Transnacionalinio kapitalo imperija turi būti sugriauta

Lindonas Larušas, buvęs kandidatas į JAV prezidentus, birželio 27 pasisakė per internetą apie esamą situaciją ir atsakė į klausytojų klausimus. Pasisakymas įdomus ir aštrus. Kalbėta apie daug ką – apie Obamą, apie finansinius oligarchus, Kiniją ir Rusiją, apie Juodają Mirtį ir kiaulių gripą. Žemiau pateikiami įdomesni šio pasisakymo gabalėliai.

***

Britų Imperija – vienintelė imperija, kuri iki šiol egzistuoja planetoje. Tai ne paprastų britų imperija. Tai imperija sistemos, užgimusios Britanijoje, sistemos, kuri pagrįsta transnacionalinėmis oligarchinėmis finansinėmis struktūromis ir gina jų interesus. Mes turime sunaikinti šitą imperiją! Privesti ją prie bankroto, sumaišyti su žeme! Mes turime paraginti tautą pakilti į karą, kad ši imperija būtų sunaikinta. Ir turim padaryti taip, kad nacija imtų kontroliuoti Obamą, kuris dabar tėra tik lėlė šitos oligarchinės imperijos veikėjų rankose.

Jeigu mes to nepadarysime, su mumis bus baigta labai greitu laiku. Jeigu su mumis bus baigta, bus baigta su visa planeta. Iš Rusijos, Kinijos girdite maldavimus dėl naujos pasaulio finansų sistemos. Tai maldavimai iš nevilties. Jie mato, kad situacija beviltiška, tačiau mėgina apsimesti, kad išgyvens. Jie neišgyvens. Nudvės Amerika – nudvės ir visas pasaulis, kiekviena jo dalis.

Ir štai mes čia – kaip balsas tyruose, kurio niekas negirdi. Tačiau tai, ką aš sakau – tiesa ir jokios kitos tiesos nėra. Tai paskutinis šansas daugeliui JAV gyventojų. Jeigu mes nepakeisime situacijos, labai greitai civilizacija šioje planetoje išnyks labai ilgam laikui. Planetos gyventojų skaičius nuo 6,7 mlrd sumažės iki dviejų. Mes jau gavome globalinę pandemiją, kuri tėra tik ateinančios tamsios epochos pranašė. Ir gyventojų skaičius sumažėjimas iki 2 milijardų neužims labai daug laiko.

Mes turime sustabdyti visas kvailas antikrizines priemones, kurių buvo imtasi, pradedant 2007 rugsėju ir pasukti jas atgaline kryptimi. Mes turime paskelbti apie finansinės sistemos bankrotą ir pradėti reorganizaciją, kaip vyksta, kai kažkas bankrutuoja. Me turime sukurti naują finansinę sistemą ir imti kurti naujus ir atstatyti senus geležinkelius, fabrikus, sveikatos apsaugos sistemą. Jeigu mes pradėsime tai daryti, kitos tautos prisijungs. Užtikrinus jus – Rusija, Kinija ir Indija prisijungs. O dabar mes juos demoralizuojame savo beprotiškais sprendimais. Mes galime pertvarkyto planetą, galime likti gyvi. Mes galime išgelbėti civilizaciją.

Bet jeigu mes nenorime to daryti ir nuspręsime nieko neveikti – tai bus savižudybė. Ir šitas momentas sparčiai artinasi. Yra vyrukų, kurie sako: „Kai kam nepatinka jūsų pasiūlymai, ar žinote tai?“ Žinoma, žinau. Nėra skirtumo, patinka jums mano pasiūlymai, ar ne. Klausimas čia toks – ar norite, kad jūsų šalis nusibaigtų, ar ne? Ar norite, kad civilizacija nusibaigtų, ar ne? Štai pasirinkimas, kurį teks padaryti.

Tai ką aš siūlau – tai radikalūs, revoliuciniai pokyčiai. Bet jeigu jūs nenorite jų imtis, mes neišgyvensim.

Kai kurie klausimai ir atsakymai į juos.

KLAUSIMAS. Jūs raginote sukurti sąjungą iš Keturių Galių – JAV, Rusijos, Kinijos ir Indijos. Bet sprendžiant iš paskutinių įvykių, Rusijos ir Kinijos simpatijos tokiai sąjungai išgaravo ir jos labiau linkusios bendrauti su Europa. Ar galite pakomentuoti, kas nutiko Rusijoje ir Kinijoje ir ar galime mes padaryti tam įtaką?

