Sielos kaina

Pasirodo, toji informacija, kuri žmogui turi itin didelę asmeninę svarbą (pavyzdžiui, suvokimas, kas yra teisinga, o kas – ne), yra apdorojama specialiai pritaikytoje smegenų dalyje. O visokiausia gyvenimo proza, materialiniais dalykais užsiima visiškai kiti smegenų centrai.

Tokią išvadą padarė grupė tyrinėtojų, kuriai vadovauja Neuropolitikos centro prie Emorio universiteto (Atlanta, JAV) direktorius, neurobiologas Gregoris Bernsas. Į grupės sudėtį įėjo ekonomistai, informatikos, psichologijos ir antropologijos specialistai.

Tyrimus finansavo JAV karinių jūsų tyrimų valdyba, KOP mokslinių tyrimų valdyba ir Nacionalinis mokslo fondas. „Mes sugalvojome būdą atskleisti paslaptį, kaip priimami sprendimai, susiję su klausimais, turinčias žmogui sakralinę reikšmę. Mūsų sukurtas metodas leidžia išanalizuoti, kas lemia įprastą elgesį žmonių, gyvenančių įvairiose šalyse ir priklausančių įvairioms kultūroms“. – sako Bernsas. – „Mums atsirado galimybė suprasti, kaip fundamentalios kultūros vertybės „įtaisytos“ į mūsų smegenis“.

Eksperimente dalyvavo 32 suaugę amerikiečiai. Pirmame etape jiems pasiūlė pritarti arba nepritarti įvairiems teiginiams, pradedant pačiais neutraliausiais: „Ar mėgstate gerti arbatą?“ ir baigiant tokiais nevienareikšmiškais kaip „Ar pritariate tos pačios lyties santuokoms?“ ir „Ar esate prieš abortus?“

Kiekvienas iš 62 teiginių turėjo priešingą jam porą, pavyzdžiui, „Ar esate abortų įteisinimo šalininkas?“. Paspausdami atitinkamą mygtuką, eksperimento dalyviai turėjo pasirinkti vieną iš dviejų teiginių, kuris labiau atitiko jų įsitikinimus.

Smegenų reakciją tuo metu fiksavo magnetinis rezonansinis tomografas.

Paskui eksperimento dalyviams buvo surengtas savotiškas aukcionas: jiems pasiūlė atsisakyti savo pirminio pasirinkimo ir gauti mainais realius pinigus. Už vieną „išsižadėjimą“ galima buvo uždirbti 100$. Tam reikėjo raštiška forma atsisakyti savo teiginio, už kurį žmogus nubalsavo pirmą kartą. Be to, kiekvienas dalyvis galėjo išsisukti nuo dalyvavimo prekyboje dėl itin vertingo jam teiginio.

„Aukcioną mes panaudojome kaip būdą nustatyti konkrečių teiginių neliečiamybės laipsnį. – paaiškino Bernsas. – Jeigu žmogus nesutiko keisti savo teiginių už jokius pinigus, mes vertinome tokius teiginius kaip šventus tam konkrečiam žmogui. Jeigu jis ėmė pinigus – laikėme teiginį neturinčiu ypatingos reikšmės ir nevertingu tam konkrečiam žmogui“.

Tomografu gauti duomenys parodė, kad esama tiesioginio ryšio tarp asmeninių, šventų žmogui vertybių ir aktyvumo tų smegenų skyrių, kurie susiję su teisingumo-neteisingumo vertinimu ir su pasisakymo interpretacija. Už informacijos, susijusios su naudos gavimu apdorojimą atsakingos visiškai kitos smegenų dalys.

„Viešoji politika remiasi, kaip taisyklė, paskatinimų ir sulaikančiųjų faktorių sistema. – sako Bernsas. – Mūsų darbo rezultatai rodo: naivu manyti, kad galima daryti poveikį žmonių elgesiui racionaliais argumentais, kai kalba užeina apie jų asmenines sakralines vertybes, kadangi šios vertybės apdorojamos visiškai kituose smegenų centruose nei materialiniai stimulai“.

Aukščiausias smegenų centrų, susijusių su sakralinėmis vertybėmis, aktyvumas buvo pastebėtas pas tuos eksperimento dalyvius, kurie aktyviai dalyvavo įvairiausių grupių veikloje, pavyzdžiui, parapijose, sporto komandose, muzikų susivienijimuose ar aplinkosaugininkų draugijose.

„Organizuotos bendrijos įdiegia atsparesnes vertybes per taisyklių ir socialinių normų sistemą“ – daro išvadą Bernsas.

Šie tyrimai buvo dalis specialaus projekto „Kultūrinio konflikto biologija“. Bernsas paskelbė specialų leidinį, skirtą nervų sistemos funkcionavimo skirtumams pas žmones, kurie priklauso priešingoms pusėms konfliktuose – nuo amerikiečių demokratų ir respublikonų, iki arabų ir žydų.

„Vykstant pokyčiams kultūroje, jie daro poveikį mūsų smegenų darbui, kas, savo ruožtu, atsispindi kultūroje. Atskirti vieną dalyką nuo kito neįmanoma“. – tvirtina Bernsas.

Visai gali būti, kad politinių ir religinių konfliktų pagrindas yra biologinis. Biologiniai procesai palaipsniui keičiasi, o dėl to keičiasi ir kultūra. Mokslininkas pateikia tokius pavyzdžius kaip moterų kova už reprodukcinę teisę ar tos pačios lyties santuokas.

www

„Versijų“ komentaras: publikuoju šį straipsniuką tik todėl, kad sudomino eksperimentas. Iš jo galima padaryti visiškai kitas išvadas nei padarė čia minimas Bernsas. Pastarasis, kiek galima suprasti, gavo užsakymą (sprendžiu pagal finansavimo šaltinius) moksliškai pagrįsti ir pateisinti nužmogėjimo procesus, kuriuos skatina dabartinė Amerikos valdžia. Tai jis ir atidirbo pinigus, pagrindė: nužmogėjimą lemia biologiniai procesai, ir nieko čia nepadarysi. Nors, kaip jau sakiau, giliau pažvelgus, galima padaryti kitokias išvadas. Taip kad šis straipsnis, kaip ir dauguma „Versijų“ straipsnių – tai medžiaga savarankiškiems pamąstymams.

 

Patiko straipsnis? Pasidalinkite su draugais tinkluose!

Parašykite komentarą