Šį pasaulį valdo devyni bankininkai

Pastaruoju metu bet kokius didelio masto svarbiausių pasaulio politikų susitikimus lydi antiglobalistų demonstracijos. Masinės informacijos priemonės, ypač televizija, savo ataskaitose apie tokius samitus apsiriboja dažniausiai vien tik vaizdais, kaip demonstrantai kaunasi su policija. O prieš ką ir už ką kovoja antiglobalistai?

Artimiausiais metais pasauliui gresia karas dėl resursų. Kad būtų išvengta katastrofos, reikalingas fundamentalus lūžis vartotojiškame elgesio modelyje. Finansinis elitas greičiausiai nutars išspręsti savo problemas pagal scenarijų, išbandytu Rugsėjo 11. kas laukia pasaulio artimiausioje ateityje, papasakojo Europos parlamento deputatas antiglobalistas Džiuljeto Kjeza.

PASTARŲJŲ TRIJŲ ŠIMTMEČIŲ ISTORIJA EINA Į PABAIGĄ, PINIGŲ CIVILIZACIJA TRAUKIASI

Mes gyvename pereinamojo laikotarpio pradžioje, laikotarpio, kuris neturi precedento per visą istoriją. Jis galėjo prasidėti dar prieš dešimtį metų, tačiau Amerika rugsėjo 11 įvykiais atitolino krizę septyniems metams. Atitolino, tačiau nepanaikino. Ir 2008 metais krizė sugrįžo. Kam šita epocha bus naudinga, sunku pasakyti, tačiau jau dabar aišku, kad pastarųjų trijų šimtmečių istorija eina į pabaigą. Šiandien jau aišku, kad neįmanoma be galo vystytis, gyvenant ribotų išteklių uždaroje sistemoje – pasaulis pasiekė išsivystymo ribą. Visi, kurie kalba, kad ankstesnė sistema išliks – meluoja. Anglis, nafta, netgi uranas – visi planetos resursai beveik išsemti ir tik laiko klausimas, kada jie galutinai pasibaigs. Visos mūsų realijos, viskas, prie ko esame pripratę ims keistis. Pinigų civilizacija pasitrauks.

Ar ne per anksti jūs ją laidojate, pone Kjeza? Šiuolaikinės visuomenės kritikai šiek tiek perdeda krizės mastus, ar jums taip neatrodo?

Ne, tai iš tiesų globali krizė. Tame tarpe ir energetinė krizė. Netgi vandens mes šiandien sunaudojame daugiau negu gamta pajėgi mums jo duoti. Ir kas bus, kai trys šimtai milijonų žmonių per sekančius dešimt metų patirs šio resurso trūkumą? Mes gaminame atlies, kurios negali būti perdirbamos iš principo. Mes pakeitėme pačios gamtos kursą.

Apie ekologiją kalba daugelis. Vyriausybės eikvoja milžiniškas sumas, gyventojai balsuoja už ekologines vienų ar kitų partijų programas.

Reikia suprasti, kad ankstesnė demokratija jau miršta. Europoje pusė gyventojų nevaikšto į rinkimus. Ir visiškai ne dėl savo apolitiškumo. Didžiulei daugybei žmonių trūksta jų interesų atstovavimo valdžioje. Aš visiškai nesu nusistatęs prieš parlamentus, vietines tarybas ir panašiai. Tiesiog reikia sukurti naują atstovavimo sistemą, naujas partijas ir naujus judėjimus. Ir tai turi vykti iš apačios.

Po kieno vėliavomis?

Po savęs apribojimo vėliavomis. Šiandien reikia pradėti save apriboti, keisti ir save ir savo gyvenimo būdą. Reikalinga kultūrinė, organizacinė, politinė revoliucija, reikia mažinti energijos naudojimą.

MES GYVENAME RINKOS LABUI

Jūs manote, pasaulyje atsiras pakankamai žmonių, kurie gera valia save apribos? Pasaulyje, kuriame dauguma gyventojų badauja?

Kalbu ne apie badaujančius. Bet netgi tie, kurie galėtų save apriboti, nepradeda apie tai galvoti. Nes mumis manipuliuoja, mus kvailina. Žmones pavertė pirkimo mašinomis. Absoliučios daugumos žmonių protai kontroliuojami. Mes gyvename rinkos labui, kada dirbame, ir kada ilsimės. Būtent rinka diktuoja mums mūsų veiksmus. Mes nesame laisvi žmonės. Žurnalistai turėtų informuoti apie tai, tačiau žiniasklaida tyli. TV ištisą parą kalba mums, kad reikia pirkti daiktus, kad mūsų vertybių skalė – tai perkamoji galia. Realios informacijos šiuolaikinėje televizijoje – ne daugiau kaip 8%. Visa kita – reklama ir pramogos. O žmones formuoja būtent tie patys 92%.

