Komitetas 300. Tęsinys (12)

Draudimo kompanijos vaidina esminį vaidmenį Komiteto 300 versle. Tarp jų esama tokių svarbiausių draudimo bendrovių kaip Assicurazioni Generali iš Venecijos ir Riunione Adriatica di Sicurta. Šios kompanijos pagal savo dydį užima pirmą ir antrą vietas pasaulyje. Savo sąskaitas jos laiko Tarptautinių atsiskaitymų banke šveicariškais auksiniais frankais. Abi bendrovės kontroliuoja daugybę investicinių bankų, kurių apyvarta prekiaujant akcijomis Volstrito biržoje yra dukart didesnė už Amerikos investorių apyvartą. Esminį vaidmenį šių dviejų draudimo kompanijų direktorių tarybose vaidina šie Komiteto 300 nariai: Džiustininianių šeima (Giustiniani) iš Romos ir Venecijos Juodosios Aristokratijos, kuri kildina save iš iš imperatoriaus Justiniano. Seras Džoselinas Hamro iš Hambros Bank, Pjerpaolas Luzatis Fekizas (Pierpaolo Luzzatti Fequiz), kurio genealoginis medis sieki šešių šimtmečių gelmes ir kuris priklauso tai pačiai Venecijos Juodajai Aristokratijai. Taip pat – Umbertas Ortolanis (Umberto Ortolani) iš senos Juodosios Aristokratijos šeimos ta pačia pavarde.

Kiti Komiteto 300 nariai iš Venecijos Juodosios Aristokratijos ir Assicurazioni Generali ir Riunione Adriatica di Sicurta valdybų nariai: Doria šeima – Ispanijos Habsburgų finansininkai, Eli de Rotšildas, baronas Augustas fon Finkas (August von Finck) – antras pagal turtingumą Vokietijos žmogus, dabar jau miręs, Frankas Orsinis Bonakasis (Franco Orsini Bonacassi) iš senos Juodosios Aristokratijos Orsinių šeimos, kuri kildina save iš senovės Romos senatoriaus ta pačia pavarde, Albų šeima,kilusi iš hercogo Albos, baronas Pjeras Lamberas (Pierre Lambert), Belgijos Rotšildų pusbrolis. Iš britų kompanijų, kurias kontroliuoja karališkoji šeima, verta paminėti Eagle Star, Prudential Assurance Company, Prudential Insurance Company, kuri valdo ir kontroliuoja daugumą Amerikos draudimo kompanijų, įskaitant Allstate Insurance. Šio sąrašo viršuje atsidūrė Eagle Star, tikriausiai pati galingiausia MI6 priedanga. Nors Eagle Star negali varžytis dydžiu su Assicurazioni Generali, visgi, iš visko sprendžiant, yra ne mažiau svarbi, kadangi ją kontroliuoja karališkoji šeima.

Eagle Star yra ne tik pagrindinė MI6 priedanga, bet ir priedanga stambiausiems britų bankams, įskaitant Hill‑Samuels, N. M. Rothschild and Sons (vienas iš aukso kainos „fiksatorių”) bei Barclays Bank. Galima pakankamai tiksliai teigti, kad pačios įtakingiausios britų oligarchų šeimos įkūrė Eagle Star kaip priemonę atlikti „tamsias operacijas” prieš tuos, kurie priešinasi komiteto politikai.

Skirtingai nei CŽV atveju, aukščiausių MI6 vadovų pavardžių paviešinimas pagal britų įstatymus laikomas rimtu nusikaltimu, dėl to žemiau seka tik dalinis tokių vadovų sąrašas. Šie žmonės irgi yra arba buvo Komiteto nariais: Lordas Hartlis Šoukrosas (Lord Hartley Shawcross), seras Brajenas Edvardas Mauntinas (Sir Brian Edward Mountain), seras Kenetas Keisas (Sir Kenneth Keith), seras Kenetas Strongas (Sir Kenneth Strong), seras Viljamas Stefensonas (Sir William Stephenson), seras Viljamas Vaismanas ((Sir William Wiseman).

Visi paminėti asmenys giliai įsitraukę arba buvo anksčiau įsitraukę į svarbiausių komiteto kompanijų reikalus, kurie susiję su tūkstančiais firmų, užsiimančių visomis veiklos sferomis, kaip pamatysime toliau. Štai kai kurių tokių kompanijų sąrašas: Rank Organization, Xerox Corporation, ITT, IBM, RCA, CBS, NBC, BBC ir CBC telekomunikacijų srityje, Raytheon, Textron, Bendix, Atlantic Richfield, British Petroleum, Royal Dutch Shell, Marine Midland Bank, Lehman Brothers, Kuhn Loeb, General Electric, Westinghouse Corporation, United Fruit Company ir daugelis kitų.

