Kovotojai su globaliniu atšilimu ar pavojingi maniakai

Viešai kovodami už aplinkos išsaugojimą, jie nemato būtinybės slėpti savo įsitikinimų, susijusių su tuo, kad siekiant šių kilnių, jų manymu, tikslų, teks išžudyti ir paversti vergais daugumą planetos gyventojų. Deja, tai ne saujelė išprotėjusių profesorių iš komiksų apie Supermeną – tai mokslinio ir politinio meinstrimo atstovai. Ir jie įsitikinę, kad turi visus šansus įgyvendinti savo maniakiškas idėjas.

Taip vadinami kovotojai už aplinkos išsaugojimą arba envairomentalistai (nuo angliško environmentalists), „atrado“ sau naują istorinį herojų, daug pasiekusio kovoje prieš globalinį atšilimą (tiesa, ganėtinai kruvinais metodais). Karnegio instituto atstovo nuomone, niekas neįnešė į „žaliųjų“ reikalą didesnio indėlio už Čingizchaną (kuris, kaip žinome iš istorijos, kaltas dėl mažiausiai 40 mln žmonių žūties). Jo dėka sumažėjo angliarūgštės išmetimas į atmosferą, o tai, savo ruožtu, padarė planetą truputį vėsesne.

Nemanykite, kad tai kokia parodija ar satyra – Karnegio instituto Globalinės ekologijos skyrius iš tiesų paskelbė ataskaitą, kurioje visiškai rimtai pamini Čingizchano „ekologinį“ rekordą ir siūlo naudoti jį kaip tinkamą kriterijų būsimiems „sprendimams, susijusiems su žemės naudojimo problemomis“.

„Pagal naują Karnegio instituto tyrimą, mongolų antplūdis XIII-XIV šimtmetyje buvo toks didžiulis, kad tikriausiai tapo pirmuoju istoriniu pavyzdžiu, kaip klimato pokyčiai gali būti sukeliami dėka žmogiško faktoriaus“, – praneša leidinys Mother Nature Network. „Mongolų įsiveržimas atvėsino planetą, efektyviai išvalęs 700 mln angliarūgštės dujų iš atmosferos“.

Netgi nesigilinant į sukčiavimus, žongliruojant istoriniais faktais ir moksliniais duomenimis, kurių griebiasi „ekologai“, kad parodytų ryšį tarp antropogeninio CO2 dujų išmetimo ir temperatūros kilimo (realybėje tarpusavio ryšys yra atvirkščias), tasai faktas, kad Čingischanas pasiekė šį rezultatą išskersdamas ištisus miestus ir kaimus Kinijoje, Korėjoje, Kaukaze, Centrinėje Azijoje, Rytų Europoje ir Rusijoje, Karnegio institute nelaikomas negatyviu jo veiklos aspektu.

Dar daugiau, Karnegis ploja faktui, kad depopuliuodamas žemės ūkio teritorijas Čingischanas pasirodė esąs efektyvesnis už Juodają Mirtį (maro epidemija XIV Europoje) ir suteikė galimybę didžiulėms teritorijoms vėl apaugti miškais, dėl to didžiulis medžių kiekis vėl galėjo apdoroti CO2.

„Mes atradome, kad dėl tokių trumpos trukmės istorijos laikotarpių kaip Juodosios Mirties epidemija ir Minų dinastijos kolapsas, miškų atsistatymas nebuvo pakankamas, kad būtų susidorota su šiltnamio dujų emisija dėl organinių medžiagų puvimo dirvoje“, – paaiškino Džiulija Pongrats (Julia Pongratz), kuri vadovauja Karnegio instituto tyrimų projektui. „Tačiau dėka ilgesnės trukmės įvykių, panašių į Mongolų antplūdį… miškai turėko pakankamai laiko atsistatyti, kas lėmė žymaus angliarūgštės kiekio absorbaciją“.