Tai natūralu, juk televizija gyvena iš reklamos. Kas išlaikys TV, jeigu ji nustos pardavinėti? Ką jūs siūlote?

Pradžiai išanalizuočiau masinės informacijos priemones. Prieš penkiasdešimt metų žmogaus asmenybę formavo šeima, mokykla, kartais – bažnyčia. Šiandien 9o-čia procentų jaunimo mąstymą formuoja televizija. TV tapo pačia svarbiausia kultūros struktūra visame pasaulyje, nuo JAV iki Indijos ir Kinijos. Žiniasklaidos sistema – tai fundamentalios žmonių teisės, ji negali būti privatizuojama. Ją reikia grąžinti valstybei ir tautai. Papasakoti žmonėms apie situaciją planetoje be TV kanalų neįmanoma. O vietoje to televizorius įkalbinėja mus nusipirkti dar vieną automobilį. Lygiai taip pat esu įsitikinęs, kad reikia nacionalizuoti visus bankus, kurie spausdina pinigus. Mes prarandame pinigų kontrolę.

Kas tie „mes“?

Valstybės ir valstybių piliečiai. Gruodžio viduryje New York Times pirmame puslapyje išspausdino straipsnį apie tai, kad kiekvieną mėnesį kuriame nors Volstrito restorane susirenka devynių pasaulinių bankų: Goldman Sachs, UBS, Bank of America, Deutche Bank ir t.t. vadovai. Kiekvieną mėnesį šitie devyni žmonės priima sprendimus, kurie paliečia šešis milijardus žmonių: koks bus nedarbo procentas pasaulyje, kiek žmonių mirs iš bado, kiek vyriausybių bus nuversta, kiek bus nupirkta ministrų ir panašiai. Tai respektabilūs nusikaltėliai, tačiau jie yra įtakingesni už bet kurį pasaulinio masto politinį lyderį. Jie turi realią valdžią – pinigų valdžią.

AMERIKA – TAI IKI DANTŲ APSIGINKLAVĘS BANKROTAS

Ir vis dėlto šiandien nėra pagrindo manyti, kad gamybos ir vartojimo augimas artimiausioje ateityje sustos.

Žinoma. Dar daugiau – jeigu milijardas kiniečių pradės valgyti mėsą ir gerti pieną tokiu mastu kaip tai darome mes – po dešimties metų mums nebeliks vietos šioje planetoje. O kada neliks vietos – ką tai reikš? Dar 1998 metais Amerikoje buvo paskelbtas dokumentas „Project for the new American century“. Jame pranašiškai rašoma, kad 2017 metais Kinija taps pačia didžiausia grėsme Amerikai. Viskas pildosi. Mes gyvename 2011 metais, liko dar šešeri.

Ar pritariate tezei, kad didžiausią grėsmę planetai kelia Kinija?

Ne. Didžiausias pavojaus šaltinis šiandien yra Niujorkas, Volstritas ir JAV. Doleris jau šiandien yra miręs, o Amerika – bankrutavusi. Tačiau tai labai gerai ginkluotas bankrotas. Beje, ekonominės atakos prieš Graikiją ir Airiją buvo išprovokuotos vien dėl to, kad būtų sumažintas Europos valiutos ir paties žemyno suverinitetas. Juk realiai šiandien euras yra stipresnis dolerį, kad ir dėl tos priežasties, jog ES skolos yra mažesnės nei amerikiečių. Dėl to, beje, aš nemanau, kad euras išnyks.

EUROPA KAIP POLITINIS IR KULTŪRINIS FENOMENAS EGZISTUOS IR TOLIAU

Tačiau Europa irgi turi nemažai pažeidžiamų vietų. Gyventojai sensta, valdžia priversta įsileisti migrantus, o tie, ypač musulmonai, nenori asimiliuotis, įtampa auga… Merkel ir Sarkozy pripažino, kad multikultūralizmo politika žlugo.

Aš netikiu multikultūralizmo žlugimu. Islamo fundamentalizmo pavojus – tai JAV išradimas, kuris startavo 2001 rugsėjo11 dieną. Mes patys sukūrėme šią demokratijos eksporto idėją. Irakas ir Afganistanas įrodė šios schemos negyvybingumą. Lygiai kaip ir Vakarų nuomonės, kad visos šalys ir tautos turi nueiti tą patį kelią, kaip ir mes, klaidingumą.

