Slapta pasaulio vyriausybė

Šveicarijos Ciuricho federalinio technologinio instituto mokslininkai sudarė nuosavybės ryšių tarp pasaulio kompanijų schemą ir nustebo išvydę, kad prieš ketverius metus vos 147 didžiausios korporacijos valdė net 40 proc. pasaulio aktyvų. „Apie tai, kad pasaulio turtas yra sutelktas tik labai mažo žmonių rato rankose, kalbama ir rašoma jau seniai, o šveicarų atliktas tyrimas moksliškai įrodė, jog tokios šnekos ne iš piršto laužtos“, – „Respublikai“ sakė Latvijos ekonomistas Dmitrijus Smirnovas.

Atsitrenkė į fondus

Šveicarų mokslininkai sudarė grafinį maždaug 43 tūkst. didžiausių pasaulio kompanijų, kurios valdo didžiąją dalį privataus planetos turto, nuosavybės ryšių grafinį vaizdą. Jį patys tyrėjai pavadino „peteliške“, mat daugelis iš pažiūros viena su kita nesusijusių gijų sueina į vieną mazgą – aiškėjo, kad beveik pusę kompanijų valdo vos 147 didžiausios planetos transnacionalinės korporacijos. Tyrimo rezultatai buvo nušviesti moksliniame žurnale „Sciens News“.

„Kas dešimtmečiais buvo pateikiama kaip anekdotas, dabar yra patvirtinta moksliškai. Pasirodo, tikras faktas, kad nesuskaičiuojamos daugybės įmonių nuosavybės siūlai laikomi tik mažos žmonių grupės rankose“, – leidiniui teigė Ciuricho Karnegio-Melono universiteto finansų analitikas Brandis Eivenas.

Tačiau tyrėjai pripažįsta, kad jiems nepavyko išvynioti siūlų iki galo – galutiniai naudos gavėjai iš valdomų korporacijų taip ir liko nežinomi. Mat 40 procentų pasaulio aktyvų valdantys asmenys slepiasi už beveidžių fondų, kurie dokumentuose ir įvardijami kaip aktyvų valdytojai.

Netikėto atradimo autoriai toli siekiančių išvadų nekelia. Jie tik tvirtina, kad per didelė kapitalo koncentracija nedidelės turtuolių grupės rankose pasaulio ekonomiką daro labai pažeidžiamą. „Kadaise užteko subyrėti „peteliškės mazge“ įsitaisiusiam bankui „Lehman Brothers“, ir visą pasaulį domino principu apėmė krizė“, – teigia šveicarai.

Atradimas patvirtina esant sąmokslą

Latvių ekonomistas D.Smirnovas netikėtu laiko ne Šveicarijos mokslininkų atradimą, o tą faktą, kad jį buvo leista daryti, maža to, netgi paskelbti rezultatus mokslo leidinyje. „Iki šiol kalbėjimas apie nuolatinę pasaulio turtų koncentraciją vienose rankose yra laikomas vos ne nusikaltimu. Tokių teorijų skleidėjai yra apšaukiami psichinių sutrikimų turinčiais asmenimis, o jų šnekos – nieko vertomis sąmokslo teorijomis. Šveicarai, žinoma, bijo atskleisti galutinius naudos gavėjus, nes pastarieji itin galingi. Tačiau moksliniais faktais pagrįstas jų darbas turi neįkainojamos reikšmės – jis patvirtina, kad pasaulinis bankininkų sąmokslas vyksta iš tikrųjų“, – „Respublikai“ tvirtino ekonomikos specialistas.

– Kažkas turi savo rankose beveik pusę pasaulio turto, tačiau pasaulis apie tai nė neįtaria. Ką tai reiškia?- „Respublika“ klausė D.Smirnovo.

– Ar jums teko skaityti Anglijos žvalgybos karininko Džono Kolemano (John Coleman) knygą „Komitetas 300″?

Žvalgybininkas trisdešimt metų stebėjo globalioje erdvėje vykstančius procesus ir pateikė daug įdomių išvadų. Beje, iki šiol knyga yra iš tų, kurios oficialiai lyg ir nėra uždraustos, bet skaityti nerekomenduojamos.

Knygoje dėstoma, kad jau egzistuoja Amerikoje veikianti pasaulio vyriausybė, kuri valdo pasaulį per bankus, korporacijas, susijusias priklausomybės ryšiais. Vyriausybę sudaro keliolika turtingiausių tarptautinių bankininkų klanų, o demokratija, lygiateisiškumas, žmogaus teisės ar laisvoji rinka yra tik gražiai pateikiamas ir dažniausiai jaunus žmones tarytum medaus gabalas masinantis melas.

– Kas priklauso toms šeimoms?

