PASAULIS IR POLITIKA
gruodžio 12, 2016

Ir šitie laukiniai aiškina, kaip gyventi visam likusiam pasauliui

Ir šitie laukiniai aiškina, kaip gyventi visam likusiam pasauliui

Šiuolaikinės tironijos ateina į valdžią paslapčia, pozityvios nuotaikos dvasia, prisidengdamos pačiais kilniausiais tikslais. Jau ir plika akimi matosi, kad visa tai realizuoja JAV ir jų įtakoje esančių šalių valstybinės struktūros.

Apie tai galima spręsti pagal sekančius požymius.

– Jie priima įstatymus patys sau ir įtakingiems mokiems asmenims, o ne visuotinės gerovės labui. Jie sąmoningai supainioja šiuos įstatymus, kad dauguma žmonių jų nesuprastų ir negalėtų apsiginti be korumpuotų juristų pagalbos.

– Jie praktikuoja dvigubus standartus įstatymų leidime: vienas variantas „runkeliams“, kitas – išrinktiesiems. Amerikoje viešpatauja principų neturinčių, amoralių ir godžių juristų tironija. Jie siekia skleisti savo valdžią visame pasaulyje.

– Jie viską paverčia komercija ir pasipelnymu. Žmogus jiems kainuoja tiek, kiek jis turi turto ir nuosavybės. Pinigai jų akyse – laiptai į rojų.

Amerika – parsidavėlių šalis, kurioje visi meluoja, kur juoda vadinama baltu, o balta – juodu. Jeigu jau kitaip negalima, tada jie viską vadina pilku ir stengiasi šiame fone įbrukti savo išsigalvotą baltą. Jie sukčiauja, netesi pažadų ir nesilaiko duoto žodžio.

Gyvuliškas pradas – jų arkliukas:

– Jie plačiai reklamuoja prievartą, palaidumą, narkomaniją, įvairiausias anomalijas, egoizmą, godumą ir išpuikimą. Tokia reklama pražūtinga ne tik vaikams, bet ir dezorientuotiems suaugusiems.

– Jie laiko žmones gyvuliais, dėl to neapkenčia jų ir vadovaujasi principu: žmogus žmogui vilkas. Jie laiko normalia ir priimtina situaciją, kai žmonės pešasi dėl stiklo karoliukų, mėgina pakilti aukštėliau visuomenės hierarchijoje, lipdami artimiesiems ant galvų.

– Jie nori, kad žmonės būtų pasirengę žengti per artimųjų lavonus. Jiems tai yra norma ir efektyvi motyvacijos priemonė, dėl to jie kuria atitinkamus valdymo mechanizmus, siekdami, kad žmonės kiek įmanoma labiau sužiaurėtų ir pavirstų proto neturinčiais gyvuliais.

– Demokratija jų akyse – tai technologija, leidžianti valdyti minias kvailių. Jeigu ši technologija kur nors tampa netinkama naudoti ar pradeda kelti jiems grėsmę, jie stengiasi ją skubiai pakeisti.

– Jie manipuliuoja viskuo – koreguoja ir falsifikuoja statistikos duomenis, sociologinių apklausų ir rinkimų rezultatus. Kiek leidžia galimybės, jie stengiasi to nedaryti, tačiau mechanizmai tokiems veiksmams sukurti ir paleidžiami į darbą, jeigu labai reikia. Dažniausiai – reikia.

– vietoje sveikatos apsaugos sistemos, kurios svarbiausias uždavinys – žmonių sveikata, jie sukūrė medicinos industriją, kurios tikslas – maksimalus pelnas iš gydymo. Medicinos industrijai reikalingi ligoniai, dėl to jie sparčiai kuriami.