Naudodamasi „žiniomis apie praeitas epochas, tirdama pozityvią Čingizchano įtaką negailestingose 40 mln žmonių skerdynėse, Pongrats sako, kad tyrimai bus naudojami „sprendimų žemės naudojimo srityje, kurie galės sumažinti mūsų įtaką klimatui ir angliarūgštės apyvartai gamtoje priėmimui“. „Mes negalime ignoruoti gautų žinių“. – pridūrė jinai, tuo pat duodama pagrindą įtarimams, kad barbariškos idėjos apie tai, kad masinės kruvinos depopuliacijos programos galės vaidinti kažkokį vaidmenį XXI amžiaus ideologijoje.

Kruvinasis Čingizchanas, kartu su serijinių žudikų įkvėpėju Čarlzu Mesonu, kuris šiandien iš savo kameros Kalifornijos griežto režimo kalėjime irgi propaguoja būtinybę išskersti milijonus žemiečių vardan planetos išgelbėjimo, sudaro puikią kompaniją ką tik iškeptiems žaliesiems „guru“. Ir iš tiesų – daugybė kitų žymių kovotojų su globaliniu atšilimu atvirai pasisako kaip neofašistai, siūlo panaikinti pilietines laisves, įvesti priverčiamą eutanaziją ir sterilizaciją, drauge su daugybės žmonių išžudymu, ir visa tai – vardan CO2 kiekio sumažinimo.

Prieš mus – visame gražume – iš proto išsikraustę mokslininkai, kuriuos finansuoja stambiausi universitetai ir nevalstybinės organizacijos tuo tikslu, kad jie ir toliau galėtų „stumti“ savo siaubingas masinio genocido, užmaskuoto kaip gimstamumo kontrolė, projektus.

Savo naujoje knygoje autorė ir envairomentalistė Keit Franiš (Keith Farnish) ragina atlikti sabotažo ir „žaliojo“ terorizmo aktus, tame tarpe sprogdinti užtvankas ir naikinti miestus, kad planeta būtų sugražinta į ikiindustrinę visuomenę. Žymus NASA veikėjas iš aliarmistų – kovotojų su globaliniu atšilimu tarpo ir Alberto Goro sąjungininkas, daktaras Džeimsas Hansenas (James Hansen) pritarė Farniš knygai.

Džeimsas Lavlokas (James Lovelock), vienas pagrindinių envairomentalistų ir populiarios ekologiškai nepilnavertiškos publikos tarpe taip vadinamos Gajos teorijos, prieš metus pareiškė leidiniui Guardian, kad „demokratijai reikia įjungti pauzę“, kad būtų įveiktas globalinis atšilimas, ir kad siauram ratui žmonių, turinčių visą valdžią, reikia leisti valdyti planetą.

Savo kalboje Teksaso mokslų akademijoje 2006 kovą biologas daktaras Erikas Pianka (Eric R. Pianka) plėtojo idėją, kad būtina sunaikinti 90% planetos populiacijos, pasitelkus į orą purškiamą Ebolos virusą. Daugelio susirinkusiųjų salėje žymių mokslininkų ir profesorių reakcija buvo ganėtinai tolima nuo šoko ar pasibjaurėjimo – jie stovėdami plojo Piankos raginimams surengti masinį genocidą.

Profesorius Deividas Šermanas (David Shearman), medicinos mokslų daktaras, nusipelnės medicinos profesorius, dirbantis ekspertu tarpvyriausybinėje klimato pokyčių grupėje prie JTO (United Nations IPCC), neseniai paragino pakeisti demokratiją ekodiktatūra, kur pavergtos masės valdomos „karinio vadovaujančio elito“ ir yra verčiamos priimti naują „žalią“ religiją. Šermanas taip pat pareikalavo uždėti amerikiečiams naują 18 000$ mokestį už kiekvieną pagimdytą kūdikį.