MI6 vadovauja daugeliui šių kompanijų per britų rezidentūrą, įsikūrusią kompanijos RCA pastate Niujorke, kuris buvo MI6 vadovo sero Viljamo Stefensono štabu. Radio Corporation of America (RCA) buvo sukurta kompanijų General Electric, Westinghouse, Morgan Guarantee and Trust (veikianti britų karūnos interesų labui) ir United Fruit dar 1919 metais, kaip britų žvalgybos centras. Pirmuoju RCA prezidentu tapo Dž. P. Morgano žmogus Ovenas Jangas, kurio vardu pavadintas „Jango planas“. 1929 metais vadovauti RCA buvo paskirtas Deividas Sarnofas (David Sarnoff), kuris dirbo Jango padėjėju Paryžiaus Taikos konferencijoje 1919 metais, kur nugalėję „sąjungininkai“ išdavikiškai įsmeigė peilį į nugarą nugalėtai Vokietijai.

Komiteto 300 operacijomis finansų rinkoje užsiima ištisas bankų ir maklerių kontorų iš Volstrito tinklas. Svarbiausios iš jų: Blyth, Eastman Dillon, the Morgan groups, Lazard Freres и Kuhn Loeb Rhodes. Volstrite absoliučiai viskas vyksta kontroliuojant Anglijos Bankui, kurio instrukcijos perduodamos per instancijas per Morgano grupę ir paskui įgyvendinamos svarbiausių brokerių kontorų, kurių aukščiausi vykdomieji vadovai visiškai atsakingi už šitų direktyvų įgyvendinimą. Kompanija Drexel Burnham Lambert buvo komiteto favoritė, kol neviršijo limitų, kuriuos nustatė kompanija Morgan Guarantee. 1981 metais beveik visos svarbiausios brokerių kontoros parsidavė Komitetui, o Phibro susiliejo su Salomon Brothers. Phibro – tai Openheimerių Anglo American Corporation verslo svertas. Dėka šitokio valdymo mechanizmo, Komitetas užtikrina savo nariams ir jų išsišakojusioms korporacijoms tokį investicijų apyvartos Volstrite greitį, kuris du kartus viršija užsienio investorių, kurie nėra insaideriai, apyvartos greitį.

Reikia prisiminti, kad kai kurios turtingiausios pasaulio šeimos gyvena Europoje, dėl to natūralu, kad jos turi persvarą Komiteto narių tarpe. Lyginant su fon Turn und Taksis (Von Thurn und Taxis) šeima, kuri kitados valdė visą Vokietijos pašto sistemą, Deividas Rokfeleris atrodo kaip vargšas giminaitis. Turn unt Taksis dinastija turi 300 metų trukmės istoriją ir karta iš kartos šios šeimos nariai turi savo vietas Komitete 300, kurias jie užima ir šiandien. Mes jau minėjome daugelį pačių turtingiausių Venecijos Juodosios Aristokratijos narių iš komiteto vardus, o kiti vardai bus pateikti vėliau, kai susidursime su jais įvairiose veiklos srityse. Toliau mes įvardinsime kai kuriuos amerikiečius Komiteto narius ir pamėginsime atsekti jų ryšius su britų karūna.

Kaip galima patvirtinti visus šiuos faktus? Realiai daugumą jų patvirtinti neįmanoma, kadangi visa informacija buvo paimta tiesiai iš žvalgybos tarnybų dosjė. Bet jeigu smarkiai padirbėti, galima aptikti nemažai šaltinių, kurie patvirtins bent jau dalį šių faktų. Tai bus kruopščios paieškos „Dano ir Brodstrito korporacijų žinyne“ (Dun and Broadstreet Reference Book of Corporations), reitingų agentūros Standard and Poor’s duomenyse, britų ir amerikiečių almanachuose Who`s Who. Taip pat teks ilgas valandas įtemptai darbuotis analizuojant kryžmines nuorodas į vardus ir į jų korporatyvinius ryšius.

Komiteto 300 korporacijos, bankai ir draudimo bendrovės valdomos iš vieno centro ir ši kontrolė apima visus įmanomus veiksmų strategijos ir koordinacijos aspektus. Komitetas – tai vienintelė pasaulyje organizuota valdžios struktūra, pranokstanti visas vyriausybes ir asmenybes, kad ir kokiomis galingomis jos pačios save laikytų. Šita struktūra aprėpia finansus, gynybą ir politines partijas, priklausančias visiems atspalviams ir tipams. Nėra tokios organizacijos, kurios nesugebėtų kontroliuoti komitetas, ir tai pasakytina taip pat ir apie religines organizacijas. Vadinasi, tai yra visagalė olimpiečių grupė, kurios valdžios centras bazuojasi Londone ir Londono Sičio finansiniuose centruose. Jie valdo visus mineralus, metalus ir brangiuosius akmenis, opiumą ir farmacinius narkotikus, bankus. Jie kontroliuoja įvairiausius kultus ir pop muziką. Britų karūna – tai kontrolės centras, iš kurio eina visi įsakymai. Kaip sakoma patarlėje: „Jie į kiekvieną pyragą įkišo savo pirštą“ (They have a finger in every pie).

