Archyvas pagal žymą: G.Lebonas

Gustavas Lebonas. Minios psichologija (17)
Minios psichologija
rugpjūčio 30, 2015

Gustavas Lebonas. Minios psichologija (17)

PENKTA DALIS Parlamentinės asamblėjos Parlamentinė minia turi daugumą heterogeninės neanoniminės minios bendrųjų požymių. Nuomonių paprastumas, [taiga ir jos ribotumas. Nekintamos ir nepalenkiamos nuomonės; kintančios nuomonės. Ko­dėl vyrauja abejonė. Lyderių vaidmuo….

Gustavas Lebonas. Minios psichologija (16)
Minios psichologija
rugpjūčio 22, 2015

Gustavas Lebonas. Minios psichologija (16)

KETVIRTA DALIS Rinkėjų minia Bendrieji rinkėjų minios požymiai. Kaip ji įtikinama. Kandidatui privalo­mi pranašumai. Autoriteto svarba. Kodėl darbininkai ir valstiečiai retai pasirenka kandidatus iš savo klasės. Žodžių ir formulių poveikis…

Gustavas Lebonas. Minios psichologija (15)
Minios psichologija
rugpjūčio 16, 2015

Gustavas Lebonas. Minios psichologija (15)

TREČIA KNYGA Minios kategorijų klasifikacija ir aprašymas PIRMA DALIS Minios klasifikacija Šioje knygoje jau aptarėme bendruosius minios požy­mius. Belieka išnagrinėti specialiuosius požymius, kar­tu su bendraisiais požymiais pasireiškiančius įvairiose bendruomenėse, kurios…

Gustavas Lebonas. Minios psichologija (14)
Minios psichologija
liepos 25, 2015

Gustavas Lebonas. Minios psichologija (14)

KETVIRTA DALIS Ribotas minios tikėjimo ir nuomonių kintamumas PASTOVUS TIKĖJIMAS Psichologinius požymius galima palyginti su biologiniais požymiais. Biologiniai požymiai turi nekintamų kom­ponentų arba taip lėtai kintančių, kad jiems pakeisti prireiktų…

Gustavas Lebonas. Minios psichologija (13)
Minios psichologija
liepos 18, 2015

Gustavas Lebonas. Minios psichologija (13)

AUTORITETAS Teigimu, kartojimu ir užkrėtimu plintančios nuomonės yra galingos tik todėl, kad įgauna paslaptingos jėgos, va­dinamos autoritetu. Viskas, kas dominuoja pasaulyje, idėjos ir žmonės, paprastai iškyla dėl tos pačios nenugalimos…

Gustavas Lebonas. Minios psichologija (12)
Minios psichologija
liepos 11, 2015

Gustavas Lebonas. Minios psichologija (12)

LYDERIO ĮTAKOS PRIEMONĖS! TEIGIMAS, KARTOJIMAS, UŽKRĖTIMAS Norint minią priversti ką nors skubiai atlikti: užpulti pilį, susinaikinti ginant barikadą, – ją reikia paveikti ryžtin­gu pasiūlymu. Veiksmingiausias yra pavyzdys. Tačiau minia turi…

Gustavas Lebonas. Minios psichologija (11)
Minios psichologija
liepos 4, 2015

Gustavas Lebonas. Minios psichologija (11)

TREČIA DALIS Minios lyderiai ir jų įtaigos priemonės Jau panagrinėjome psichinę minios sąrangą ir sužinojo­me, kas daro įtaką jos sielai. Belieka išsiaiškinti, kas ir kaip gali tinkamai pasinaudoti šiais veiksniais….

Gustavas Lebonas. Minios psichologija (10)
Minios psichologija
birželio 27, 2015

Gustavas Lebonas. Minios psichologija (10)

ILIUZIJOS Nuo pat civilizacijos aušros tautos nuolat patiria iliuzijų įtaką. Iliuzijų kūrėjams pastatyta daugiausia šventovių, statulų ir altorių. Kadaise vyravo religinės iliuzijos, o šian­dien — filosofinės ir socialinės; apskritai šias…

Gustavas Lebonas. Minios psichologija (9)
Minios psichologija
birželio 20, 2015

Gustavas Lebonas. Minios psichologija (9)

ANTRA DALIS Jau nagrinėjome netiesioginius ir parengiamuosius veiks­nius, kurie minios sielai suteikia ypatingą imlumą, lei­džiantį minioje pasireikšti tam tikriems jausmams ir idė­joms. Dabar belieka apžvelgti tiesioginius veiksnius. Ki­tame skyriuje išsiaiškinsime,…

Gustavas Lebonas. Minios psichologija (8)
Minios psichologija
birželio 13, 2015

Gustavas Lebonas. Minios psichologija (8)

5. ŠVIETIMAS IR UGDYMAS Mūsų laikmečiu vyrauja idėja, kad švietimo tikslas yra tobulinti žmones ir net padaryti juos lygiateisius. Vien dėl kartojimo šis teiginys tapo nepajudinama demokra­tijos dogma. Dabar ją…