Tarptautiniai bankininkai ir II Pasaulinis karas

Po I Pasaulinio karo atsirado Tautų Lyga, o po II Pasaulinio – JTO. Pastaroji tapo Rokfelerių dovana. Viršnacionalinės organizacijos, tokios kaip JTO, TVF ir kitos, galiausiai taps pamatai, ant kurių bus suręsta Vieninga pasaulio vyriausybė, palaipsniui išstumsianti nacionalinius suverinitetus. Nacionalinių vyriausybių valdžia palaipsniui silpnės ir silpnės.

I Pasaulinis karas neregėtai praturtino tarptautinius bankininkus, kuri tuojau pat pradėjo steigti privačius centrinius bankus pagal Anglijos Banko ir FRS pavyzdį. Rotšildas kitados pasakė: „Leiskite man kontroliuoti nacionalinius pinigus, ir man bus vis vien, kas rašo įstatymus“. Nacionaliniai centriniai bankai buvo vieni iš esminių tarptautinės bankininkystės strategijos elementų formuojant Naująją Pasaulio Tvarką per pastaruosius du šimtmečius. Štai ką apie tai rašo Gajus Keris knygoje „Pawns in the game“: „Nuo Didžiojo karo laikų tarptautiniai bankininkai sukūrė 26 centrinius bankus. Pirmasis pasaulinis karas suteikė elitui neįtikėtinus turtus ir valdžią, o naujas pasaulinis karas turėj

Po I Pasaulinio karo atsirado Tautų Lyga, o po II Pasaulinio – JTO. Pastaroji tapo Rokfelerių dovana. Viršnacionalinės organizacijos, tokios kaip JTO, TVF ir kitos, galiausiai taps pamatai, ant kurių bus suręsta Vieninga pasaulio vyriausybė, palaipsniui išstumsianti nacionalinius suverinitetus. Nacionalinių vyriausybių valdžia palaipsniui silpnės ir silpnės.

I Pasaulinis karas neregėtai praturtino tarptautinius bankininkus, kuri tuojau pat pradėjo steigti privačius centrinius bankus pagal Anglijos Banko ir FRS pavyzdį. Rotšildas kitados pasakė: „Leiskite man kontroliuoti nacionalinius pinigus, ir man bus vis vien, kas rašo įstatymus“. Nacionaliniai centriniai bankai buvo vieni iš esminių tarptautinės bankininkystės strategijos elementų formuojant Naująją Pasaulio Tvarką per pastaruosius du šimtmečius. Štai ką apie tai rašo Gajus Keris knygoje „Pawns in the game“: „Nuo Didžiojo karo laikų tarptautiniai bankininkai sukūrė 26 centrinius bankus. Pirmasis pasaulinis karas suteikė elitui neįtikėtinus turtus ir valdžią, o naujas pasaulinis karas turėjo tapti sekančiu ryžtingu žingsniu link vieningos pasaulinės vyriausybės.

Organizuodami eilinį pasaulinį konfliktą, finansiniai elitai iš pradžių parėmė tarybinės Rusijos ir nacių Vokietijos iškilimą ir sustiprėjimą, o paskui supjudė jas tarpusavyje. Britų vyriausybė, kurią bankininkai kontroliuoja nuo Vaterlo mūšio laikų, kai Rotšildas tapo vienvaldžiu anglų pinigų šeimininku, visada vykdo tai, ko iš jos reikalaujama. Bankininkų kontrolė Amerikoje dar labiau sustiprėjo dėka I Pasaulinio karo ir FRS veiklos.

Knygose „Wall Street and the Bolshevik Revolution“ ir „Wall Street and the rise of Hitler“ Entonis Satonas demaskuoja atgrasias intrigas, kurias be jokio sąžinės graužimo mezgė slaptasis elitas. Satono ir jo kolegų darbai demaskuoja atstumiantį elito siekį kontroliuoti žmonių gyvenimą ir griauti jį savo nuožiūra. Šie autoriai atkakliai ignoruojami stambių leidyklų ir viešpataujančios žiniasklaidos. Žiniasklaida ir leidėjai yra kontroliuojami elito ir aptarnauja jų interesus, kaip ir Holivudas, kuris tapo sistema, kuriančia melagingą realybę, sukonstruotą tokiu būdu, kad žmonija būtų apkvailinta ir užhipnotizuota prieš galutinį pavergimą.

o tapti sekančiu ryžtingu žingsniu link vieningos pasaulinės vyriausybės.

Organizuodami eilinį pasaulinį konfliktą, finansiniai elitai iš pradžių parėmė tarybinės Rusijos ir nacių Vokietijos iškilimą ir sustiprėjimą, o paskui supjudė jas tarpusavyje. Britų vyriausybė, kurią bankininkai kontroliuoja nuo Vaterlo mūšio laikų, kai Rotšildas tapo vienvaldžiu anglų pinigų šeimininku, visada vykdo tai, ko iš jos reikalaujama. Bankininkų kontrolė Amerikoje dar labiau sustiprėjo dėka I Pasaulinio karo ir FRS veiklos.

