Žmonių gerovė ir demokratija

Visi žinome plačiai paplitusį mitą, kad ekonominis klestėjimas yra neatskiriamas nuo demokratijos. Atseit, jeigu nori gyventi turtingai, tai iš pradžių įsivesk demokratiją.

Platina šitą nesąmonę dvi žmonių kategorijos: ideologai ir propagandistai, kurie vaizduoja save ekonomistais (Lietuvos pavyzdys – Laisvosios rinkos institutas, pavyzdžiui) ir idiotai mėgdžiotojai.

Reali situacija tokia: NĖ VIENA VALSTYBĖ NEPASIEKĖ PAŽANGOS, BŪDAMA DEMOKRATIŠKA. Visur iš pradžių buvo ekonomikos augimas, o jau paskui, pasiekus tam tikrą gyventojų sotumo lygį, išsivystė demokratija su visomis žmogaus teisėmis.

Absoliučiai visos iki vienos Europos valstybės pasiekė ekonominį klestėjimą arba per autoritarinį valdymą, kaip Vokietija, arba apiplėšdamos kolonijas, kaip demokratijos šviesulys – Anglija. Teritorijos, kurias ji valdė, turėjo du teisinius statusus – metropolija ir kolonijos. Kolonijose, kurioms tada priklausė ir Europoje esanti Airija, jokia demokratija net nekvepėjo. Kaip rašė vienas to laikmečio rašytojas: „Ant Anglijos herbo pavaizduotas liūtas. Europoje anglai yra lapės. Kolonijose – žvėrys, kurie dar neturi pavadinimo“.

O ir paties šviesulio teritorijoje kone iki XX amžiaus galiojo ganėtinai sąlyginė demokratija. Ir su žmogaus teisėmis ne viskas buvo gerai. Netgi vietinių britų atžvilgiu, nekalbant jau apie kokias nors mažumas. Juodaodžius, pavyzdžiui, ten laikydavo žvėrynuose šalia kitų primatų. O kada nustojo karti bedarbius valkatas, kurie išsisukinėjo nuo priverčiamų darbų manufaktūrose? O į karinį ir prekybinį laivyną nustojo prievarta imti jaunus sveikus vaikinus ir perti juos laivuose bizūnais tik prieš pat demokratijos šviesuliui prarandant jūsų valdovės titulą. Priverčiamieji darbai toje pačioje Anglijoje klestėte klestėjo… Parlamentas jau po Amerikos revoliucijos truputėlį atlaisvino varžtus ir priėmė revoliucinį įstatymą. Jo esmė tokia: „Prievarta į laivyną imti jūreivius ir toliau, nes kitaip niekas ten neis. Žemutines grandis plakti ir toliau, nes nebus disciplinos. Tačiau kažkiek sumokėti žemutinėms grandims už jų darbus nuo šio momento visgi reikėtų. Argi mes kokie vergvaldžiai?“

Ne išimtis ir Amerika. Pirmas dalykas – Amerika pasiekė pažangą tik dėka dviejų pasaulinių karų, į kuriuos įstojo pačioje pabaigoje nugalėtojų pusėje. O vykstant karams, žėrėsi pelną prekiaudama su abiem kariaujančiomis pusėmis. Ir dar dėka to, kad šiedu karai sunaikino ar smarkiai susilpnino ekonominius JAV konkurentus. O po karo Amerika nugalėtojos teisėmis pasiekė teisės spausdinti pasaulinę rezervinę valiutą ir dabar absoliučiai demokratiškai ir tolerantiškai plėšia pasaulį, brukdama žmonijai 20 centų vertės popieriukus už 100 dolerių kainą.

Antras dalykas – su demokratija JAV irgi buvo ne viskas gerai. JAV teritorijos irgi turėjo du teisinius statusus: piliečiams ir juodaodžiams – prisiminkime vergovę. O dar prisiminkime apie prievartinį žemių konfiskavimą iš indėnų. Nemokamą, savaime suprantama. Iš esmės tai buvo kolonijų grobimas. Kurį lydėjo dar ir visuotinis vietinių gyventojų naikinimas. Taip kad dabartinis svarbiausias pasaulio demokratijos šviesulys savo audringo augimo laikais mažai kuo skyrėsi nuo visų kitų kolonijinių galybių.

Europoje, tiesa, būta ir išimčių: mažos šalys, tokios kaip Šveicarija ar Liuksemburgas, kurios iškilo teikdamos specifines paslaugas kolonijinėms galybėms ir faktiškai tapo jų ekonominiais priedėliais.

Truputį vėliau Azijoje visos audringai besivystančios šalys – Korėja, Vietnamas, Kinija ir kitos, savo audringiausio augimo laikotarpiais irgi perėjo autoritarizmo stadijas.

O štai tos šalys, kurioms įbruko „demokratiją“ dar iki joms praturtėjant, nusmuko į skurdą ir pilietinius karus, arba į diktatūras, kurios galbūt (tiktai galbūt) ir atves jas kada nors į demokratiją, prieš tai pamaitinusios gyventojus iki būtino sočiai tolerancijai lygio.

Propagandistai supainiojo priežastį su pasekme. Iš pradžių klestėjimas ir sotūs gyventojai, o jau paskui – demokratija ir žmogaus teisės. O ne atvirkščiai.

Šaltinis

Patiko straipsnis? Pasidalinkite su draugais tinkluose!