– Šveicarijos mokslininkai tai pabijojo įvardyti, tačiau, manau, jie tą dalyką žino. Knygoje iš vadovaujančių pasauliui korporacijų minimi bankai „Bank of England“ ir „JP Morgan Chase“. O už jų jau porą šimtų metų stovi trilijonierių Rokfelerių, Diuponų, Morganų, Rotšildų ir kitų bankininkų šeimos. Kadaise jų protėviai padarė atradimą, kad savo rankose turint rezervinę pasaulio valiutą JAV dolerį galima užkariauti visą planetą, o tai šiandien sėkmingai ir daroma.

Kaip rašoma knygoje, šeimos valdo ir JAV – jos finansų sistemoje, svarbiausiuose valstybės postuose sėdi „Komiteto 300″ patikėtiniai, kuriems Amerikos prezidentas, Senatas ar Kongresas tėra marionetės.

– Ar jūs pats tikite šia sąmokslo teorija?

– Šveicarų atradimai rodo, kad pateikiama informacija gali būti tikra. Be to, dabartiniai įvykiai pasaulyje irgi patvirtina Dž.Kolemano išdėstytas versijas.

– Kam bankininkų šeimoms reikia prisidengti fondais ar kitaip slėptis?

– Manau, iki tam tikro laiko buvo būtina, kad visiškai niekas neįtartų jų kėslų. Pasaulis buvo užkariaujamas slapčia, dosniai dalijant ar dozuojant kreditus. Egzistuoja vadinamoji monetarinė teorija, kuri iš esmės yra teisinga. Ji byloja, kad investuojant pinigus skatinamas ekonomikos žydėjimas. Tačiau teisingą teoriją bankininkai „patobulino“.

Mat jie pastebėjo, kad sustabdžius lėšas ūkis žlunga, atsiranda nedarbas, nebeįmanoma grąžinti ne tik procentų, bet ir paskolų. Likę be pinigų žmonės, įmonės ir netgi valstybės yra pasirengę viskam – taip pat ir parsiduoti už grašius. Kitu atveju jiems tektų mirti iš bado. Būtent šiuo momentu ir vykdoma okupacija. Pavyzdžiui, Graikijai jau pareikšta, kad jei ji nesugebės ir toliau valdyti kreditų, o tai dėl didelio įsiskolinimo tikrai atsitiks, bus įvestas tiesioginis Tarptautinio valiutos fondo ir Europos Komisijos valdymas. O iš tikrųjų valdymą perims tie, kurie slepiasi už šių organizacijų.

Žinoma, Vyriausybė bus palikta, bet ji jau nieko nereikš.

Tačiau tam, kad korporacijose ir valstybėse sukeltum tokią neviltį, reikia laiko. Pirmiausia iš piliečių per nesąžiningus bankus, kurie bankrutuoja, išsiurbiami turtingesnių piliečių ar įmonių pinigai. Paskui kiniškomis prekėmis sunaikinama pramonė, o kartu – ir nacionalinės finansų sistemos. Be pinigų likusioms valstybėms ir jų piliečiams kaip didžiausia malonė įteigiama, kad jos gali skolintis JAV doleriais. Dažniausiai jais paskatinamas ir ekonominis augimas, kad valstybės ir jų piliečiai įtikėtų, esą paskolas bus iš ko grąžinti. Vėliau pinigų srautas sustabdomas ir daroma tai, kas vadinama Graikijos scenarijumi.

Žinoma, tokiam scenarijui įgyvendinti būtinas griežtas slaptumas, antraip valstybės gali atsisakyti skolintis ar aukoti savo nacionalines valiutas, kurios, kaip rodo Lenkijos pavyzdys, gali išgelbėti nuo krizės netgi palyginti nedideles valstybes.

– Tačiau norint atlikti tokią globalią operaciją reikia valdyti visus pasaulio bankus?

– O jie ir valdomi iš vieno centro. Paslaptingieji savininkai, anot šveicarų, savo rankose turi 40 proc. pasaulio aktyvų, o bankininkystės sektoriuje tas procentas, mano nuomone, sudaro visus 90.

– Vis dėlto paslapties šydas nuo pasaulinio sąmokslo, apie kurį kalbate, po truputį praskleidžiamas?

– Galbūt „Komitetui 300″ tai jau nebėra taip aktualu. Pasaulis juk iš esmės pavergtas. Kas nepaėmė kreditų, nukariaujamas jėga. Pavyzdžiui, skaičiau, kad vien Libijai užkariauti Amerika skyrė 1 mlrd. JAV dolerių. Kinijos galybė irgi egzistuoja tik dėl Amerikos investuotojų. Galbūt ir Šveicarijos mokslininkų atradimo paviešinimas reiškia, kad iki šiol pogrindyje veikusi tarptautinių bankininkų vyriausybė jau greitai pasirodys ir perims realią valdžią.