Knygose „Wall Street and the Bolshevik Revolution“ ir „Wall Street and the rise of Hitler“ Entonis Satonas demaskuoja atgrasias intrigas, kurias be jokio sąžinės graužimo mezgė slaptasis elitas. Satono ir jo kolegų darbai demaskuoja atstumiantį elito siekį kontroliuoti žmonių gyvenimą ir griauti jį savo nuožiūra. Šie autoriai atkakliai ignoruojami stambių leidyklų ir viešpataujančios žiniasklaidos. Žiniasklaida ir leidėjai yra kontroliuojami elito ir aptarnauja jų interesus, kaip ir Holivudas, kuris tapo sistema, kuriančia melagingą realybę, sukonstruotą tokiu būdu, kad žmonija būtų apkvailinta ir užhipnotizuota prieš galutinį pavergimą.

Vokietijos perginklavimas vyko slapta ir dideliu mastu dalyvaujant Volstritui ir jo vadams, kurių dalis gyveno ir iki šiol tebegyvena už JAV ribų. Satonas rašo: „Amerikiečių kapitalistų indėlio į vokiečių karinius pasirengimus iki 1940 metų kitaip negu fenomenaliu nepavadinsi. Vokietijos karinės galios atsistatymui tai turėjo lemiamą reikšmę“. Kaip buvo teisingai pastebėta, be chemijos giganto „I.G. Farben“ (koncernas iš 6 stambiausių vokiečių chemijos korporacijų) nebūtų prasidėjęs joks II Pasaulinis karas. Gigantiška chemijos pramonė, palaikanti karinę ekonomiką, buvo sukurta 1926 metais už Volstrito pinigus. Megakorporacijos direktoriumi buvo Maksas Varburgas, o amrikietiškam filialui vadovavo jo brolis Polas Varburgas, neformalus įstatymo dėl FRS autorius.

Tolimesnių įrodymų galima rasti Senato pakomitečio karinės mobilizacijos ir kariniams klausimams (Kilgoro komisija) ataskaitoje: „Vokiečiai buvo atvežti į Detroitą, kad susipažintų su specialių komponentų gamybos metodais ir konvejerine gamyba… Metodai, išnagrinėti Detroite, galiausiai buvo panaudoti gaminant pikiriuojančius bombonešius „Stuka“.

Kaip teigė nacių ekonomikos genijus Jalmaras Šachtas ir nacių pramonininkas Frics Tysenas, Hitlerio atėjimas į valdžią pasidarė įmanomas 1933 metais dėka „Jango plano“. Planas pavadintas Morgano agento Oveno Jango vardu ir veikė 1928 metais.

Esama dokumentuotų liudijimų, kad Tarybų Sąjunga buvo sukurta tarptautinių bankininkų. Bolševikų revoliucija ne tik nuvertė carą, bet ir sukūrė bankininkų kontroliuojamą tarybinę verslo monopoliją. Leninas ir Trockis abudu buvo bankininkų agentai, kaip išsiaiškino kai kurie autoriai. Volstritas finansavo ir Marksą. Visas tarybinis verslas atiteko turtingiausioms planetos šeimoms, kurių dauguma buvo netoleruojamos carinėje Rusijoje.

Tačiau, kaip rašo Gajus Keris: „Hitleris pasipriešino tarptautiniams bankininkams. Paskelbdamas savarankišką finansinę politiką… Reichas anuliavo Konstitucijos punktą, užtikrinantį Hanso Liuterio – Reichsbanko prezidento – neliečiamumą. Iki panaikinant šį punktą, jis negalėjo būti nušalintas be jo paties sutikimo ir be Tarptautinių atsiskaitymų banko balsavimo.

Amerikos įstojimas į II Pasaulinį karą buvo iš anksto suplanuotas ir tapo įmanomas dėka išprovokuoto Perl Harboro užpuolimo, kuris sukėlė amerikiečių tautos pasipiktinimą. Tai, kad antpuolis buvo ne kas kita, kaip iš anksto suplanuota provokacija, buvo nenuginčijamai įrodyta dokumentais, kuriuos paskelbė Robertas Stinetas, vadovaudamasis „Įstatymu dėl laisvu priėjimu prie informacijos“. Karas buvo užtęstas pačiais įvairiausiais taktiniais triukais ir sąjungininkai sąmoningai leido rusams užimti Rytų Europą. Tokiu būdu dviem naujomis supervalstybėmis tapo Tarybų Sąjunga ir Amerika, ir abi jas kontroliavo tarptautiniai bankininkai. Prielaidos naujam – Šaltajam – karui tarp komunizmo ir kapitalizmo buvo sėkmingai sukurtos.

Du japonų miestai patyrė atominį bombardavimą be jokio būtino reikalo, tačiau tai jau visai kita istorija. Japonai taip pat nusikalto, pasekę majoro Klifordo Hju Duglaso idėjomis ir vietoje privataus centrinio banko įkūrę valstybinį banką, atsižvelgiantį grynai į nacionalinius interesus.

II Pasaulinio karo aukų skaičius vertinamas nuo 62 iki 78 mln žmonių – 10 kartų daugiau nei buvo aukų per I Pasaulinį karą. Buvo nužudyta maždaug 2,5% planetos gyventojų. Kai Čerčilis sužinojo apie žiaurų Roterdamo bombardavimą, ji pastebėjo: „Laisva povandeninių laivų medžioklė, neriboti bombardavimai iš oro – tai totalinis karas… Lakas ir okeanas, kažkokia kelrodė žvaigždė ir aukščiausioji klika pavertė mus tokiais, kokie esame“. Aukščiausioji klika – tai amžinas, slaptas ir mirtinas žmonijos priešas.

www

 

Patiko straipsnis? Pasidalinkite su draugais tinkluose!