Komitetas 300. Pabaiga (2)

TAVISTOKO ĮSTAIGOS JUNGTINĖSE VALSTIJOSE

FLOW LABORATORIES – gauna kontraktus iš Nacionalinio sveikatos apsaugos instituto.

MERLE THOMAS CORPORATION – gauna kontraktus iš JAV karinio jūsų laivyno; analizuoja duomenis, gaunamus iš palydovų.

WALDEN RESEARCH – dirba aplinkos užterštumo kontrolės srityje.

PLANNING RESEARCH CORPORATION, ARTHUR D. LITTLE, G. E. TEMPO, OPERATIONS RESEARCH INC. – tai dalis iš maždaug 358 kompanijų, kurios atlieka tyrimus, kuria apžvalgas ir rekomendacijas vyriausybei. Jos sudaro dalį to, ką prezidentas Eizenhaueris pavadino „galima grėsme viešajai politikai, kuri gali tapti mokslinio ir techninio elito belaisve“.

BROOKINGS INSTITUTION – dirba srityje, kurią galima pavadinti „nacionaline dienotvarke“. Sukūrė prezidento Huverio programą, Ruzvelto „Naujajį kursą“, Kenedžio administracijos programą „Naujosios ribos“ (kai Kenedis nuo jos nukrypo, jam tai kainavo gyvybę), taip pat prezidento Džonsono „Didžiosios visuomenės“ programą. Per pastaruosius septyniasdešimt metų Brukingso institutas Komiteto 300 vardu žymia dalimi lemia Amerikos vyriausybės politiką.

BROOKINGS INSTITUTION – vadovaujamas Germano Hano (Herman Khan), šis institutas padarė daugiau už visus kitus, išskyrus gal tik Didįjį Penketą, formuojant amerikiečių reakcijas į politinius ir socialinius įvykius, formuojant jų mąstymo būdą, sprendimų priėmimo metodus, pasirinkimą, už ką balsuoti ir panašiai. Hudzono institutas specializuojasi tyrimuose gynybos ir santykių su TSRS srityse. Dauguma jo darbų karinėje sferoje klasifikuojami kaip slapti. Viena iš instituto idėjų Vietnamo karo laikais buvo apjuosti Saigoną gynybiniu grioviu. Vienas ankstyviausių instituto dokumentų vadinosi „Stabilumas tarp senųjų nacijų“, antrasis – „Analitinė JAV nacionalinio saugumo klausimų apžvalga“.

Hudzono institutas didžiuojasi savo veiklos įvairove. Jis padėjo NASA kurti kosmines programas ir prisidėjo prie plataus naujų jaunimo madų bei idėjų išplatinimo, tas pats pasakytina apie jaunimo maištus ir atsiribojimą nuo vyresnės kartos, ką visiškai atvirai finansavo kompanija Coca Cola. Hudzono institutas gali būti visiškai teisėtai laikomas vienu iš Komiteto žinybų, skirtų plauti smegenis. Kai kurie instituto branduolinių karų scenarijai yra gan4tinai įdomūs, ir jeigu jums pavyks juos gauti, parekomenduočiau jums „Šešias svarbiausias termobranduolinio karo grėsmes“ ir „Galimas termobranduolinio karo pasekmes“, o vienas iš grėsmingiausių dokumentų pavadintas „Izraelio-arabų branduolinis karas“.

Hudzono institutas taip pat konsultuoja tokias Komiteto kompanijas kaip Rank, Xerox, General Electric, IBM ir General Motors – tai tik pačios stambiausios, o ne ką mažesnio masto klientu tapo JAV Gynybos ministerija, gaunanti konsultacijas civilinės gynybos, nacionalinio saugumo, karinės politikos ir ginkluotės kontrolės klausimais.

NATIONAL TRAINING LABORATORIES (NTL) – tikrų tikriausias smegenų plovimo centras, veikiantis pagal Kurto Levino principus. Instituto metodika numato taip vadinamas T grupes (treniruočių grupes). Tai treniruotės dirbtinai sukurto streso sąlygomis, per kurias dalyviai netikėtai būna priversti gintis nuo piktavališkų ir neteisingų kaltinimų. NTL priklauso „Nacionalinei švietimo asociacijai“ (NAO), pačiam didžiausiam Amerikos dėstytojų susivienijimui. Įdomu pažymėti, kad oficialiai atmesdamas rasizmą, dirbdamas drauge su NAO, NTL sukūrė dokumentą, kuriame siūloma praktikuoti švietimo vaučerius (rašytinius liudijimus), kurie atskirtų sunkiai apmokomus vaikus nuo tų, kurie normaliai įsisavino mokymo programas. Šis pasiūlymas nebuvo priimtas.

UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA, WHARTON SCHOOL OF FINANCE COMMERCE. Įkurta Eriko Tristo ir tapo vienu iš Tavistoko smegenų trestų. Vartono mokykla tapo viena svarbiausių Tavistoko žinybų Amerikoje žmogaus elgesio tyrimų srityje. Vartonas pritraukė tokius klientus kaip JAV darbo ministerija, gaunanti konsultacijas „karštos“ statistikos rengimo klausimais per kompaniją Wharton Econometric Forecasting Associates Incorporated. Šitas metodas turi didelę paklausą, kadangi už lango jau 1991 metų pradžia, milijonai bedarbių, kurių Darbo ministerijos statistika neįskaičiuoja ir neatspindi.

Ekonominį Vartono mokyklos modeliavimą naudoja kiekviena stambi komiteto kompanija Amerikoje, Vakarų Europoje, taip pat jį naudoja TVF. Vartonas išugdė tokius žymius veikėjus kaip Džordžas Šulcas ir Alanas Grinspenas.

SOCIALINIŲ TYRIMŲ INSTITUTAS. Šį institutą įsteigė Tavistoko smegenų tresto specialistai Rensis Likertas (Rensis Likert), Dorvinas Kartraitas (Dorwin Cartwright) ir Ronaldas Lipertas (Ronald Lippert). Tarp instituto darbų yra ir šie: „Pokyčių visuomenėje žmogiškasis supratimas“, „Jaunimas pereinamuoju laikotarpiu“ ir „Kaip amerikiečiai suvokia savo psichinę sveikatą“. Tarp instituto klientų – Fordo fondas, JAV Gynybos ministerija, Pašto tarnyba ir Justicijos ministerija.

INSTITUTE FOR THE FUTURE – netipiška Tavistoko žinyba. Finansuojamas Fordo fondo, savo ilgalaikio prognozavimo metodologiją institutas pasisėmė iš visų smegenų trestų. INSTITUTE FOR THE FUTURE prognozuoja tuos pokyčius, kurie, kaip jam atrodo, įvyks maždaug 50 metų laikotarpyje. Manoma, kad institutas sugeba išpranašauti socialines ekonomines tendencijas ir pakelti pavojų, jei pamatys bet kokius nukrypimus nuo tos būsenos, kuria jis laiko normalia.

INSTITUTE FOR THE FUTURE laiko normaliu dalyku kištis į ateitį šiuo momentu ir priimti sprendimus dėl būsimų problemų. Taip vadinamas „Delfų biuras“ sprendžia, kas yra normalu, o kas nenormalu, ir rengia dokumentus, kuriuose išdėstoma pozicija, kuria remdamasi vyriausybė yra nukreipiama reikiama linkme, kad būtų nukenksmintos tokios grupės, kaip, pavyzdžiui, „žmonės, kuriantys visuomeninę netvarką“ (tai gali būti patriotinės grupės, reikalaujančios progresinių mokesčių panaikinimo arba reikalaujantys laikytis teisės nešiotis ginklus).

Tarp viso kito institutas rekomenduoja įstatymų dėl abortų, narkotikų platinimo bei vartojimo, kontracepcijos dėstymo mokyklose liberalizavimą. Institutas taip pat rekomenduoja nelaikyti narkotikų vartojimą kriminaliniu nusikaltimu, legalizuoti homoseksualizmą, mokėti studentams už pažangą moksle, išdavinėti premijas už „šeimos planavimą“ (t.y. gimstamumo ribojimą) ir netgi siūlo Pol Poto iš Kambodžos stiliumi kurti naujas gyvenvietes kaimo vietovėse. Dabar darosi akivaizdus faktas, kad daugelis tikslų, kuriuos išsikėlė INSTITUTE FOR THE FUTURE yra jau visiškai pasiekti ir realizuoti.

