SRAUTAS
balandžio 26, 2017

Vartotojiška visuomenė

Vartotojiška visuomenė

6 faktai apie masinio vartojimo vaidmenį kultūroje ir ekonomikoje, produkto transformaciją į simbolį ir visuomenės patirtį.

„Vartotojiškosios visuomenės“ samprata susijusi su socialiniu-ekonominiu ir kultūriniu reiškiniu, kuris stabilizavosi išsivysčiusiose šalyse XX a. antroje pusėje. Tai ne filosofinė kategorija, o veikiau socialinė-teorinė ir ekonominė. Nors koncepcijos populiarumas susijęs, visų pirma, su Jean‘o Baudrillard‘o veikalu „Vartotojų visuomenė. Jos mitai ir struktūros“, pasirodžiusiu 1970 metais, pirmiausia atspindi socialinį-ekonominį reiškinį, o ne konkrečią intelektualinę tradiciją. Baudrillard‘as siekia kritiškai užfiksuoti šio reiškinio modifikaciją, jo svarbų pasireiškimą pirmame plane, bet neatlieka analizės, kas yra normalus vartotojiškos visuomenės modelis, ką būtų prasminga apibūdinti pirmiausia.

1.Masinio vartojimo visuomenėje prielaidos

Kalbant apie vartotojų visuomenę, mes turime galvoje masinį vartojimą, kuris stabilizavosi iš karto po Antrojo pasaulinio karo, kai galutinai susiformuoja plataus vartojimo prekių masinė gamyba.

Antras svarbus vartotojų visuomenės elementas atsiranda tuo pačiu

Straipsnis perkeltas į naują specialiai šiai tematikai sukurtą tinklapį.

Šaltinis

Comments are closed.