Masinės savižudybės

Šiame sąraše – aštuonios pačios masiškiausios savižudybės žmonijos istorijoje. Ir kiekviena jų turėjo kažkokią priežastį.

DANGAUS VARTAI, 1997 metai, 39 aukos

Ši grupė bazavosi San Diege, Kalifornijoje, sukryžminusi krikščionišką doktriną su pasaulio pabaigos pranašysčių ir mokslinės fantastikos elementais. Sektos nariai vadino žmogaus kūną „transporto priemone“, sukurta tam, kad siela būtų perkelta į „sekantį lygmenį“. Sektantai atsisakė visų žmogiškų santykių: šeimos, draugų, seksualumo, individualumo, darbo, pinigų ir nuosavybės. Jie propagavo, kad Žemė netrukus turi būti apvalyta ir „perdirbta“, ir vienintelis šansas išsigelbėti – palikti planetą kosminiu laivu.

1997 metais policija aptiko 39 apirusius kūnus nuomotame name San Diege. Visos aukos prarijo nuskausminančias priemones, sumaišytas su ananasų sultimis ir degtine ir apsirišo galvas polietileno plėvele. Jie gulėjo ant violetinio audinio, atskirose dviejų aukštų lovose, apsirengę vienodais juodais marškinėliais ir vienodomis kelnėmis, apsiavę naujutėliais Nike sportbačiais. Ant rankų buvo raiščiai su užrašu „Dangaus vartų komanda“.

SAULĖS ŠVENTYKLOS ORDINAS, 1994 metai, 53 aukos

Tai – vis dar aktyvi slapta draugija, išplitusi po visą pasaulį nuo Kvebeko iki Australijos ir Šveicarijos, ir viskas vardan to, kad būtų sekama XIII amžiaus templierių idėjomis. Sektantai atlikinėja ritualus apsivilkę nuosavus religinius drabužius, kad atiduotų duoklę „saulės dievo“ Kristaus atvykimui. Šis dievas suvienys visus tikėjimus ir įves teisingą valdžią visame pasaulyje. Tačiau labiausiai ordinas pagarsėjo visa eile masinių savižudybių. Pradėjo jie 1994 metais: 15 nusinuodijimų, 30 savižudybių, pasitelkus šaunamuosius ginklus ir pasikariant ir dar aštuonios – nenustatytais būdais. Daugumą kūnų policija aptiko slaptoje šveicarų požeminėje koplyčioje, pilnoje veidrodžių ir simbolinių objektų.

SKERDYNĖS DŽONSTAUNE, 1978 metai, 909 aukos

1978 metais kulto lyderis Džimas Džonsas iš „Bažnytinio žemės ūkio projekto“ Gajanoje išprovokavo pačią masiškiausią amerikiečių savižudybių seriją. Kultas propagavo „apaštališką socializmą“. Po masinio civilių sušaudymo aerouoste, Džimas Džonsas įkalbėjo 909 pasekėjus prisijungti prie jo organizuojamos „revoliucinės savižudybės“, išgeriant cianido. Ritualas truko viso labo penkias minutes. Džonsas gi nusižudė nusišaudamas į galvą.

MASADOS APGULTIS, 73 mūsų eros metai, 960 aukų

Žydų ekstremistai įsikūrė šioje izoliuotoje kalnų viršukalnėje Didžiojo žydų sukilimo prieš Romą laikais 66 mūsų eros metais. Jų paskutinės kautynės prasidėjo 72 metais, kai 15 000 Romos kareivių apgulė įtvirtinimus. Puolančiai kariuomenei prireikė kelių mėnesių, kad pralaužtų gynybą ir kai romėnai galiausiai prasiveržė pro tvirtovės sienas 73 metais, jie rado visą gyvenvietę sudegintą, o joje – 960 lavonų. Visi maisto sandėliai buvo pilnutėliai ir nepaliesti.