LARUŠAS. Grįžkim į 2007 metų rugsėjį. Daugelis rusų žinojo apie mano idėjas ir pasiūlymus, turiu galvoje žmones, kurie priima sprendimus. Kinijos vyriausybėje taip pat daug kas žinojo. Problema čia ta, kad jeigu Kinijoje ir Rusijoje su manimi sutinka, bet tuo pat metu jie mato, kad aš ignoruojamas Amerikoje, tai kokia bus jų reakcija? Politika, kurią siūlau, nėra abstrakti kaip matematikos formulė. Ji išreiškiama ne formule, bet mano mąstymo būdu, logika, svarstymais, kurie yra suprantami Kinijoje ir Rusijoje. Ir jiems buvo įdomu sužinoti, ar bus šis mąstymas, šita logika ir svarstymai priimtini su pagarba Amerikoje. Kitaip sakant, jiems norisi suprasti, ar aš esu faktorius, kurį reikia turėti galvoje, susidūrus su JAV politika – tuo atveju mums pakeliui. Jeigu aš nesu svarbus faktorius, jie eis su kitais. Ir vienintelė jiems žinoma jėga, išskyrus pačią Ameriką, yra Britanijos imperija, kitaip sakant – transnacionalinio kapitalo imperija.

Jūs turite būti realistai ir vengti iliuzijų. Dabartiniu savo pavidalu Amerika – šios imperijos marionetė. Bet kuri smegenis turinti vyriausybė tai supranta. Jeigu jie mato ir supranta, kad imperija kontroliuoja Ameriką, tai jie supranta ir tai, kad bendrauti reikia su bosu, o ne su lėle.

***

Įsivaizduokit save Kinijos ar Rusijos vyriausybės vietoje. Jie žiūri į visą šitą klounadą, į šitą klouną Obamą. Juk jūs nemanote, kad jie visiškai buki? Rusai – didelė nacija, turinti milžinišką patirtį tokiuose reikaluose. Ir Kinija ne naujokė. Manote, jie nesupranta, kur viskas ritasi? Ir nesistengia išgyventi? Žinoma, jie ieško su kuo kalbėtis, kad sudarytų sandėrį. Amerika – impotentė, Londono pasiuntinukė. Vadinasi, Kinijai ir Rusijai daugiau nėra kur eiti, kaip tik bučiuoti užpakalių britams.

KLAUSIMAS. Jūs sakėte, kad deindustrializacija ir finansinė globalizacija veda į tai, kad realusis ekonomikos sektorius naikinamas, kad kuriamos sąlygos būsimai pandemijai. Ką manote apie versiją, kad kiaulių gripas buvo sukurtas finansinių oligarchų laboratorijose? Ir apie tai, kad vakcina prieš jį gali būti mirtina ir skirta žudyti, o ne gelbėti žmones, kaip mes tai stebėjome Afrikoje?

LARUŠAS. Žvelgiant į susirgimą valstybės akimis, atskira liga nėra uždavinys ir problema. Valstybė žvelgia į sanitariją plačiąja prasme, nes labai daug sąlygų daro poveikį ligų plitimui ir būtent apie tas sąlygas jums reikia galvoti.

Be to, jūs turite atsižvelgti į papildomą faktorių, kurį savo laiku apibūdino princas Filipas ir Bertranas Raselas. Raselas pareiškė apie tai 1953 metais, o Filipas vėliau – jiedu norėjo, kad Juodosios Mirties epidemija sulig kiekviena žmonių karta mažintų gyventojų skaičių. Princas Filipas kalbėdavo, kad nori mirti ir atgimti mirtinu virusu, kad galėtų sumažinti gyventojų skaičių iki 2 milijardų. Jų bendraminčiai ir pasekėjai paleido į darbą ištisą rinkinį priemonių, o daugumą Bertrano Raselo pasekėjų galite aptikti laboratorijose, kuriančiose naujas ligas.

Iš kitos pusės, ligų plitimas priklauso nuo sanitarijos, gyvenimo sąlygų, šeimyninių sąlygų ir panašiai. Mirtingumas didžiausias pas vargingiausius dėl jų maitinimosi ir aplinkos.

Manau, kad daroma klaida, kalbant apie kiaulių gripą kaip virusinį ginklą, neturint svarių ir įtikinamų įrodymų. Aš neneigiu tokios galimybės, bet nelaikau jos įrodyta tol, kol nerasiu įrodymų.