Be jokių abejonių ryšių ir telekomunikacijų sfera irgi griežtai kontroliuojama. Grįžtant prie RCA, mes aptinkame, kad jos direktoratą sudaro britų ir amerikiečių valstybės ir visuomenės veikėjai, kurie užima svarbius postus ir kitose organizacijose, tokiose kaip Tarptautinių santykių taryba, NATO, Romos klubas, Trišalė komisija, frankomasonai, Kaukolė ir kaulai, Bilderbergo klubas, Apvalusis stalas, Milnerio draugija, Jesuits‑Aristotle Society. Tarp jų buvo Deividas Sarnofas, kuris persikėlė į Londoną tuo metu, kai seras Viljamas Stefensonas įsikraustė į RCA pastatą Niujorke.

Visos trys pagrindinės JAV TV kompanijos įkurtos RCA pagrindu, ypač National Broadcasting Company (NBC), kuri buvo pirmoji. Iškart po jos 1951 metais sekė American Broadcasting Company (ABC). Trečia didele TV kompanija tapo Columbia Broadcasting System (CBS), kurioje, kaip ir dviejose jos seseryse, viešpatavo ir tebeviešpatauja britų žvalgyba. Viljamas Peilis (William Paley) mokėsi masinio smegenų plovimo technikos Tavistoko institute, prieš tai, kai buvo pripažintas tinkamos kvalifikacijos, kad taptų CBS vadovu.

Amerikos tauta nežino, kad visos mūsų svarbiausių TV kanalų laidos patiria britų cenzūrą, o visa skelbiama informacija iš pradžių keliauja į Londoną, kad būtų aprobuota. Įdomu pažymėti, kad Tavistoko ataskaitos, kurią parašė Stenfordo tyrimų institutas ir žinomos kaip „Vandenio sąmokslas“ kūrimą finansavo visos trys TV kompanijos.

Visos trys svarbiausios TV kompanijos atstovaujamos Komitete, jos tampriai susijusios su masinių komunikacijų verslo gigantu Xerox Corporation iš Ročesterio, Niujorko valstijoje. Xerox atstovas Robertas M. Bekas (Robert M. Beck) yra Komiteto narys., o taip pat vienas iš Prudential Life Insurance Company, Londono kompanijos Prudential Assurance Company Limited dukterinės bendrovės direktorius. Taip pat į Xerox valdybą įeina Hovardas Klarkas iš American Express Company, vieno svarbiausių narkodolerių plovimo per taip vadinamus kelioninius čekius kanalo. Buvęs JAV finansų ministras Viljamas Saimonas (William Simon) ir Solas Linovicas (Sol Linowitz), kuris vedė Komiteto 300 derybas dėl panamos kanalo. Linovicas vertingas Komitetui tuo, kad turi didžiulę patirtį plaunant narkodolerius per Marine Midland Bank ir HSBC.

Dar vienas Xerox direktorių tarybos narys Robertas Sproulas (Robert Sproull) labai įdomus tuo, kad būdamas Ročesterio universiteto prezidentu, leido Tavistoko institutui, veikusiam per CŽV, naudotis universiteto patalpomis ir įrengimais vykdant dvidešimties metų trukmės eksperimentų su LSD programą MK-Ultra. Dar 85 kiti JAV universitetai taipogi leido naudotis savo patalpomis ir įranga tiems patiems tikslams. Nežiūrint į savo gigantizmą, Xerox atrodo kaip nykštukas, lyginant su Rank Organization – konglomeratą kompanijų, įsikūrusį Londone ir visiškai kontroliuojamą karalienės Elžbietos šeimos narių.

Toliau bus išvardinti svarbiausi Rank Organization direktorių tarybos nariai, kurie taip pat priklauso ir Komitetui 300.

Lordas Helsbis (Lors Helsby) – Midland banko – narkodolerių kliringo rūmų pirmininkas, taip pat užimantis postus ginatiškos Imperial Group ir Commercial Finance Corporation direktorių tarybose.

Seras Arnoldas Fransas (Sir Arnold France) – kompanijos Tube Investments, kuri valdo Londono metropoliteną, direktorius, taip pat – vienas iš Anglijos Banko direktorių.

Seras Denisas Mauntenas (Sir Dennis Mountain) – galingos grupės Eagle Star pirmininkas ir vienas iš English Property Corp direktorių. Pastaroji priklauso britų karališkajai šeimai. Vienas iš Rank Organization direktorių tarybos narių yra didžiai gerbiamas Angusas Ogilvi (Angus Ogilvie), vedęs princesę Aleksandrą, Kento hercogo seserį. Jis yra škotiško ritualo masonų vadovas ir pasilieka vietoje karalienės, kai toji palieka Britaniją. Ogilvi taip pat yra vienas iš Anglijos Banko direktorių ir konglomerato LONRHO pirmininkas. Būtent ši kompanija nuvertė Jano Smito režimą Rodezijoje, kad į jo vietą pasodintų Robertą Mugabę. Kalba ėjo apie chromo rūdynus, kurie tiekia pačios geriausios kokybės chromo rūdą pasaulyje.

Sirilas Hamiltonas (Cyril Hamilton), pirmininkauja Standard and Chartered Bank (senasis lordo Milnerio ir Sesilio Rodso bankas), taip pat – Anglijos Banko valdybos narys. Hamiltonas taip pat yra Xerox direktorių tarybos narys, direktorius kompanijoje Malta International Banking Corporation, vienas iš Standart Bank – didžiausio Pietų Afrikos banko – direktorių, taip pat direktorių tarybos narys Banque Belge d’Afrique.