Mano galva, tam prireikė ir antrosios krizės bangos, kuri jau pradėta Amerikoje. Kaip ir 2007-aisiais, šiandien tarptautiniai bankininkai vėl „uždarė“ pinigus. Anksčiau JAV spausdindavo banknotus ir stimuliuodavo sau palankių šalių ekonomikas. Dažniausiai tai buvo daroma perkant jose prekes. Mažai kas tą pastebėjo – neseniai amerikiečiai esą taupymo sumetimais nusprendė to nebedaryti, todėl vadinamųjų Amerikos draugų ekonomikos jau dabar yra pasmerktos. Tad iki paskutinės ribos per pirmąją krizės bangą praskolintos valstybės taps lengvu grobiu okupantams, nes jos tikrai nebesugebės daryti to, kas vadinama tinkamu skolų valdymu.

Tikiuosi, kad Šveicarijos mokslininkų dėka į knygoje išdėstytas mintis jau nebebus žiūrima kaip į nesveikas fantazijas.

***

„Respublikoje“ buvo rašyta apie Šveicarijos mokslininkų atliktą tyrimą, kurio metu nustatyta, kad pasaulio turtas sutelktas tik nedidelės žmonių grupės – 147 korporacijų – rankose. Šis faktas verčia kitomis akimis pažvelgti ir į anglų žvalgybos karininko Džono Kolemano (John Coleman) versiją, pagal kurią per bankus ir korporacijas planetą valdo pasaulio vyriausybė. Siūlome skaitytojui susipažinti su svarbiausiais šios knygos teiginiais.

Itin įtarūs piliečiai mano, kad šalis valdo ne prezidentai, premjerai ir kiti oficialūs asmenys, o kita – nematoma, bet galinga valdžia. Jie net sukūrė vadinamąją pasaulinę sąmokslo teoriją, pagal kurią pasaulį valdo nedidelė saujelė žmonių. Jie turtingi, užima įtakingus postus, jaučiasi esą išrinktieji, o visus kitus laiko nenaudingais rajūnais. Norėdami atsikratyti nereikalingo balasto, galingieji kursto karus, išradinėja naujas mirtinas ligas, nuodija žmones narkotikais, alkoholiu, pornografija. Pasaulio elitas puoselėja viltį, kad galiausiai planetoje liks tik koks milijardas žmonių, bet užtat „auksinis“, kuris pagaliau galės laisvai ir laimingai mėgautis visomis gamtos gėrybėmis: tyru oru, šviežiu vandeniu, natūraliais produktais.

Atrodytų, kažkokie kliedesiai. Tačiau anglų žvalgybininkas iš specialiosios tarnybos MI6 (SIS) Dž.Kolemanas savo knygoje „Komitetas 300. Pasaulinės vyriausybės paslaptys“ įrodinėja, kad slapta galinga organizacija vis dėlto egzistuoja.

„Per kadrinio karininko karjerą, – rašo Dž.Kolemanas, – ne kartą teko sklaidyti slaptus dokumentus. Iš jų sužinojau, kokia jėga kontroliuoja ir valdo daugelio šalių vyriausybes. Įsivaizduokite galingą grupę, nepripažįstančią jokių nacionalinių sienų, kurios žinioje yra bankininkystė, draudimas, anglies pramonė, prekyba medikamentais, naftos pramonė. Jos nariai atsakingi tik tos grupės nariams. Tai „300 komitetas“ – aukščiausioji kontroliuojanti institucija, valdanti pasaulį nuo 1897 metų. Jo branduolį sudaro 300 įtakingiausių planetos žmonių“.

Galingieji sąmokslininkai

Pasak Dž.Kolemano, šiam komitetui pavaldžios slaptos organizacijos ir smegenų centrai, jų darbą koordinuoja milijardieriaus Džono D.Rokfelerio (John D.Rockefeller) šeima. Trijų šimtų komitetui priklauso Anglijos, Nyderlandų, Danijos karalienės, Europos karališkosios šeimos, Džordžo Bušo (George Bush), Edvardo Karterio (Edward Carter), Hiustono Stiuarto Čemberleno (Houston Stewart Chamberlain), Vinstono Čerčilio (Winston Churchill), Fransua Miterano (Francois Mitterand) šeimos ir kt. Praėjusio amžiaus paskutinio dešimtmečio viduryje dalyvauti formuojant pasaulio vyriausybę buvo pakviesta ir Rusija.

Begalė planų

Štai kaip Dž.Kolemanas aprašo naują pasaulinę tvarką, kokią įsivaizduoja „300 komitetas“.

