Komitetas 300. Bendra apžvalga (1)

Turbūt dauguma mūsų supranta, kad vyriausybėje dirbantys žmonės – tai visai ne tie, kurie išties priima sprendimus politiniais ir ekonominiais klausimais, tiek šalies vidaus, tiek užsienio politikoje. Tai skatina daugelį ieškoti teisybės alternatyvinėje spaudoje, pas tuos rašytojus ir informacinių biuletenių autorius, kurie, panašiai kaip aš, ieškojo, bet ne visada surasdavo mirtinos ligos, kuria serga Amerika, šaknų. Formulė „ieškokite ir surasite“ ne visada tinka šiai grupei. Ką mes iš tiesų atradome – tai kad žmonės gyvena gilioje prieblandoje, dažniausiai visiškai nesirūpindami, kurlink eina jų šalis ir tvirtai įsitikinę, kad su ja niekad nieko nenutiks. Būtent tokia gyvenimišką pozicija susiformavo daugumai žmonių , ir ši pozicija tiesiogiai paranki slaptai vyriausybei.

Mes dažnai girdime, kad „jie“ padarė „tą“ ar „aną“. Atrodo, kad „jiems“ absoliučiai viskas sekasi, net žudynės. „Jie“ didina mokesčius, siunčia mūsų sūnus ir dukteris mirti karuose, kurie neduoda mūsų šaliai jokios naudos. Susidaro įspūdis, kad „jie“ visada lieka mums nepasiekiami, už mūsų akiračio ribų, o kai prieš „juos“ pagaliau bandoma imtis konkrečių veiksmų, „jie“ kaip vaiduokliai praslysta pro pirštus. Atrodo, kad niekas negali tiksliai pasakyti, kas „jie“ tokie. Tokia situacija tęsiasi jau dešimtmečius. Šioje knygoje mes nustatysime, kas gi yra tie paslaptingieji „jie“, o tada jau patys žmonės nuspręs, kaip ištaisyti šią padėtį.

1981 balandžio 30 aš parašiau monografiją, atskleidusią, kad egzistuoja „Romos klubas“, apibūdinęs jį kaip Komiteto 300 organą, užsiimantį ardomąja veikla. Amerikoje tai buvo pirmoji publikacija apie abi šias organizacijas. Prašiau skaitytojų, kad jų nesuklaidintų tai, kad straipsnis, neva, atitrūkęs nuo realybės ir pravedžiau paralelę tarp savo straipsnio ir įspėjimo, kurį paskelbė Bavarijos vyriausybė, kai slaptieji „iliuminatų“ planai pakliuvo jos nariams į rankas. Vėliau mes sugrįšime prie „Romos klubo“ ir Komiteto 300 vaidmens JAV politikoje.

Daug prognozių, paskelbtų tame straipsnyje 1981 metais, jau išsipildė. Pavyzdžiui, nežinomo politiko Felipės Gonsaleso paskyrimas Ispanijos premjeru, Miterano grįžimas į valdžią Prancūzijoje, Žiskaro d’Esteno ir Helmuto Šmitdto smukimas, grįžimas į valdžią Švedijoje švedų aristokrato ir Komiteto 300 nario Olafo Palmės, Reigano prezidentavimo rezultatų sunaikinimas, o taip pat tokių JAV industrijos šakų, kaip plieno lydymas, automobiliai, namų statyba, sužlugdymas, kuris vykdomas postindustrinio nulinio augimo politikos, vykdomos Komiteto 300 nurodymu, rėmuose.

Svarbus O. Palmės vaidmuo yra tuo, kad „Romos klubas“ naudojo jį technologijų, kurių eksportą draudė JAV Muitinės valdyba, tiekimui Sovietams, o taip pat dėl jo pasaulinių ryšių, kurie buvo panaudoti sukoncentruoti visuotinį dėmesį į pseudokrizę su įkaitais Irane, kai Palmė kursavo tarp Vašingtono ir Teherano, stengdamasis sužlugdyti Amerikos suverenią vienybę ir perleisti pseudokrizę vieno iš Komiteto 300 įstaigų jurisdikcijai. Kalba eina apie tarptautinį teismą Hagoje.

Atviras sąmokslas prieš Dievą ir žmogų, kuris pasireikš daugumos žmonių, likusių gyvų pasaulyje po karų, nelaimių ir masinių žudynių, pavergimu, vykdomas ypatingai nesislepiant. Žvalgybininkai turi taisyklę: geriausias būdas ką nors paslėpti – tai padėti tą dalyką matomiausioje vietoje. Tarkim, kai 1938 metais Vokietija norėjo nuslėpti informaciją apie savo naują supernaikintuvą „Meseršmitas“, lėktuvas buvo pademonstruotas Paryžiaus aviacijos parodoje. Tuo metu, kai slaptieji agentai ir šnipai rinko ir perdavinėjo žinias per slaptavietes medžių drevėse ir sienų mūrų plyšiuose, informacija, kurią jie medžiojo, gulėjo tiesiai po nosimi.