Lordas O‘Brajenas (Lord O’Brien of Lotherby), buvęs British Bankers Association prezidentas, įtakingo investicinio banko Morgan Grenfell direktorius, direktorių tarybos narys kompanijose Prudential Assurance, J. P. Morgan, Anglijos banke, Tarptautinių atsiskaitymų banke bei gigantiškame konglomerate Unilever.

Seras Rėjus Džedsas (Reay Geddes), direktorių tarybos narys kompanijose Dunlop ir Pirelli, taip pat bankuose Midland Bank ir International Bank bei Anglijos Banke.

Atkreipkite dėmesį, kiek daug šių įtakingų žmonių yra Anglijos Banko direktoriais, kas suteikia galimybę labai lengvai kontroliuoti Amerikos finansų politiką.

Daugelis šių organizacijų ir įstaigų, kompanijų ir bankų taip giliai tarpusavyje susiję, kad jų praktiškai neįmanoma atskirti. RCA direktorių taryboje posėdžiauja Torntonas Bredšou (Thornton Bradshaw), kompanijos Atlantic Richfield prezidentas, kuris taip pat yra NATO, World Wildlife Fund, Romos klubo, Aspeno humanitarinių tyrimų instituto ir Tarptautinių santykių tarybos narys. Bredšou taip pat yra TV kompanijos NBC pirmininkas. Pačia svarbiausia RCA funkcija išlieka tarnavimas britų žvalgybos interesams.

Plačiosioms žmonių masėms nežinoma, kad Komitetas suvaidino svarbiausią vaidmenį nutraukiant CŽV veiklos tyrimą, kurį buvo pradėjęs senatorius Makartis. Jeigu jam būtų pasisekę šiame reikale, labai tikėtina, kad prezidentas Kenedis būtų gyvas ir šiandien.

Kai Makartis pranešė, kad ruošiasi iškviesti Viljamą Bandį į savo komisiją, Vašingtoną ir Londoną apėmė panika. Bandis, priverstas duoti parodymus su priesaika, galėjo prasiplepėti apie „ypatingus santykius“ tarp britų oligarchijos sluoksnių ir jų pusbrolių JAV vyriausybėje.

Šito leisti buvo negalima. Karališkasis tarptautinių reikalų institutas gavo pavedimą baigti su Makarčiu. Institutas pasirinko Aleną Dalesą, žmogų, giliai besižavintį dekadentiška anglų visuomene, vadovauti atakai prieš Makartį. Dalesas šį reikalą pavedė Patrikui Limanui ir Ričardui Helmsui. Pastarasis vėliau gavo apdovanojimą už savo veiklą prieš Makartį – tapo CŽV direktoriumi.

Prezidentas Eizenhaueris pavedė generolui Markui Klarkui, Tarptautinių santykių tarybos nariui ir Londono visuomenės numylėtiniui, atremti galingą Makarčio ataką prieš CŽV. Iniciatyva iš Makarčio buvo atimta, kai Klarkas pareiškė, kad būtina sukurti specialų komitetą tirti agentūros veiklai. Klarkas, sekdamas Karališkojo tarptautinių reikalų instituto instrukcijomis, rekomendavo kongreso komitetui „periodiškai tikrinti vyriausybės žvalgybinių tarnybų veiklą“. Viskas baigėsi didele tragedija Amerikai ir pergale britams, kurie baiminosi, kad Makartis gali atsitiktinai aptikti Komitetą 300 ir suprasti, kad jis kontroliuoja visus Amerikos gyvenimo aspektus.

Buvęs bankų Lehman Brothers ir Kuhn Loeb’s pirmininkas Piteris G. Pitersonas tarnavo pas buvusį MI6šegą Viljamą Vaismaną ir nebuvo svetimas britų karališkuosiuose sluoksniuose. Pitersonas susijęs su Aspeno institutu, dar vienu britų žvalgybos filialu. Džonas R. Petis – prezidentas ir direktorių tarybos narys Marine Midland Bank – banke, kurio ryšiai su prekyba narkotikais nustatyti gerokai prieš tai, kai šią prekybą savo kontrolėn paėmė HSBC. Pastarasis bankas iš visko sprendžiant yra svarbiausias prekyboje opiumu ir užima šią poziciją nuo 1814 metų.

Geriausias įrodymas, kad egzistuoja Komitetas, kurį galiu pateikti – tai Rank Organization, kuri drauge su Eagle Star iš esmės yra susitapatinusi su britų karūna. Taip pat tai yra juodųjų MI6 operacijų centras. Šios dvi Komiteto kompanijos visiškai kontroliuoja Jos Didenybės dominiją Kanadą ir naudoja savo direktyvų realizavimui „prijaukintų žydų“ Bronfmanų šeimą.

