Kaip vulkanas aferą demaskavo

Apie tai puikiai pasisakė profesorius Ijenas Plaimeris. Jeigu skaitėte jo knygą, sutiksite, kad tai puiki išvada.

Štai jums bomba. Islandijos vulkano išsiveržimas ir jo per vos 4 dienas į atmosferą išmesti teršalai sužlugdė visas jūsų pastangas sumažinti angliarūgštės išmetimą į atmosferą., kurias jūs dėjote ištisus 5 metus. O dabar, turint galvoje Grimsvoto išsiveržimą 2011 gegužės 21, mūšį galima laikyti pralaimėtu.

Jūs, aišku, žinote apie tas piktadariškas angliarūgštės dujas, kurių išmetimą į atmosferą mes stengiamės sumažinti.

Sunku, žinoma, suvokti, kad visos pastangos išmetimui mažinti žlugo vos per keturias dienas. Vos per keturias dienas vienas vienintelis vulkanas sunaikino visas jūsų pastangas ir bet kuriuo momentu pasaulyje yra aktyvūs dar apie 200 vulkanų, kurie KASDIEN skleidžia į atmosferą šitą šlykštynę.

Visiškai nėra noro gadinti jums nuotaiką, tačiau turiu pastebėti, kad kai 1991 metais Filipinuose pabudo Pinatubo ugnikalnis, tai jis išleido į atmosferą daugiau šiltnamio dujų negu visa žmonija per visą savo egzistavimo laiką.

O dar esama miškų gaisrų, pavyzdžiui dabar dega Amerikos vakarinė dalis, o taip pat Australija ir tik vieni šie gaisrai padarys bevertėmis visas jūsų pastangas sumažinti angliarūgštės išmetimą artimiausiems dviems trims metams. O juk stambūs miškų gaisrai pasaulyje nutinka kiekvienais metais.

Ir tik neseniai vyriausybės mėgino apdėti jus mokesčiais už angliarūgštės dujas, remdamosis klastote apie „žmogaus sukeliamais“ klimato pokyčiais.

Ar žinote kodėl jie nustojo vartoti išsireiškimą „globalinis atšilimas“ ir pakeitė jį „klimato pokyčiais“ tai todėl, kad planeta per paskutinius 100 metų atvėso 0,7 laipsnio ir šitie klimatiniai klounai su savo pranašystėmis liko kvailių vietoje.

Ir atsiminkite, kad jums vis dar gali būti uždėtos prekybos atliekomis schemos kvotos, kas yra tiesiog dar vienas, ir labai apstebimas, mokestis, tuštinantis jūsų kišenes. Ir jau tikrai nesustabdysime naujų vulkanų teršalų…

www

 

Patiko straipsnis? Pasidalinkite su draugais tinkluose!

Parašykite komentarą