Pasikėsinimai į Fidelį Kastro

Pačioje Kastro veiklos pradžioje vienas iš agentų, apsimetęs valstiečiu, prasiskverbė į Fidelio stovyklą. Kai sukilėliai

Apie KKK istoriją

Prieš pusantro šimtmečio raiteliai su baltais apsiaustais pradėjo savo naktines eisenas tamsiomis Tenesio valstijos miestų