Kodėl Laukiniai Vakarai buvo tokie laukiniai

Amerika savo istorijos pradžioje garsėjo savo puritonizmu ir religingumu. Tai kas gi nutiko?

O nutiko pilietinis karas.

Tai buvo žiauriausias karas valstybės istorijoje. Oficialiai jis truko 4 metus. Realiai – gerokai ilgiau. Iš 32 milijonų tuometinių amerikiečių, reguliariojoje armijoje kariavo apie 4 milijonai. Nereguliariuose partizanų ir pusiau partizanų daliniuose – dar tiek pat. Vien tik oficialiais duomenimis, žuvo 620 000 žmonių. Priskaičiavus taikių gyventojų mirtis, badi ir epidemijų aukas, skaičius padvigubės.

Žiaurumas buvo neregėtas. Kovinius veiksmus lydėjo masinės skerdynės. Buvo įkurtos koncentracijos stovyklos belaisviams.

Tai štai: pasibaigus kariniams veiksmams, per pirmuosius tris metus 3,5 mln amerikiečių plūstelėjo į tada dar indėnams priklausančius vakarus. Ir pavieniui, ir ištisomis gaujomis. Kuriomis pavirto kitados buvę kariniai daliniai. Tai buvo ir kariniai nusikaltėliai, kurių ieškojo valstijų valdžia, ir paprasti žmonės, kurie neberado sau vietos taikiame gyvenime. Ir visiškos atmatos, kurie jau nebegalėjo gyventi be savo ir svetimo kraujo.

Kažkas mėgino gyventi naujoje vietoje taikų gyvenimą – tapo fermeriais. O kiti tęsė savo karą. Kažkas plėšė ir žudė buvusius šiauriečius. O kažkas – visus iš eilės.

Iš pradžių žmonės žvelgė į juos arba abejingai, ar net su užuojauta. Plėšikai, kad būtų išvengta nereikalingų gyventojų aukų, iš anksto išbarstydavo miesteliuose lapelius su nurodytu laiku, kada įvyks eilinis vietinio banko antpuolis. Kad nereikalingi žmonės nekištų nosies iš namų. O jeigu po antpuolio banditai dar ir pabarstydavo gatvėse dalį pagrobtų pinigų „našlėms ir našlaičiams“, tai jie apskritai tapdavo liaudies herojais.

Ir šitaip tęsėsi 20 metų.

Paskui situacija palaipsniui pasikeitė.

Laukinių Vakarų fermeriai palaipsniui turtėjo. Pas juos atsirado indėliai bankuose. Ir į plėšikus žiūrima jau visai kitaip, kai jie užpuola banką su tavo pinigais. Gyventojai pradėjo atsišaudyti. Pas plėšikus atsirado aukų. Dar daugiau – gyventojai samdė banditus medžiojančius galvažudžius. Ir tie banditai, kurie laiku nesusigaudė pasikeitusioje situacijoje, susilaukė liūdno galo.

Paskutinius banditus iškarstė ir iššaudė maždaug 9-ame XIX amžiaus dešimtmetyje. Ir kažkada laukiniai vakarai tapo nuobodžia užkampio skyle. Kaip ir visa likusi Amerika.

Bet užtat kino ekranuose ėmė šuoliuoti ir iki šiol tebešuoliuoja šaunūs Holivudo kaubojai.

[contentblock id=1 img=adsense.png]

Šaltinis

Patiko straipsnis? Pasidalinkite su draugais tinkluose!