INSTITUTE FOR POLICY STUDIES (IPS). Priklausantis „Didžiajam Trejetui“ IPS nuo pat savo veiklos pradžios užsiima JAV vidaus ir užsienio politikos formavimu bei pakeitimais. Institutą įsteigė organizacijos, kurias kontroliavo Džeimsas P. Varburgas ir Rotšildas Amerikoje, buvo palaikomas Bertrano Raselo ir britų socialistų per agentų Amerikoje tinklą, kuriam priklausė Industrinės demokratijos lyga, kurioje Leonardas Vudkokas (Leonard Woodcock) vaidino pagrindinį užkulisinį vaidmenį. Tarp vietinių žymesnių Industrinės demokratijos lygos veikėjų mes aptiksime „konservatorę“ Džin Kirpatrik, Irviną Sualą, Judžiną Rostou ( derybų dėl nusiginklavimo dalyvis), Leiną Kerklandą (profs1jungų lyderis) ir Albertą Šenkerį.

Grynai formaliais tikslais IPS 1963 metais užregistravo Markusas Raskinas ir Ričardas Barnetas, kurie baigė pilną parengimo kursą Tavistoko institute. Didžioji dalis finansavimo atėjo iš Rotšildo kompanionų Amerikoje, tame tarpe iš Džeimso Varburgo šeimos, iš Stern Family Foundation, Samuel Rubin Foundation. Samiuelis Rubinas oficialiai priklausė komunistų partijai. Jis pasisavino prekybos ženklą Faberge (Faberžė buvo Rusijos imperatorių juvelyras) ir susikrovė iš šio vardo turtus.

IPS tikslus apibrėžė programa, sukurta jam britų Apvaliajame stale. Programa šita, savo ruožtu, užgimė Tavistoke, be to, vienas centrinių jos punktų buvo tai, kad reikia sukurti žemutinio lygio „naujųjų kairiųjų“ organizacijas Amerikoje. IPS turėjo paskatinti kovą, nesantaiką ir neramumus, institutas turėjo išplatinti chaosą tarsi miško gaisrą. Jo uždavinys be kita ko buvo radikaliai kairiojo nihilistinio socializmo idealų diegimas, neribojamo narkotikų vartojimo propagavimas. Institutas turėjo veikti kaip „didžioji kuoka“, skirta doroti JAV politinį isteblišmentą.

Barnetas ir Raskinas kontroliavo pačius įvairiausius visuomenės elementus ir asmenis, tokius kaip „Juodosios panteros“, Danielius Elsbergas, Nacionalinio saugumo tarybos narys Galperinas, pogrindinis judėjimas The Weathermen Underground, judėjimas Venceramos, taip pat Džordžo Makgoverno rinkiminis štabas. Nebuvo tokio uždavinio, kuris pasirodytų esąs per stambus IPS ir jo kontrolieriams. Jie ėmėsi visų darbų ir pasiekdavo sėkmę.

Pamenate, pavyzdžiui, Kisindžerio „pagrobimo“ suokalbį, kuriam vadovavo Ekbalas Achmedas (Eqbal Ahmed), pakistaniečių kilomės britų MI6 agentas, kuris darbavosi TROTS – Londone besibazuojančioje trockistų teroristų organizacijoje. „Sąmokslą“ „atskleidė“ FTB, taip kad jis negalėjo nueiti per toli. O Achmedas tapo direktoriumi Transnacionalinio instituto (The Transnational Institute), vieno įtakingiausių IPS padalinių, kuris lyg chameleonas pakeitė savo pavadinimą – anksčiau jis vadinosi Rasinių santykių institutu – kai operatyviniai Pietų Afrikos spectarnybos BOSS (Bureau of State Security) agenbtai atskleidė, jog jis buvo tiesiogiai susijęs su Rodso Stipendiatu, Hariu Openheimeriu ir anglų-amerikiečių interesais PAR kalnakasybos pramonėje. Tuo pat metu BOSS taip pat diskreditavo Pietų Afrikos Fondą (South Africa Foundation).