Vadai: bus bendra pasaulinė vyriausybė, bendra pinigų sistema; nuolatiniai, nerenkami, šią teisę paveldintys oligarchai skirs lyderius iš savo pačių tarpo panašiai kaip viduramžiais.

Įstatymai: vidurinės klasės nebus – tik valdovai ir tarnai. Visi įstatymai bus unifikuoti remiantis teisine pasaulio teismų sistema, jie vadovausis vieninteliu įstatymų kodeksu, jo vykdymą kontroliuos bendros pasaulinės vyriausybės policija, o jungtinės ginkluotosios pajėgos prievarta diegs įstatymus visose buvusiose šalyse, kurių jau nebeskirs sienos.

Religija: bus tik viena – bendros pasaulinės vyriausybės bažnyčia, slapta egzistuojanti dar nuo 1920 metų. Visos krikščioniškos bažnyčios bus uždraustos.

Kontrolė: visi žmonės turės identifikavimo numerius (IN), kurie bus suvesti į NATO kompiuterio Briuselyje duomenų bazę.

Ištekliai: tik komiteto nariai ir jų išrinktieji galės disponuoti gamtos ištekliais. Tas pats pasakytina apie žemės ūkį ir maisto produktų gamybą.

Socialinė politika: mažiausiai 4 mlrd. „dykaduonių“ bus sunaikinti iki 2050 metų sukeliant lokalius karus, mirtinas epidemijas, neišgydomas ligas ir badą. Elektros energijos, maisto ir vandens bus tiek, kad pakaktų išgyventi Vakarų Europos ir Šiaurės Amerikos baltiesiems gyventojams, o tik paskui ir kitoms rasėms. Kanados, Vakarų Europos ir JAV gyventojų mažės greičiau nei kituose žemynuose, kol liks 1 mlrd., iš jų 500 mln. bus kinai ir japonai, atrinkti todėl, kad jie jau daugelį amžių buvo griežtai reglamentuojami ir įprato besąlygiškai paklusti valdžiai. Kartkartėmis dirbtinai bus sukeliamas maisto, vandens ir medicinos pagalbos deficitas siekiant priminti masėms, kad jų egzistavimas visiškai priklauso nuo geros komiteto valios.

Pinigai: nebus jokių grynųjų, visi atsiskaitymai vyks debeto kortelėmis. Pažeidusiųjų komiteto normas ir taisykles kortelės įvairiam laikui bus blokuojamos priklausomai nuo pražangos sunkumo.

Kas vyksta šiandien

Dž.Kolemanas tvirtina, kad dabar pasaulinės vyriausybės patikėtiniai aktyviai plauna žmonėms smegenis – perrašinėja istoriją, kuria „idealius“ žmones, mažina gyventojų skaičių.

Profiliavimu pavadintas metodas buvo sukurtas 1922 metais Karališkojo tarptautinių reikalų komiteto įsakymu ir tapo dabartinio NLP – neurolingvistinio programavimo, kuriuo galima daryti įtaką žmonių mintims ir elgesiui, pagrindu. Šį metodą britų kariniai specialistai pritaikė 80 tūkst. „bandomųjų triušių“ – britų kareiviams ir belaisviams. Vėliau Sasekso universitete buvo įsteigtas specialus smegenų plovimo centras, tik jau civiliams.

Rokfelerio fondas subsidijavo darbus kuriant idealią visuomenės istoriją po Antrojo pasaulinio karo, kurį, suprantama, laimėjo anglai ir amerikiečiai. Uždarose laboratorijose taip pat už Rokfelerio fondo pinigus bandoma iššifruoti žmogaus genomą ir sudaryti genetines idealaus žmogaus savybių schemas, kad ateityje būtų galima mėgintuvėliuose auginti genijus ir paklusnius nenugalimus karius.

Vienoje pasaulinės vyriausybės konferencijų buvo pritarta pasaulio gyventojų skaičiaus reguliavimo programai. Jos pagrindinis tikslas – gerokai sumažinti gimstamumą šalyse, nepriklausančiose Vakarų civilizacijai. Ši programa aprėpia apie 100 valstybių.

Pasaulinės vyriausybės sudėtis, kaip planuojama, bus renkama slaptuose posėdžiuose, jau rengiamos sąlygos pereiti prie bendros pasaulio sistemos: strategiškai svarbiausiose pasaulio valstybėse kuriami vadinamieji nacionaliniai filialai, formuojamos paralelinės valdžios struktūros iš esamų ir perspektyvių būsimųjų politikų, žurnalistų, intelektualų, finansininkų, analitikų. Jų uždavinys – apdoroti viešąją nuomonę prieš paviešinant pasaulinės vyriausybės projektą.

Šaltinis

 

Patiko straipsnis? Pasidalinkite su draugais tinkluose!

Parašykite komentarą