą ekologiją ir dar daugybę panašių dalykų. Visa tai labai lengva ištaisyti, tačiau elito idėja reikalauja išreklamuoti šias sąvokas tokiu būdu, kad visi kontroliuojami mokslininkai patikėtų, jog būtent taip viskas ir vyksta. Didžiuliai ariamų žemių plotai neapsėjami ir neapsodinami. Energetika remiasi nafta ir dujomis, nes tai galima kontroliuoti ir iš naujo patvirtinti mitą apie energijos resursų trūkumą ir gyventojų perteklių. Dar daugiau – energijos resursų pagalba galima kontroliuoti pasaulio ekonomiką kur kas sėkmingiau. Visi moksliniai atradimai, susiję su ekologiškai švariais ir neišsenkančiais energijos šaltiniais slepiami seifuose. Ekologija dėl aplinkos užterštumo degimo ir perdirbimo produktais nuolat prastėja ir tai puikus „įrodymas“, kad planetoje gyvena per daug žmonių.

Viskas daroma tam, kad žmogus pats imtųsi priemonių savo paties susinaikinimui – kaip Kinijoje įvesto gimstamumo kontrolės atveju. Elito struktūrose, kurių rangas žemesnis, kuriamos legalaus gyventojų skaičiaus mažinimo schemos, tokios kaip homoseksualizmo propaganda, juvenalinė justicija, egoistiškos pasaulėžiūros propagavimas – gyventi sau. Propaguojamas bevaikiškumas kaip civilizuotas požiūris į gyvenimą. Vyksta iškrypimų, vaikų seksualizavimo ir kitų degeneratyvių metodikų, tvirkinančių visuomenę, propagavimas. Ir žemesnio rango elitas, nežinantis svarbiausio sumanymo esmės, išmąsto vis naujas ir naujas metodikas naikinti gyventojams, manydamas, kad dalyvauja didžiame darbe „gelbėjant civilizaciją“. Šio žemesnio rango elito nariai mato tik tai, kas buvo nuleista iš viršaus į jų lygmenį, o būtent – prasta ekologija, trūksta resursų, daugėja gyventojų.

Tokiam pseudo elitui kyla rimtų nuogąstavimų dėl egzistavimo komforto, dėl to jis aktyviai įsijungia į procesus, kurie naikina civilizaciją apskritai. Paskendę iliuzijose, laikydami save „kovotojais už šviesią ateitį“, jie su pavydėtinu atkaklumu skverbiasi į visas valdžios struktūras, į visas vietas, kur gali būti pritaikyta jų veikla sistemos labui. Ir, be jokios abejonės, jie sulindo į visas strategines sferas, gyvybiškai reikalingas žmonijai.

Jeigu pasižiūrėsime, kas vadovauja žiniasklaidai, kas daro prognozes (politologai, analitikai ir kiti sistemos tarnai), kas kontroliuoja dujas, naftą, elektros energiją, kas vadovauja vandens ir maisto tiekimui, pamatysime, kad visas šias gyvybiškai svarbias sferas kontroliuoja elito agentūra. Pastarosios gi atstovai rungiasi už teisę pasižymėti tokioje srityje kaip nepakeliamų gyvenimo sąlygų žmonėms sukūrimas, kad paprasti piliečiai atbuktų ir jau nebesusigaudytų, kas yra jų draugas, o kas – priešas, o užsiimtų tik viena problema – kaip išgyventi.

Pavyzdžiui, ar susimąstė kas nors, kodėl elitas leidžia tiems, kuriuos pastatė prižiūrėti pramonės, pasiimti 90% pelno sau pagal įvairias legalias ir nelegalias schemas? Kitaip sakant, gamykloje keli tūkstančiai žmonių tenkinasi 10-20% gaunamo pelno – čia pat ir amortizacijos fondas, ir „socialas“, ir visa kita. Kas sugalvojo tokią pinigų išpumpavimo schemą? Kodėl kažkas turi teisę susišluoti 90% pelno iš to, ko pats nestatė ir neturi su tuo jokio ryšio? Reikia padaryti, kad pats svarbiausias gamybos šeimininkas pasiimtų sau maksimum dešimt procentų pelno, o visa kita būtų dalinama tarp darbuotojų ir gamybos vystymo – senų įrengimų keitimo naujais ir panašiai.