Pasitelkęs gausias ir įtakingas lobistų grupes ant Kapitolijaus kalvos, IPS atkakliai ir negailestingai panaudojo savo didžiąją kuoką spaudžiant Kongresą. IPS turi tinklą lobistų, kurie veikia atseit nepriklausomai, o realiai yra monolitiškai susitelkę, taip kad kongresmenai yra apdorojami iš visų pusių tartum skirtingų ir besiskiriančių vienas nuo kito lobistų. Tokiu būdu IPS gali lengvai priversti atskirus kongreso narius ir senatorius nubalsuoti už „dabartinė tendenciją“ ar „natūrali įvykių eigą“. Panaudodamas žmones, užimančius svarbiausius postus ant Kapitolijaus kalvos, IPS sugebėjo sulaužyti pačią mūsų įstatymų leidimo sistemos infrastruktūrą, pažeisti jos eigą ir veikimo principą.

Štai vienas konkretus pavyzdys to, apie ką čionai kalbu: 1975 metais vienas iš IPS specialistų įtikino kongresmeną Džoną Konsjersą (Mičiganas) ir dar 47 kongreso narius, kad tie paprašytų IPS parengti tyrimą dėl biudžeto, kuris stotų prieš biudžeto projektą, kurį rengė prezidentas Džeraldas Fordas. Ir nors prašymui nebuvo pritarta kongrese, jis vėl buvo pateiktas balsavimui 1976, 1977 ir 1978 metais.

1978 metais 57 kongrsmenai vis dėlto pasirašė leidimą IPS sukurti biudžeto projektą. Jį parengė Markusas Raskinas. Raskino biudžetas numatė 50% gynybos išlaidų sumažinimą ir siūlė socialistinę aprūpinimo būstais programą, „kuri galėjokonkuruoti su namų savininkais ir palaipsniui pakeisti juos bei likviduoti ipotekos rinką“, nacionalinę sveikatos apsaugos tarnybą. Buvo numatyti radikalūs pokyčiai švietimo sistemo9je, kurie turėjo sugriauti kapitalistinę kontrolę paskirstant žinias. Būta ir kitų radikalių idėjų.

IPS įtaka deryboms dėl strateginės ginkluotės apribojimo tapo svarbiausiu faktoriumi, privertusiu Niksoną pasirayti išdavikišką susitarimą dėl priešraketinės gynybos sistemų apribojimo 1972 metais, kuris pavertė Ameriką praktiškai bejėge per sekančius dešimt metų tarpkontinentinių balistinių raketų atakų atveju. IPS tapo ir tebelieka iki šios dienos vienu iš labiausiai prestižinių smegenų trestų, kontroliuojančių sprendimų priėmimą užsienio politikoje, kurią mes, tauta, laikome savo įstatymų leidėjų reikalu.

Remdamas karingas jėgas šalies viduje, turėdamas ryšių su revoliucionieriais užsienyje, organizuodamas tokias pergales kaip „Pentagono dokumentai“, spausdamas korporatyvines struktūras, prasiskverbdamas į religines organizacijas ir panaudodamas jas, kad sėtų nesantaiką Amerikoje, pavyzdžiui,platinant radikalią rasinę politiką, užmaskuotą religiniais dalykais, naudodamasis valstybinėmis masinės informacijos priemonėmis, kad skleistų savo idėjas, o paskui jas palaikytų, Politinių tyrimų institutas visiškai pateisina savo paskirtį, dėl kurios buvo įkurtas.

STANFORD RESEARCH INSTITUTE (SRI). Džesis Hobsonas (Jesse Hobson), pirmasisi SRI prezidentas, 1952 metais savo kalboje paaiškino, kokiomis kryptimis institutas turi veikti. Stenfordą galima pavadinti vienu iš briliantų Tavistoko karūnoje Amerikos valdymo reikaluose. Įkurtas 1946 metais pasibaigus II Pasauliniam karui, vadovaujamas Čarlzo A. Andersono (Charles A. Anderson), institutas susitelkė ties tyrimais sąmonės kontrolės ir „ateities mokslų“ srityse. Po Stenfordo stogu prisiglaudė Charles F. Kettering Foundation, kuris sukūrė programą „Žmogaus pavidalo pakeitimas“, kuria remiasi „Vandenio sąmokslas“.