Kompanija Trizec Holdings, kurią nominaliai valdo Bronfmanų šeima, iš tikrųjų nyra Anglijos karalienės nuosavybė Kanadoje. Visa prekyba opiumu Pietryčių Azijoje vienaip ar kitaip susijusi su Brinfmanų imperija, kuri veikia kaip heroino pristatymo į Ameriką kanalas. Tam tikra prasme Kanada yra panaši į Šveicariją – švarūs, nepaliesti snieguoti landšaftai, dideli miestai, vaizdingos vietovės, tačiau po visu tuo slypi storas purvo sluoksnis ir plataus masto prekybos heroinu bjaurastis.

Bronfmanų šeima – tais savotiški saugikliai, kuriuos MI6 vadina „pirmojo ešelono žmonėmis“. Iš Londono juos kontroliuoja „kabinetiniai žmonės“ (deskmen – tiesiogine prasme, rašomojo stalo žmonės – MI6 žvalgybininkų žargonas, reiškiantis štabe dirbančius kontrolierius). Edgaras Bronfmanas, šeimos galva, ne kartą keliavo į „Maskvos centrą“ – taip MI6 vadina KGB Vyriausiąją valdybą Maskvoje.

Žemutiniame lygmenyje Bronfmanas matomai buvo labai naudingas kaip žmogus kontaktams su Maskva. Jie niekas nebuvo etatinis MI6 agentas ir dėl to niekad neturėjo „parolio” – raktinio žodžio tarpusavio identifikacijai tarp agentų, ir tai labai nuvylė energingą Bronfmanų šeimos galvą. Buvo laikotarpis, kai kontrolieriams atrodė, jog kai kurie šeimos nariai ėmė elgtis įtartinai, dėl to prie šeimos buvo pristatyti „prižiūrėtojai“ (watcher), tačiau buvo išsiaiškinta tik tai, kad vienas iš Bronfmanų prasiplepėjo „pusbroliui“ iš Amerikos (MI6 terminas, reiškiantis CŽV), kuris nieko nežinojo apie Edgaro Bronfmano vaidmenį. Šitas reikalas buvo greitai ištaisytas.

Du Eagle Star direktoriai, kurie taip pat buvo svarbiais MI6 darbuotojais, paėmė Bronfmanų šeimą savo kontrolėn praėjus šešiems mėnesiams nuo karo pabaigos. Seras Kenetas Keitas ir seras Kenetas Strongas, kuriuos mes jau minėjome, „įteisino“ Bronfmanų šeimą, įsteigę kompaniją Trizec Holdings. Pasaulyje nėra lygių MI6, organizuojant savo „pirmojo ešelono“ veiklą per komercines kompanijas.

Kanada, kaip ir Šveicarija, turi savo tamsiąją pusę, kurią patikimai slepia Komitetas, pasitelkęs „Oficialių paslapčių aktą“, žodis žodin nusirašytą nuo britų įstatymo, priimto 1913 metais. Narkotikai, pinigų plovimas, nusikaltimai ir reketas – viskas pridengiama šiuo gėdingu aktu.

Daug kas nežino, kad kaltinamieji pagal minėtą aktą, kuris gali būti interpretuojamas kaip nori, kaip to panorės Karūnos agentai, gali būti nuteisti myriop, apie ką aš ne kartą kalbėjau, pradedant 1980 metais.

Kanada – tai ne nacija, kaip Olandija ar Belgija, ji visada buvo ir tebelieka pririšta prie Anglijos karalienės sijono. Mes nustatėme, kad Kanada visada žengia priekyje visų, kai reikia išpildyti karalienės norus. Kanados kariuomenė kovėsi visuose Jos Didenybės karuose, pradedant Būrų karu.

Kaip ir amerikietiškas analogas, Kanados tarptautinių reikalų institutas (KTRI) yra Karališkojo užsienio reikalų instituto kreatūra ir kontroliuoja Kanados politiką. Instituto nariai užima Valstybės sekretoriaus postą nuo pat jo įsteigimo 1925 metais. Ramiojo vandenyno santykių institutas, įstaiga, kuri paskatino Perl Harboro antpuolį, buvo su pritarimu priimtas Kanadoje po to, kai Ovenas Latimoras (Owen Lattimore) ir jo darbuotojai buvo demaskuoti kaip valstybės išdavikai ir 1947 metais paliko Ameriką, kol jų neatidavė teismui.

KTRI susijęs su Rank Organization per serą Kenetą Strongą, kuris buvo antras žmogus MI6 II Pasaulinio karo pabaigoje. Kaip Šv. Jono Jeruzaliečio ordino narys, Strongas yra antras žmogus Kanadoje, vykdantis Rank Organization ir britų karūnos komercinius pavedimus. Jis priklauso Bank of Nova Scotia – vieno stambiausių pasaulyje narkobankų po HSBC – direktorių tarybai. Per šį banką plaunamos pajamos iš Kanadoje parduodamų narkotikų.

Numeris vienas Kanadoje – tai seras Brajenas Mauntinas, aukšto rango Šv. Jono Jeruzaliečio ordino narys. Čia pats laikas priminti, kad tuomet, kai britų karūnai panorus, kad JAV įstotų į II Pasaulinį karą, buvo pasiųsti lordas Biverbrukas ir seras Brajenas Mauntinas susitikti su prezidentu Ruzveltu, kad perduotų jam atitinkamą įsakymą. Ruzveltas pakluso, įsakydamas kariniam jūrų laivynui pradėti kovinius veiksmus iš bazės Grenlandijoje, iš kur buvo atakuojami vokiečių povandeniniai laivai prieš devynis mėnesius iki Perl Harboro. Tai buvo padaryta neinformavus Kongreso ir negavus jo leidimo.