Kontrolinis šūvis:

– jie sukūrė masinio špionažo ir masinės kontrolės sistemą ir toliau ją tobulina. Viskas visose vietose filmuojama kameromis, mobilus telefonas tapo totalinio pasiklausymo įrankiu. Galutinis viso to tikslas – žmonių čipizavimas. Dar vienas žingsnis šia kryptimi – masinis identifikacinių kortelių įvedimas ir jų funkcijų išplėtimas. Toliau seks grynųjų pinigų likvidavimas ir jų pakeitimas elektroniniais pinigais. Naiviems žmogeliams, kuriems atrodo, kad jie nedaro nieko blogo ir jų pilka kasdienybė nieko nedomina, verta susimąstyti apie tai, kad absoliuti kontrolė – tai absoliuti valdžia. Įsakys visiems žygiuoti į eilines skerdynes – žygiuosite kaip dideli.

– kai girdite atskirus skundus dėl korupcijos, žinokite, kad korupcija – tai vienas svarbiausių valdymo mechanizmų, kurį Amerika plačiai naudoja ir skatina. Visi korupcionieriai laiko savo pinigus fonduose ir ofšoruose, kuriuos sukūrė ir kontroliuoja Amerika. Jeigu ji išties norėtų nugalėti korupciją, su šiuo uždaviniu galėtų susidoroti per kelias dienas.

– panašiu būdu jie kontroliuoja narkotikų platinimą, prekybą žmonėmis ir kitus reikšmingiausius „šešėlinio biznio“ elementus.

– jie suprimityvina religijas ir religines pakraipas, siekdami paversti jas totalitarinėmis sektomis ir panaudoti kaip visuomenės kontroliavimo įrankius. Amerika – sektų šalis.

– jie naikina tautų kultūras, tradicijas, vertybes ir normas, pakeisdami jas surogatais – išoriškai ryškiais ir blizgančiais pakaitalais ir imitacijomis.

– jie išplatino mirties kultūrą ir užkėlė ant pjedestalo mirties vaizdinius, simbolius ir pasireiškimus. Mirtis ir viskas, kas su ja susiję, vaizduojama kine kaip įdomiausias ir madingiausias dalykas. Jie skiepija įvairiausių išsigimimų kultą.

Patys baisiausi jų nusikaltimai – prieš vaikus:

– jie naikina tabu, išlaisvina gyvuliškus žmonių instinktus ir riboja natūralias tėvų teises per biurokratinius mechanizmus, kurie leidžia visiškai legaliai atimti vaiką iš šeimos. Net jeigu nepakankamai aprūpinti tėvai sąžiningai auklėja vaikus, nusipenėję advokatai be jokių ceremonijų atima iš jų tėvystės teises. Ši praktika šiandien išplitusi visame „laisvame“ pasaulyje.

– išsigimimus jie skelbia normalumu, stengiasi mokyti tų bjaurasčių mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose, o tėvams, kurie tam priešinasi, grasina kalėjimu ir vaikų atėmimu. „Vaiko interesų“ labui jie atima vaikus iš šeimų. Naudodamiesi homoseksualisto ir pedofilo Alfredo Kinsio pseudo moksliniais tyrimais, jie stengiasi visam pasauliui įpiršti privalomą vaikų tvirkinimą vos ne nuo kūdikystės amžiaus, kuria prielaidas pedofilijos legalizavimui ir populiarizavimui. Lygiai taip pat plačiai reklamuojamas ir sadizmas.

– jie paverčia vaikus pasipelnymo šaltiniais. Be jokio sąžinės graužimo perka vaikus, visame pasaulyje sudaro sąlygas jiems supirkinėti ir pardavinėti. Jie privatizavo rūpybos našlaičiais funkciją, dėl to ta rūpyba pavirti industrija, suinteresuota gauti pelną. Našlaičių turi būti kuo daugiau, tegu netgi atimant vaikus iš šeimų. Daugiau našlaičių – didesnė apyvarta.

– jie remia ir stumia į svarbius postus pačius atgrasiausius iškrypėlius, stengdamiesi diskredituoti ir išstumti tuos normalius žmones, kurių veiksmų jie negali kontroliuoti.