Pagrindiniais Stenfordo klientais ir užsakovais iš pradžių buvo daugiausiai gynybos žinybos tačiau Stenfordui vystantis, plėtėsi ir jo paslaugų įvairovė:

✦ Organizacija Applications of Behavioral Sciences to Research Management;

✦ Office of Science and Technology;

✦ SRI programa, skirta žvalgybai versle;

✦ JAV Gynybos ministerija, Gynybos tyrimų ir inžinerinių darbų direkcija;

✦ JAV Gynybos ministerija, Aerokosminių tyrimų valdyba.

Tarp korporacijų, kurios naudojasi Stenfordo paslaugomis, buvo Wells Fargo Bank, Bechtel Corporation, Hewlett Packard, Bank of America,McDonnell Douglas, Blyth, Eastman Dillon ir TWR. Vienas slapčiausių SRI projektų buvo kariavimo, naudojant cheminius ir bakteriologinius ginklus, planas.

SRI aktyviai naudojasi dar mažiausiai 200 smulkesnių smegenų centrų resursais, atlikdamas visų Amerikos gyvenimo briaunų tyrimus. Šita sistema žinoma kaip ARPA Tinklas, ji greičiausiai yra pats didžiausias projektas, kurio tikslas – paimti kontrolėn kiekvieno šios šalies gyventojo gyvenimą. Šiuo metu Stenfordo kompiuteriai susieti su 2500 mokslinių tyrimų „seserinėmis“ organizacijomis, kurių tarpe yra CŽV, kompanija Bell Telephone Laboratories, JAV Armijos žvalgybos valdyba, Karinės jūrų žvalgybos valdyba, RAND, Masačiusetso technologijų institutas, Harvardo universitetas ir UCLA.

Stenfordas vaidina esminį vaidmenį, kuriant „biblioteką“ – ARPA dokumentacijos katalogą. „Kitoms agentūroms“, o jos jau žinomos skaitytojui, leidžiama ieškoti SRI „bibliotekoje“ pagal raktažodžius ir raktines frazes, susipažinti su šaltiniais ir atnaujinti savo bazines bylas, kad jos atitiktų SRI bazines bylas. Pavyzdžiui, Pentagonas intensyviai naudojasi SRI bazinėmis bylomis ir, be abejonės, tą patį daro kitos JAV vyriausybės agentūros. Visos Pentagono „valdymo ir kontrolės“ problemos sprendžiamos Stenforde.

Nors šie metodai skirti neva grynai ginkluotojų pajėgų poreikiams, nėra absoliučiai jokios garantijos, kad tyrimų rezultatai negali būti ir nebus panaudojami civiliame gyvenime. Stenfordas garsėja savo pasirengimu daryti viską, ką tik norite, kam tik norite, ir aš manau, kad jeigu kada nors SRI veikla bus visiškai išslaptinta, tai pasipiktinimo dėl faktinių tyrimų rezultatų banga greičiausiai privers likviduoti šitą institutą.

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, (MIT), ALFRED P. SLOAN SCHOOL OF MANAGEMENT. Šis svarbus institutas paprastai nelaikomas Tavistoko sistemos Amerikoje dalimi. Dauguma žmonių laiko jį grynai amerikietiška žinyba, tačiau tai toli gražu ne taip. MIT galima grubiai suskirstyti į šias grupes:

✦ Šiuolaikinė technologija;

✦ Tarpusavio santykiai pramonėje;

✦ Grupinė psichologija, pagrįsta Levino principais;

✦ Kompiuterinių tyrimų laboratorijos NASA-ERC;karinė jūsų tyrimo grupė, psichologija;

✦ Dinaminės sistemos.

Romos klubo užsakymu Forestoras ir Medouzas parašė tyrimą „Augimo ribos“.

MIT klientų sąraše esama tokių organizacijų:

✦ American Management Association

✦ American Red Cross

✦ Committee for Economic Development

✦ GTE

✦ Institute for Defense Analysis (IDA)

✦ NASA

✦ National Academy of Sciences

✦ National Council of Churches

✦ Sylvania

✦ TRW

✦ U.S. Army

✦ U.S. Department of State

✦ U.S. Navy

✦ U.S. Treasury

✦ Volkswagen Company

Gynybos analizės instituto veiklos diapazonas toks platus, kad prireiktų šimtų puslapių, kad aprašytume problemas, kuriomis jis užsiima. Šį institutą detaliai aprašiau savo knygoje apie vaidmenį, kurį įstaigos ir fondai vaidina išduodant Amerikos interesus. Knyga bus išleista 1992 metų pradžioje.