Islamo pasaulis gyvena viename laikmetyje, mes – kitame. Argi tai jų kaltė? Ne, paprasčiausiai laiko ir situacijos suvokimas visiškai skirtingi. Be to, būtent mes sugalvojome globalizaciją, būtent mes užgrobėme jų resursus.

Šiandien akivaizdu, kad Europai objektyviai reikalingi 20 mln migrantų, o mes nesugebame jų toleruoti. Rezultatas: jie atkeliauja neturėdami jokios galimybės normaliai gyventi. Supraskite, globalizacija – tai žmonių, vadinasi, ir kultūrų judėjimas.

Jūs nepritariate būgštavimams, kad Europa ištirps migrantų sraute?

Aš manau, kad Europa kaip politinis ir kultūrinis fenomenas egzistuos ir toliau. Žinoma, procesai, vykstantys kontinente, labai sudėtingi. Juk iki šiol pasaulyje nebuvo precedento, kad 27 valstybės susivienytų taikiu būdu. Tuo pat metu viena Europos pusė šiandien yra „europietiška“, o kita – „amerikietiška“ (kalba eina apie vakarų ir rytų Europą). Dabartinė regiono krizė – tai pats sudėtingiausias momentas jo istorijoje.

Beje, aš manau, kad Rusija galėtų vaidinti svarbų vaidmenį Europoje. Dar daugiau, būtina suvienyti šių dviejų jėgų pastangas, integruoti interesus. Europa šiandien niekam negrasina. Rusija irgi niekam nekels grėsmės, kai ištiks resursų deficitas, bent jau dėl to, kad ji turi visus tuos resursus savo šalyje. Ir drauge su Europa Rusija galėtų vaidinti didžiulį raminantį vaidmenį visame pasaulyje. Kol kad gi visus „ramina“ Amerika.

BEPRASMIŠKA PIRKTI BILIETĄ Į SKĘSTANTĮ LAIVĄ

Jūs dvi dešimtis metų dirbote Maskvoje kaip laikraščio l’Unita и La Stampa reporteris. Rusija šiandien išgyvena ne pačius geriausius laikus savo istorijoje. Kurlink, jūsų manymu, jinai dreifuoja?

Sunku pasakyti. Aš pats nelabai gerai suprantu, kas vyksta. Iš vienos pusės matau, kad Rusija turi dideles galimybes daryti įtakai tarptautiniam gyvenimui. Iš kitos pusės, su apgailestavimu matau, kad Rusija kol kas veikia senais metodais – gina tiktai pačią save. Niekad per pastaruosius metus nesu girdėjęs svarbių iš Rusijos atėjusių idėjų apie pasaulio sutvarkymą. Pateiksiu pavyzdį – Amerikos imperija buvo sukurta dėl to, kad amerikiečiai sugebėjo duoti pasauliui suprasti: viskas, kas atitinka jų interesus – atitinka ir viso pasaulio interesus. Jie labai gerai padirbėjo, kurdami šalie, kuri kalba visų kitų vardu, idėja.

Taip kad jeigu Rusija toliau signalizuos apie savo galią ir tuo pat metu rūpinsis tik pačia savimi – tai mažai ką sudomins. Tai nebus įdomu tai pačiai Europai ir čionai slypi pats silpniausias jūsų šalies politikos momentas. Jeigu norite pretenduoti į pasaulinį viešpatavimą gerąja šio žodžio prasme, jei norite būti įtakingi toje pereinamoje situacijoje, kurioje visas pasaulis šiandien atsidūrė – keiskitės. Reikia signalizuoti apie susivienijimą, apie resursų vartojimo apribojimą, kad jų pakaktų visiems. Tuo remiantis, galima kurti didelę pasaulinio lygio politiką.

Kaip gali propaguoti savęs apribojimą Rusija, kurios valdantieji sluoksniai demonstruoja nežabotą vartotojiškumą? Argi jūs nematote, kad šitą šalį valdo ištikimi pasaulio tvarkos, kurią jūs raginate pribaigti, adeptai?

Man rodos, kad jūsų vadovai šitos naujos situacijos dar nesuvokė. Rusijos vadovybė šiandien daug laiko skiria Amerikai ir labai mažai – tai pačiai Kinijai. Tačiau XXI amžius bus ne Amerikos amžius. Ir beprasmiška Rusijai šiandien pirkti bilietą į skęstantį laivą. Lošti reikia įvairiomis kryptimis.

WWW

 

Patiko straipsnis? Pasidalinkite su draugais tinkluose!