Dar vienas žymus žmogus tarpusavio santykiuose tarp Kanados ir Rank Organization – seras Kenetas Keitas, direktorių tarybos narys kanadietiškame HSBC ekvivalente – Bank of Nova Scotia. Jis taip pat priklauso direktorių taryboms seniausiuose britų laikraščiuose – Londono Times ir Sunday Times. Jau daugiau kaip šimtą metų Times veikia kaip karališkasis ruporas užsienio, finansų ir Anglijos vidaus politikoje.

Kaip ir daugelis Komiteto 300 narių, seras Kenetas cirkuliuoja tarp MI6 ir opiumo tiekimo hierarchijos Hongkonge ir Kinijoje, nominaliai veikdamas KTRI vardu. Dar daugiau, kadangi jis buvo direktorių tarybos narys banke Hill Samuel, tai jo buvojimas Hongkonge ir Kinijoje galėjo būti paaiškintas be jokių problemų.

Vienas artimiausių jo bendradarbių, nepriklausančių MI 6 sluoksniams, buvo seras Filipas de Zuleta (Sir Philip de Zuleta), tiesioginis Komiteto 300 kontrolierius, prižiūrintis visus britų ministrus pirmininkus, tiek konservatorius, tiek leiboristus. Seras Kenetas Strongas pridėjęs ranką prie visko, kas susiję su narkotikais, įskaitant terorizmą, opiumo gamybą, aukso rinkas, pinigų plovimą ir viso narkotikų verslo centro – britų karūnos – bankines operacijas.

Britų karūnos kontrolė Kanados atžvilgiu vykdoma vadovaujant serui Volteriui Gordonui (Walter Gordon). Buvęs karalienės asmeninio kontrolės komiteto, kuris taip pat žinomas kaip „Slaptoji taryba“ (Privy Council), Gordonas rėmė Ramiojo vandenyno santykių institutą per KTRI. Kaip buvęs finansų ministras, Gordonas sugebėjo įtaisyti Komiteto 300 buhalterius ir advokatus į visus tris svarbiausius Kanados bankus – Bank of Nova Scotia, Canadian Imperial Bank ir Toronto Dominion Bank.

Per šiuos tris „karūnos bankus“ Gordonui pavaldus Komiteto 300 agentų tinklas koordinavo antrą pagal apimtį narkodolerių plovimo operaciją su tiesioginiu išėjimu į Kiniją. Iki pat mirties Gordonas kontroliavo Džeimsą Endikotą James Endicott), Česterį Roningą (Chester Ronning) ir Polą Liną (Paul Linn), kuriuos MI6 apibūdino kaip pačius geriausius „Kinijos specialistus“ Kanadoje. Visi trys dirbo su Čžou Enlajumi, kuris kartą pasakė Gamaliui Abdel Naserui, kad jis norėtų padaryti su Britanija ir Amerika tą patį, ką šios padarė su Kinija, t.y. paverstų jas heroino narkomanų nacijomis. Čžou Enlajus beveik įvykdė savo pažadą, pradėjęs nuo amerikiečių kareivių Vietname. Kitas aktyvus darbuotojas Kanados heroino žiede buvo Džonas D. Džilmeris (John D. Gilmer), o taip pat Džonas Robertas Nikolsonas (John Robert Nicholson), abudu Šv. Jono Jeruzaliečio ordino nariai.

Lordas Hartlis Šoukrosas, kuris, kaip manoma, pavaldus tiesiogiai karalienei Elžbietai II, buvo direktorių tarybos narys Karališkajame tarptautinių reikalų institute ir garbės rektoriumi Sasekso universitete, kur įsikūręs liūdnai pagarsėjęs Tavistoko institutas. Jis irgi buvo glaudžiai susijęs su Kanada.

Kai dėl Rank Organization operacijų Amerikoje, tai pačia sėkmingiausia iš jų galima laikyti kompanijos Corning Group veiklą. Ši kompanija valdo draudimo bendroves Metropolitan Life Insurance Company ir New York Life Insurance Company. Komiteto 300 nariai Amoris Houtonas (Amory Houghton) ir jo brolis Džeimsas (James Houghton) ilgą laiką tarnauja britų karūnai per paminėtas draudimo bendroves, o taip pat per Corning Glass, Dow Corning ir Corning International. Abu jie yra IBM ir Citicorp direktorių tarybos nariai. Džeimsas Houtonas yra Prinstono (Princeton Institute for Advanced Studies) ir Morgano bibliotekos (J. Pierpont Morgan Library), Karališkojo užsienio reikalų instituto ir Tarptautinių santykių tarybos atramos Amerikoje direktorių tarybos narys bei vienas iš TV kompanijos CBC direktorių.