Suomių envairomentalizmo guru ir kovotojas su globaliniu atšilimu Pentis Linkola viešai paragino „perauklėti“ tuos, kurie neigia globalinio atšilimo teoriją ekologiniuose konclageriuose, o taip pat sunaikinti daugumą planetos gyventojų, tuo pat metu paverčiant išlikusius „žaliosios“ policinės valstybės vergais, valstybės, kurioje žmonės prievarta sterilizuojami, automobiliai konfiskuojami, o kelionės leidžiamos tik „elito“ nariams. Linkola svajoja sunaikinti paskutinius 100 žmonijos progreso metų.

Dabartinis Baltųjų rūmų mokslinis „karalius“ Džonas P. Holdrenas (John P. Holdren) irgi gina pačias beprotiškiausias, diktatoriškas, ekofašistines ir antihumanines praktikas vardan anvairomentalizmo. Jo ekologijos vadovėlyje, išleistame 1977 metais, raginama įvesti „planetinį režimą“, kuris įgyvendins programas, susijusias su prievartiniais abortais ir gyventojų sterilizacija, o taip pat su vandentiekio chemizacija tuo tikslu, kad būtų išbrokuotas žmonių perteklius.

Žymi enviromentalistų organizacija 10:10, kurią finansuoja tiek stambios korporacijos, tiek britų vyriausybė, prieš metus pravedė reklaminę kampaniją, kurioje vaikai, kurie atsisakė sumažinti CO2 išmetimą, buvo nužudyti žiauria ir kruvina mirtimi. Tokiu pat būdu buvo pasielgta su grupe studentų ir pensininkų. (Šis siaubingas reklaminis klipas patalpintas straipsnio originalo apačioje).

Kita ekologinė organizacija, kurią finansuoja naftos kompanijos, tokios kaip Royal Dutch Shell, neseniai išleido reklamą, kuri liaupsina būsimą ekofašistinį pragarą, kur bus griežtai ribojamas naudojimasis automobiliais, griežtai ribojamas CO2 išmetimas, mėsa bus retas delikatesas, valstybė spręs, kaip jums gyventi ir tik superturtingo elito atstovai, valdantys pasaulį naujų taisyklių pagrindu, bus išimtis. Kampanija propaguoja idėją apie būsimą pasaulį, kuriame valstybė kontroliuoja kiekvieną žmogaus gyvenimo aspektą, tam besipriešinantys žmonės bus priversti egzistuoti varganuose getuose, o likusieji gyventojai gyvens griežtai kontroliuojamuose, aukštos technologijos miestuose-kalėjimuose.

2009 gegužę Londone į draugišką neformalų susitikimą susirinko būrelis turtingų „filantropų“, įskaitant Deividą Rokfelerį, Tedą Ternerį, Bilą Geitsą, Voreną Bafetą ir Džordžą Sorošą, kad aptartų „gyventojų pertekliaus planetoje“ klausimus.

Tačiau, kaip mes nenuilstamai tebekartojame, besiremdami savo pačių JTO duomenimis, „gyventojų pertekliaus“ problema neturi nieko bendro su mūsų planetos išgelbėjimu, kadangi skaičiai byloja, jog planetos gyventojų skaičius greitai pasieks 9 milijardus ir paskui ims staigiai mažėti.

Realybėje tai, ką šiandien mums pateikia kaip „gimstamumo kontrolę“, yra paprasčiausia priedanga barbariškiems rasistiniams slaptiems planams, kurie bazuojasi ant eugenikos. Šiuos planus iš pradžių sukūrė Rokfeleris vyresnysis (John D. Rockefeller), paskui, savo laiku, jie buvo eksportuoti į nacių Vokietiją, kur juos išplėtojo hitlerininkai, vykdydami programas, susijusias su holokaustu, sterilizacija ir masiniu bejėgių žmonių naikinimu.

Polas Džozefas Votsonas.

Infowars.com

 

Patiko straipsnis? Pasidalinkite su draugais tinkluose!

Parašykite komentarą