Amerika prieš Latviją:

– jie atėmė iš mūsų idealus, nepriklausomybę ir laisvę. Pagal jų receptus ir jų priežiūroje pas mus sukurtos nepakeliamos gyvenimo sąlygos: daugelis nusivilia nuosava valstybe ir priversti emigruoti dėl ekonominių priežasčių. Daugėja savižudybių, žmonės nejaučia stabilumo, kad gimdytų vaikus.

– jie sunaikino mūsų laukus, kerta mūsų miškus. Pagal jų nurodymus iššvaistyta ir likviduota didžioji dalis mūsų bendro visuomeninio turto, jie apgaule užgrobė viską, kas buvo tarp to turto vertingiausio.

– jie kiršina mus su kaimynais ir naudoja mus kaip placdarmą savo agresyviems planams. Jų nurodymais mūsų teritorija pavirto agresyvia, neadekvačia, ir kvaila pseudo valstybe, kuri atlieka Amerikos pudelio, kurį niekina visos protingos jėgos, vaidmenį.

– jie visiškai iškreipė patriotizmo prasmę – patriotais tapo bukagalviai amoralūs ypatos, kurie vergiškai tarnauja savo užsienio šeimininkams.

Karo nusikaltėlė Nr. 1 visoje planetoje:

– Amerika yra vienintelė šalis pasaulyje, kuri panaudojo atominį ginklą be jokios karinės būtinybės prieš taikius gyventojus. Kai JAV turėjo branduolinio ginklo monopolį, buvo ruošiamasi 100-o tokių bombų pagalba smogti stambiausiems TSRS miestams (tame tarpe ir Rygai), paaukojant milijonus taikių civilių. Šito nenutiko tik dėl to, kad TSRS laiku sukūrė nuosavą atominę industriją.

– Amerika pademonstravo neregėtą žiaurumą per karus Vietname ir Korėjoje. Amerikiečiai turi šimtus karinių bazių, išbarstytų po visą pasaulį. Okupacinė JAV kariuomenė vis dar dislokuota Vokietijoje, Belgijoje, Italijoje, Graikijoje, Japonijoje, Pietų Korėjoje ir kitose šalyse.

Amerikietiškas tautų kalėjimas:

– didžiausias kalinamų žmonių skaičius pasaulis – Amerikoje. Šalis užtvindyta lūšnynais, kur gyvenama nežmoniškomis, antisanitarinėmis ir kriminogeninėmis sąlygomis.

– pas juos milijonai benamių. Situacijoje, kai milijonai žmonių pasaulyje badauja (tame tarpe ir pačioje Amerikoje), prekybos centrai naikina neišparduotas produktų atsargas, kad niekas negalėtų jomis pasinaudoti.

– JAV jėgos struktūros negailestingai slopina savo gyventojų protestus prieš turčių tironiją. Policininkų tarpe tapo norma – iš pradžių šauti, o jau po to aiškintis aplinkybes, dėl to žūsta daugybė beginklių žmonių, tame tarpe vaikų.

– „Svajonių šalyje“ nėra netgi motinystės atostogų, kas išties civilizuotoje visuomenėje laikoma tikru barbariškumu.

Ir šitie laukiniai moko gyventi visą likusį pasaulį!!!

Kai sakome „jie“, mes turime galvoje ne tik amerikiečius. Amerika – tai viso labo instrumentas, kurio pagalba tam tikros finansinės jėgos realizuoja savo planus. Šios jėgos egzistuoja ir pasireiškia ir kitose šalyse. Gali ateiti diena, kai jie išmes Ameriką į istorijos šiukšlyną kaip išnaudotą medžiagą ir įsikurs kitoje vietoje.

Nežiūrint į tai, negalima nekalbėti apie nusikaltimus žmoniškumui, kurie daromi Amerikos rankomis.

Amerika jau seniai tapo žmonijos prieše ir blogio imperija, kuri sumindė į purvą savo pačios Nepriklausomybės deklaraciją, diskreditavo laisvę, demokratiją ir žmogaus teises. Pats laikas visam pasauliui bendromis pastangomis duoti atkirtį šiai užsitęsusiai tarptautinei savivalei.

Ivaras Prusis (Latvija)

Šaltinis

Comments are closed.