Ką aš puikiai suprantu – tai jeigu sukursite sąlygas plisti epidemijai, tai kad ir kokiu būdu ji bus sukelta – ji išplis. Pavyzdžiui, pažvelkime į mirtingumą nuo gripo, kaip jis keitėsi, bėgant laikui. Mirtingumas augo krintant gyvenimo lygiui ir atvirkščiai. Sanitarijos ir politikų bei vyriausybių, kurie ją įtakoja, problema – tai iš esmės ekonomikos problema. Didžiausias mirtingumas nuo epidemijų Europoje buvo XIV amžiuje, kaip ekonominio kolapso, žinomo kaip Tamsioji Epocha, rezultatas. Išmirė kone trečdalis gyventojų, ir išmirė labai greitai. Pusė gyvenamų vietų ir bendruomenių paprasčiausiai išnyko. Žmonės gali išradinėti virusus, ir tai yra savaime blogai. Bet mes neturime išpūsti šios faktoriaus. Nereikia neigti šio faktoriaus, bet nereikia ir sureikšminti. Reikia suprasti, kad esminis klausimas yra sanitarija, ji pati savaime padeda atsispirti ligoms. Ir atvirkščiai.

Turint tai galvoje, sveikatos apsaugos reformos, kurias dabar atlieka Obama, yra baisesnės už pačias ligas. Jis imasi pačių efektyviausių veiksmų, kad sunaikintų daugybę žmonių.

KLAUSIMAS. Amerika ir kiek mažesniu mastu Europa globalizacijos procese iškėlė gamybą į vietas su pigia darbo jėga – Meksiką, Kiniją, Aziją. Tai padarę, mes netekome šios industrijos, nors nuo jos smarkiai priklausom. Gavome trumpalaikės naudos, bet sunaikinome savo pajamų šaltinį. Ir, manau, augantis Amerikoje nedarbas kalba pats už save apie šią problemą. Tuo pat metu, kol mažinome savo produktyvumą ir žemės ūkyje, ir pramonėje, mūsų bankų sfera išsipūtė ir smarkiai pranoksta visas kitas sferas. Problema dabar, kaip aš suprantu, tame, kad krizė Kalifornijoje taps modeliu visai Amerikai. Mes turime ne šiaip finansinę krizę. Kilo grėsmė pačios valstybės ir vyriausybės egzistavimui.

Federalinė vyriausybė neturi pinigų net tam, kad užtikrintų pagrindines valdžios funkcijas. Pajamų nėra, nes patys sunaikinome pajamų šaltinius. Mes sukrapštėke trilijonus, kad pripumpuotume kais bankus, nežinau, kur mes juos radome, tačiau radome. Dabar tai primena infliacinę politiką, dar daugiau – hiperinfliacinę, analogišką Veimaro Vokietijos politikai 3 dešimtmetyje. Tuo pat metu gamybos kolapsas ir bedarbystė gali sukelti defliaciją kaip 1929 metų Amerikoje. Unikali situacija – mes sumaišėme viską, kas buvo blogiausia tiek Vokietijoje, tiek Amerikoje. Matyt, ir sprendimai turi būti ypatingi, o ne tokie, kokie buvo naudojami tais laikais.

LARUŠAS. Taip, mes dabar turime ne Didžiosios depresijos pasikartojimą. Mes regime visos sistemos griuvimą planetos mastu. Apie hipotetišką tokio griuvimo galimybę buvo diskutuota dar XIX amžiaus pabaigoje ir štai – prasidėjo. Sistema griūva, vyksta infliacija ir defliacija tuo pat metu.

Ką reiškia visiška sistemos griūtis? Tai reiškia, kad problema nebeturi sprendimo tos sistemos, kurioje mes šiuo metu veikiame, rėmuose. Kitaip sakant, jūs negalite paimti einamosios situacijos parametrų, ir juos pataisę, išgelbėti sistemą nuo kolapso. Dabar mes turime labiau psichologinę ir emocionalią problemą negu kokią nors kitą. Problema yra ta, kad situacija turi tapti akivaizdi kiekvienam. Tačiau pabandę papasakoti žmonėms teisybę ir paaiškinti, kuo baigsis visos sistemos griūtis, jūs pamatysite, kad žmonės ims niršti. Arba paprasčiausiai pasitrauks nuo jūsų. Tada pamėginsite rasti būdą įtikinti juos, naudodamas kitus terminus, kuriuos jie priims, tačiau tais terminais neįmanoma apibūdinti pilną sistemos sutrikimo mastą. Jūs nesugebėsite paaiškinti žmonėms situacijos, jų neišgąsdinę. Užburtas ratas. Nėra kito kelio, kaip tik kalbėti tiesą. Tiesa turi būti paviešinta.

www

Patiko straipsnis? Pasidalinkite su draugais tinkluose!

Parašykite komentarą