JUDĖJIMAS DĖL 10 DIEVO ĮSAKYMŲ ATKŪRIMO, 2000 metai, 300-1000 aukų

Ugandos katalikiškas Paskutiniojo Teismo judėjimas pateko į Vakarų spaudos pirmuosius puslapius prieš 14 metų. Trijų ugandiečių sukurta devintame dešimtmetyje grupė propagavo griežtą Dekalogo laikymąsi, kad būtų išvengta Apokaliptinio prakeikimo. Bijodama pažeisti devintą įsakymą, grupė netgi liovėsi kalbėti.

Po klaidingos pranašystės apie Pasaulio pabaigą 2000 metų sausio 1 dieną, tikėjimas ėmė menkėti. Grupės dalyviai pareikalavo grąžinti pinigus ir turtą, kurie atiteko kulto lyderiams, kai šie skubiai išpranašavo naują pasaulio pabaigos datą – kovo 17. Tą dieną, kai grupės nariai atvyko į bažnyčią, kad giedotų giesmes ir pasimelstų, ugnis sunaikino pastatą ir visus žmones viduje. Policija išsiaiškino, kad visi langai ir durys buvo užblokuoti iš vidaus.

Vėlesnis tyrimas išaiškino dar daugiau kaip šimtą mirčių nuo nuodų šios sektos kulto vietose Ugandoje.

SAIPANO MŪŠIS, 1944 metai, 8000 aukų

Sąjungininkų kariuomenė po Perl Harboro užpuolimo nusprendė pagaliau pereiti į ataką. Ir jai pavyko izoliuoti didelę japonų grupuotę Saipane. Mėnesį laiko generolas leitenantas Jositsugu Saito ir jam pavaldūs kariai priešinosi sąjungininkų atakoms, suvokdami, kad yra pasmerkti.

1944 liepos 7 dieną dvylika japonų su milžiniškomis raudonomis vėliavomis pasirodė palei fronto liniją, paskui juos žengė 3000 dar kovingų kareivių, o šiems iš paskos – 5000 sužeistų karių. Visi

Jie buvo apsiginklavę bambukinėmis ietimis. Priešais juos stovėjo 105-asis amerikiečių jūrų pėstininkų pulkas, ginkluotas automatais. Japonai ėjo mirti. Ietimis jiems pavyko užmušti maždaug 500 amerikiečių, tačiau 8000 japonų žuvo nuo kulkų arba nusižudė.

DIDŽIOSIOS TENOČITLANO PIRAMIDĖS PERŠVENTINIMAS, 1487 metai, dešimtys tūkstančių aukų

Ispanų užkariautojai Amerikoje išsaugojo istorijai pasakojimus apie masiškiausią aukojimą žmonijos istorijoje. Templo, svarbiausios actekų šventyklos šiuolaikinėje Meksikoje, valdytojas, užmušė dešimtis tūkstančių žmonių per keturias dienas. Actekai pastatė ant šventyklos viršūnės platformas, nuo kurių mėtė žmones žemyn. Taip jie norėjo išsigelbėti nuo ispanų užkariautojų, tačiau po 40 metų šią šventyklą sugriovė ispanai, tad aukos buvo beprasmiškos. Po 500 metų Tenočitlano šventykla tapo UNESCO pasaulinio paveldo objektu.

KAUTYNĖS OKINAVOJE, 1945 metai, 84 000 aukų

Pati masiškiausia mūsų laikų savižudybė įvyko per II Pasaulinį karą. Šitą tragediją japonai prisimena kaip „Galingą plieno vėją“. Atskaitos byloja, kad japonų kareiviai daug nuveikė, skatindami vietinių civilių gyventojų savižudybes, netgi dalino jiems granatas. Japonų kariškiai aiškino, kad amerikiečių kareiviai yra barbarai, kurie atneš nepakeliamas kančias, kankinimus ir dėl to daugybė civilių pakluso šiai savižudiškai propagandai. Apytikriais vetinimais, įvyko 84 000 savižudybių – tai sudarė trečdalį salos gyventojų. O per kautynes dėl Okinavos japonai prarado dar ir 100 000 kareivių.

WWW

 

Patiko straipsnis? Pasidalinkite su draugais tinkluose!

Parašykite komentarą