RAND RESEARCH AND DEVELOPMENT CORPORATION. Be jokios abejonės, RAND – tai „smegenų rezervuaras“, pats vertingiausias Tavistoko kolekcijoje ir galbūt pati prestižiškiausia Karališkojo užsienio reikalų instituto žinyba, kontroliuojanti JAV visų lygmenų politiką. RAND interesų sferai priklauso: tarpkontinentinių balistinių raketų programa, JAV užsienio politikos formavimo pirminė analizė, iniciatyvos dėl kosminių programų kūrimo, JAV branduolinė politika, korporacijų veiklos analizė, šimtai įvairių projektų gynybos srityje, CŽV veikla, susijusi su naudojimu narkotikų, keičiančių sąmonės būseną, tokių kaip LSD (slapta operacija MK-Ultra, kuri tęsiasi jau 20 metų).

Štai kai kurie RAND klientai:

✦ American Telephone and Telegraph Company (ATT)

✦ Chase Manhattan Bank

✦ International Business Machines (IBM)

✦ National Science Foundation

✦ Republican Party

TRW

✦ U.S. Air Force

✦ U.S. Department of Health

✦ U.S. Department of Energy

RAND paslaugomis naudojasi tūkstančiai solidžių kompanijų,vyriausybinių įstaigų ir organizacijų, išvardinti visas jas paprasčiausiai neįmanoma. Tarp „specializuotų“ RAND padalinių esama grupės, kuri tiria termobranduolinio karo kilimo momentą ir plėtojimąsi, taip pat kurianti daugybę scenarijų, remiantis šiais tyrimais. RAND kitados buvo apkaltintas tuo, kad Tarybų Sąjunga pavedė jam sukurti JAV vyriausybės kapituliacijos sąlygas. Šis kaltinimas pasiekė Senatą, kur jį palaikė senatorius Saimingtonas, vėliau tapęs auka straipsnių, kuriais jį paniekino spauda. Pagrindinė gi RAND funkcija – plauti smegenis.

Susumuodamas, įvardinsiu svarbiausias Tavistoko žinybas Amerikoje, užsiimančias smegenų plovimu visuose lygmenyse, įskaitant vyriausybines, karines, verslo, religines ir švietimo organizacijas:

✦ Brookings Institution

✦ Hudson Institute

✦ Institute for Policy Studies

✦ Massachusetts Institute of Technology

✦ National Training Laboratories

✦ Rand Research and Development Corporation

✦ Stanford Research Institute

✦ Wharton School at University of Pennsylvania

Pagal savo šaltinius nustačiau, kad bendras skaičius darbuotojų, užimtų šiose įstaigose, sudaro pusę milijono žmonių, o jų biudžetas siekia 10 milijardų dolerių.

Toliau pateikiamas sąrašas kai kurių stambiausių pasaulinių Komiteto 300 organizacijų:

✦ Americans for a Safe Israel

✦ Biblical Archaeology Review

✦ Bilderbergers

✦ British Petroleum

✦ Canadian Institute of Foreign Relations

✦ Christian Fundamentalism

✦ Council on Foreign Relations, New York

✦ Egyptian Exploration Society

✦ Imperial Chemical Industries

✦ International Institute for Strategic Studies

✦ Order of Skull and Bones

✦ Palestine Exploration Fund

✦ Poor Knights of the Templars

✦ Royal Dutch Shell Company

✦ Socialist International

✦ South Africa Foundation

✦ Tavistock Institute of Human Relations

✦ Temple Mount Foundation

✦ The Atheist Club

✦ The Fourth State of Consciousness Club

✦ The Hermetic Order of the Golden Dawn

✦ The Milner Group

✦ The Nasi Princes

✦ The Order of Magna Mater

✦ The Order of the Divine Disorder

✦ The RIIA

✦ The Round Table

✦ Trilateral Commission

✦ Universal Freemasonry

✦ Universal Zionism

✦ Vickers Armament Company

✦ Warren Commission

✦ Watergate Committee

✦ Wilton Park

✦ World Council of Churches

 

Patiko straipsnis? Pasidalinkite su draugais tinkluose!