Paralelinė aukščiausio lygmens slaptoji vyriausybė darbuojasi ne tamsiuose požemiuose ar rūsiuose. Ji išsidėstė visiems matoma Baltuosiuose rūmuose, Kongrese, Dauning strite 10 ir britų parlamente. Ji panaši į tuos klaikius filmus apie „monstrus“, kur pasirodo pabaisa su iškraipytais bruožais, ilgais plaukais ir dar ilgesniais dantimis, urgzdama ir taškydamasi seilėmis į visas puses. Šitie filmai tik nukreipia dėmesį. TIKRIEJI PABAISOS dėvi dalykinius kostiumus ir važinėja darbuotis į Kapitolijaus kalvą limuzinais.

Šie žmonės – VISIEMS MATOMI. Šie žmonės – Pasaulinės vyriausybės ir Naujosios Pasaulio Tvarkos tarnai. Panašiai kaip prievartautojas, kuris sustabdo mašiną ir siūlo aukai ją pavežėti, išoriškai jie NEPANAŠŪS į pabaisas, kokiais yra iš tikrųjų. Jeigu jie taip atrodytų, jų nusižiūrėta auka, šaukdama iš siaubo, nubėgtų šalin. Tą patį galima pasakyti apie visų lygių vyriausybes. Prezidentas Bušas (vyresnysis) neatrodė kaip uolus paralelinės vyriausybės aukščiausio lygio tarnas, tačiau nesileiskite suklaidinami – jis toks pats pabaisa, kaip ir siaubo filmų baisenybės.

Stabtelkime akimirkai ir panagrinėkime, kaip Bušas įsakė žvėriškai nužudyti 150 000 Irako kareivių kovinių mašinų kolonoje su baltomis vėliavomis, grįžtančioje į Iraką pagal Ženevos konvenciją dėl kariuomenių atskyrimo ir jų išvedimo iš mūšio. Įsivaizduokite irakiečių kareivių siaubą, kai juos, mojuojančius baltomis vėliavomis, šienavo Amerikos lėktuvai. Kitame fronto ruože 12 000 Irako kareivių buvo gyvi palaidoti apkasuose, kai juos užiminėjo. Argi tai ne siaubinga tikrąja šio žodžio prasme? Ir ko prezidentas Bušas gavo įsakymą veikti tokiu siaubingu būdu? Jis gavo jį iš Karališkojo užsienio reikalų instituto, kuris, savo ruožtu, gavo mandatą iš Komiteto 300, organizacijos, žinomos taip pat „Olimpiečių“ pavadinimu.

Kaip vėliau pamatysime, „olimpiečiai“ net neslepia savo veidų. Dažnai jie suvaidina spektaklį, kurį galima palyginti nebent su aukščiau minėta Paryžiaus aviacijos paroda, kai tuo tarpu išprotėję nuo sąmokslo teorijų keistuoliai švaisto laiką ieškodami tų sąmokslų visai ne toje vietoje ir ne tomis kryptimis. Ar atkreipėte dėmesį, kaip karalienė Elžbieta II atlieka britų parlamento atidarymo ceremoniją? Ten, visiems matomas, būna Komiteto 300 vadovas. Ar matėte kada kaip prisaikdinamas JAV prezidentas? Ten, visiems matomas, būna kitas Komiteto 300 narys. Problema slypi tik žmogaus suvokime.

Kas gi tie sąmokslininkai, kuriems tarnauja visagalis Komitetas 300? Geriausiai informuota mūsų visuomenės dalis suvokia, kad sąmokslas egzistuoja ir kad jis dangstomais įvairiausiai pavadinimais, tokiais kaip „iliuminatai“, masonai, „Apvalusis stalas“, „Milnerio grupė“. Jiems Tarptautinių santykių taryba ir Trišalė komisija asocijuojasi su viskuo, kas nepatinka vidaus ir užsienio politikoje. Kai kurie iš jų netgi žino, kad „Apvalusis stalas“ įnešė didžiulį indėlį į Amerikos reikalus per britų pasiuntinį Vašingtone. Problema čia tame, kad realią informaciją apie išdavikišką nematomos vyriausybės narių veiklą labai sunku gauti.

Kai kurie skaitytojai, galbūt, jau girdėjo, kaip demaskavai skandalą, susijusį su pagalba užsienio šalims. Toje publikacijoje aš paminėjau kelias sąmokslininkų organizacijas, kurių skaičius – legionas. Jų galutinis tikslas buvo – panaikinti JAV konstitucijos galiojimą ir įjungti šią Dievo išrinktą šalį į bedievišką Naujają Pasaulio Tvarką, kurią valdys pasaulinė vyriausybė, ir kuri sugrąžins pasaulį į sąlygas, gerokai blogesnes už tas, kurios egzistavo Tamsiaisiais Amžiais.

 

Patiko straipsnis? Pasidalinkite su draugais tinkluose!

Parašykite komentarą