Kodėl parazituojantis elitas leidžia saugoti savo bankuose milijardus pavogtų (atvirai kalbant) ir pusiau legalių (pagal elito taisykles) pinigų? Ogi todėl, kad iš pat pradžių buvo sudarytos sąlygos sunaikinti viskam, kas susiję su infrastruktūra, gamybos pajėgumais ir ką ten dar duoda valstybės nepriklausomybė nuo įtakos iš išorės? Tai įtaka nuo TVF, užsienio korporacijų ir viso kito elito instrumentų rinkinio, kuris šiuo metu naudojamas tam, kad būtų paimta kontrolėn viskas, kas įmanoma ir galima būtų mažinti darbo vietų skaičių, kas vėlgi patvirtintų mitą dėl atliekamų žmonių.

Visi moksliniai techniniai pasiekimai irgi tarnauja parazitinei elito sistemai, kurios tarnautojai, nesuprasdami, kad jų galutinis tikslas – globalinė civilizacijos savižudybė, svajoja apie būsimą rojų tarp pusės milijardo vergų. Iš čia – toks paradoksas: sunkus darbas keičiamas mašinomis ir robotais, tačiau iš šiuolaikinių gamybos metodų diegimo kažkodėl vėlgi turtėja tie patys „pramonės prižiūrėtojai“, o visi likusieji darbuotojai tiktai skina jų aistros kaupti turtus vaisius. Dėl to atlyginimai, kurie anksčiau atitekdavo darbuotojams, keliauja elitui į kišenę, o likusieji darbuotojai lygiai taip pat sunkiai dirba savo vietose, bijodami, kad jų nepaliestų etatų mažinimas.

Darbuotojams nemažinama darbo trukmė, nesumažinamas darbo krūvis, priešingai, vietoje atleistųjų tenka dar imtis kažkokio darbo šalia to roboto. O likusieji be darbo papildo tokią reikalingą mitui bedarbių armiją, kuri, beje, neturi pragyvenimo lėšų, negali nusipirkti tos pačios produkcijos gamyklų, kurios, besivaikydamos viršpelnių, išveja darbininkus, o paskui priverstos mažinti prekių kainas. Kitaip sakant, pramonė lieka su savo pinigais, bet užtat palaikė mitą apie „atliekamus žmones“.

Tvarkantis teisingai, robotizacija neskatintų žmonių atleidimo iš darbo, o sumažintų darbo trukmę, pašalintų įtampą visuomenėje, nes žmogus dirbtų gerokai mažiau, o likusį laiką skirtų vaikams ir sau pačiam. Tačiau šito ir bijo, kaip ugnies, elitas, nes savęs ugdymas ir dvasinis augimas neišvengiamai atvers akis ir parodys, kokia apgailėtina viešpatauja sistema, kokia ji savižudiška – ko nesuvokia valdantieji iš aukštesnių ešelonų. Teisinga pajamų paskirstymo schema neišvengiamai priveistų daugybę praregėjusių žmonių, kurie parodytų visuomenei, kurioje vietoje pramuštas laivo „Civilizacija“ dugnas, laivo, kuris, vairuojamas pseudo elito, grimzta į dugną. Normalus, sveikas elitas turi tai kontroliuoti, o dabartinis elitas, priešingai, užsiėmęs tik nuosavu saugumu ir savų kajučių įrengimu, jų puošimu – ir visa tai skęstančiame laive. Tokius žmones normalioje visuomenėje skubiai nušalintų nuo valdžios ir šitaip išgelbėtų ir civilizaciją ir pačius nevykėlius vadovus.

Tačiau tie nevykėliai nesugeba to suprasti, jie suvokia tiktai tai, ką įdėjo į jų galvas „sąmonės programuotojai“. Jie iš visų jėgų stengiasi sumažinti gyventojų skaičių ir sugriauti tai, kas suteikia nepriklausomybę ir galimybę gyventi normaliai, jie imasi viską kontroliuoti ir kuria gyventojų pertekliaus bei resursų deficito iliuziją. Jie nežino, kas yra savikritika ir atsiduoda savo „aukščiausiems žyniams“, kurie, savo ruožtu, irgi apkvaitinti to nežinomo negalavimo, kurį religingi žmonės galbūt pavadintų šėtonu.

Globalinis planetos išvalymo nuo žmonių tikslas nežinomas netgi aukščiausio ešelono valdžios atstovams. Dėl to iš dabartinio elito valdžią turi skubiai perimti normalūs žmonės, padorūs ir teisingi, tiktai jie gali išgelbėti civilizaciją. Va tik „elitas“ to nesupras, kadangi chirurgams teks suteikti jiems skausmą – žmonijos ir jų pačių išgelbėjimo labui. Reikia skubiai pašalinti iš valdžios visus bepročius, kurie laiko save „žmonijos valdovais“, nes kitaip bus per vėlu, visi sudegsime globaliniame kataklizme.

PAGAL

Patiko straipsnis? Pasidalinkite su draugais tinkluose!

Parašykite komentarą