Būtent vienas iš brolių Houtonų padovanojo šimtus akrų Merilendo valstijoje Aspeno institutui, priklausančiam britų karūnai. Kompanijos Corning Glass valdyboje sėdi ir anglikonų vyskupas Bostone. Visa tai suteikia šiai grupei respektabilumo, kuriuo turi pasižymėti vykdomieji draudimo kompanijų valsdininkai ir, kaip pamatysime, be Džeimso Houtono, Jeitės Fanston ir Džono Harperio (abu iš Corning Glass valdybos) – taip pat valdo kompaniją Metropolitan Life Insurance Company.

Vien šios Komiteto struktūros glaudus tarpusavio persipynimas ir tarpusavio sąveika leidžia mums puikiai įsivaizduoti, kokia didele valdžia disponuoja suokalbininkų hierarchija, prieš kurią visi klaupiasi ant kelių, įskaitant Amerikos prezidentą, kad ir kas jis bebūtų. Svarbu pažymėti, kaip ši Amerikos kompanija, viena iš šimtų kompanijų, sąveikauja su britų žvalgyba, kaip tvarko reikalus Kanadoje, Tolimuosiuose Rytuose ir Pietų Afrikoje, nekalbant jau apie kompanijų funkcionierių ir vadovų tinklą, siekiantį prasiskverbti į visus verslo ir politikos aspektus Amerikoje.

Nors kompanija Life Insurance Company nesilygiuoja į Komiteto 300 gigantą Assicurazioni Generale, vis dėlto ji ryškiai demonstruoja, kaip Houtono valdžia driekiasi per visą JAV ir Kanados verslo spektrą. Houtono įtakos sfera apima tokias kompanijas kaip R. H. Macy, the Royal Bank of Canada, National and Westminster Bank, Intertel, Canadian Pacific, The Reader’s Digest, RCA, ATT, the Harvard Business School, W. R. Grace Shipping Company, Ralston Purina Company, U.S. Steel, Irving Trust, Consolidated Edison of New York and ABC ir toliau driekiasi iki HSBC.

Dar viena sėkminga Rank kompanija Amerikoje – draudimo bendrovė Reliance Insurance Group. Būdama sudėtine Strateginių bombardavimų planavimo valdybos dalimi, Reliance sudaro pirminę struktūrinę bazę smegenų plovimui, visuomenės nuomonės formavimui, stebėjimui, rinkimų organizavimui ir sisteminei analizei – visa tai vykdo Tavistoko institutas Amerikoje. Reliance Insurance Company su būstine Filadelfijoje sukūrė korporatyvinę struktūrą, kuri leido Strateginių bombardavimų planavimo valdybai pradėti ardomąją veiklą Amerikoje, kurios tauta neįtaria, jog prieš ją štai jau 45 metus kariaujamas žiaurus psichologinis karas.

Vienas iš pagrindinių veikiančių asmenų šiame kare prieš Ameriką buvo Deividas Bialkinas (David Bialkin) iš Komiteto 300 juridinės firmos Wilkie, Farr and Gallagher. Bialkinas daug metų vadovavo Antidifamacijos lygai (ADL) – britų žvalgybos struktūrai, kurią Amerikoje įsteigė MI6. Vadovavo jai Saulas Šteinbergas ir Erikas Tristas iš Tavistoko. Saulas Šteinbergas yra Džeikobo Rotšildo šeimos iš Londono atstovas ir verslo partneris.

Reliance Corporation – gimtieji namai Karlui Linderiui, užėmusiam Elio Bleko vietą po to, kai tasai „iškrito“ pro 44 Niujorko dangoraižio aukšto langą. Reliance Corporation sąveikauja su galinga kompanija United Fruit iš Bostono bei Naujojo Orleano, kuriai vadovauja Maksas Fisberis (Max Fisber). Pastarąjį teko gerokai apvalyti nuo purvo, mat jis iki tol buvo pakankamai žinoma Detroito pogrindinio pasaulio figūra. United Fruit pakankamai ilgą laiką veikia kaip heroino ir kokaino tiekimo į JAV kanalas, kurį prižiūri Misbulamas Riklis (Misbulam Riklis) iš Rapid American Corporation, vadovaujantis narkotikų tiekimams iš Kanados į JAV. Verta prisiminti, kad visa tai vyksta globojant vienai kompanijai, glaudžiai susijusiai su daugybe smulkesnių firmų ir organizacijų, kurios visos drauge sudaro vieningą tinklą, kontroliuojamą Komiteto 300.

Reliance Group yra atskira motininė kompanija, kurios pagrindinis uždavinys – plauti smegenis amerikiečių tautai, pasitelkus į pagalbą visuomenės nuomonės manipuliatorių tinklą, susijusį su Tavistoko institutu. Dar viena asocijuota kompanija – tai Leasco, glaudžiai susijusi su kompanijomis ATT ((American Telephone Telegraph), Disclosure Incorporated, Western Union International, Imbucon Ltd. ir Yankelovich, Skelly and White.

Denielis Jankelovičius (Daniel Yankelovich) – visuomenės nuomonių formavimo ir rinkimų vykdymo, didžiulio aparato, kuris „sukuria nuomones apie socialinį, ekonominį ir politinį gyvenimą“, cituojant Edvardą Berneisą, korporatyvinės struktūros imperatorius. Tai tas pats kuklus aparatas, kuris pavertė daugumą amerikiečių, niekad iki tol negirdėjusių apie Sadamą Huseiną, ir gana miglotai nutuokusių, kad Irakas yra kažkur Artimuosiuose Rytuose, kraujo trokštančiais žmonėmis, reikalaujančiais išnaikinti irakiečius kaip naciją.

Jankelovičius pilnu pajėgumu pasinaudojo žiniomis, sukauptomis per II Pasaulinį karą. Savo sferoje Jankelovičiui nėra lygių, štai dėl ko visuomenės nuomonių apklausų, kurias atlieka kompanija ABC, rezultatai visą laiką žengia „žmonių nuomonės“ avangarde. Amerikiečiai tapo tokiu pat taikiniu, kaip ir vokiečių gyvenamieji kvartalai, tiktai atakuojamas sveikas amerikiečių protas ir realybės jausmas. Šita metodika – tai dalis standartinės mokymo programos, kuri egzistuoja tam tikrose žvalgybos organizacijose, įskaitant CŽV. Jankelovičiaus uždavinys buvo sugriauti nacionalines amerikiečių vertybes ir pakeisti jas Naujosios Eros – „Vendenio eros“ vertybėmis. Kaip pats svarbiausias Komiteto 300 visuomenės nuomonės formuotojas, Jankelovičius puikiai susidoroja su savo darbu.

Citatos iš Džono Neisbito darbo „Ataskaita apie tendencijas“ aiškiai parodo, kokie metodai naudojami ir kokių rezultatų laukiama iš šios veiklos. Neisbitas buvo prezidento Džonsono, kompanijų Eastman Kodak, IBM, Amercian Express, taip pat Politinių tyrimų centro, banko Chase Manhattan, korporacijos Louis Harris Polls, Baltųjų rūmų, Gyvybės draudimo instituto, Amerikos Raudonojo Kryžiaus, Mobil Oil, British Petroleum ir daugybė kitų firmų bei įstaigų, priklausančių Komitetui, patarėjas. Jo metodologija, paimta iš MI6 Tavistoko procedūrų, žinoma, nėra unikali:

„Trumpai apibūdinsiu šią metodologiją. Kuriant „Ataskaitą apie tendencijas“ mūsų klientams, mes daugiausia pasikliovėme lokalinių įvykių ir elgesio monitoringo sistema. Mus smarkiai nustebino faktas, iki kokio laipsnio šita visuomenė „apversta aukštyn kojomis“, dėl to atsekinėjome ne tai, kas vyksta Vašingtone ar Niujorke, o tai, kas vyko provincijoje. Įvykiai prasideda Los Andžele, Tampoje, Hartforde, Vičitoje, Portlende, San Diege ir Denveryje. Tai labai svarbu visuomenėje, kuri apsivertusi aukštyn kojomis.

Sekimo koncepcija, kuri buvo panaudota nustatyti šioms tendencijoms, atsirado II Pasaulinio karo metu. Tais laikais žvalgybos ekspertai stengėsi surasti būdą, kaip gauti priešiškose šalyse informaciją, kuri paprastai gaunama visuomenės apklausų metodais. Vadovaujant Polui Lazarfeldui (Paul Lazarsfeld) ir Haroldui Lasvelui (Harold Laswell) buvo sukurtas stebėjimo, kas vyksta tose visuomenėse metodas, kurį sudarė kasdieninės spaudos turinio analizė“.

Nors šis visuomenės būsenos stebėjimo metodas lieka pamėgtas žvalgybų, šalis kiekvienais metais eikvoja milijonus dolerių atlikti spaudos analizei visame pasaulyje… Priežastis, dėl kurios ši sistema veikia taip gerai, slypi tame, kad „naujienų blokas“ laikraščiuose – tai uždara nekintanti sistema. Dėl ekonominių priežasčių naujienų blokai laikraščiuose turi pastovias, nekintančias apimtis. Dėl to kai naujienų bloke atsiranda kažkas naujo, tai, atitinkamai, kažkas seno turi išnykti arba pasikeisti. Čia veikia priverstinės atrankos uždaroje sistemoje principas. Tokioje situacijoje visuomenės dėmesys nuolat perjungiamas į naujas „įmetamas“ problemas ir sparčiai pamiršta senas. Mes sekame tiek naujas „problemas“, tiek ir tas, kuriomis visuomenė jau prarado susidomėjimą.

Akivaizdu, kad visuomenė panaši į individą. Aš nežinau tikslių skaičių, tačiau tuo pačiu metu žmogus gali išlaikyti savo sąmonėje tik tam tikrą skaičių problemų ir rūpesčių. Jeigu prisidės naujų problemų ar rūpesčių, tai senosios bus paprasčiausiai išstumtos iš sąmonės. Mes sekame, kad amerikiečiams aktualu šiuo konkrečiu momentu ir nuo ko jie atsisako.“

 

Patiko straipsnis? Pasidalinkite su draugais tinkluose!