Globalinis atšilimas – nauja Vakarų religija

Globalizacijos problemų instituto direktorius M. Deliaginas dalinasi mintimis apie klimato kaitą per pastaruosius 25 metus.

-Klimato kaita per pastaruosius 25 metus nekelia bejonių. – teigia ekonomikos mokslų daktaras M. Deliaginas. – Sniegas dykumose, neįprastai švelnios žiemos vidurinėje klimato juostoje, padažnėjusios sausros, pernelyg dideli karščiai vasarą ir pernelyg dažni taifūnai bei potvyniai, nekalbant jau apie Kamčiatkos krabus, kurie per Šiarės jūsų kelią atkeliavo iki Norvegijos – visa tai daro didžiulį įspūdį.

Šių ir daugelio kitų faktų apmąstymas paskatino sukurti globalinio atšilimo teoriją, kuri tapo savotiška aksioma, moraliniu ir politiniu imperatyvu. Per pastarąjį dešimtmetį ši teorija tpo daugelio šalių ilgalaikių strategijų pagrindu.

Pagal šia teoriją, žmogaus veikla sukėlė globalinį atšilimą, visų pirma dėl taip vadinamo šiltnamio efekto. Kad išvengtume katastrofiško temperatūros augimo, turime smarkiai sumažinti į atmosferą išmetamus teršalus, pereiti prie energiją tausojančių technologijų ir naftos alternatyvų.

KLAUSIMAS. Paryžiaus susitikimas jau vadinamas istoriniu. Juk jeigu Paryžiuje priims naują globalinę sutartį dėl šiltnamio dujų emisijos mažinimo, tai, atseit, iš esmės turi pakeisti pasaulinį kuro ir energetikos sektorių.

ATSAKYMAS. Globalinio atšilimo teorija pasižymi tuo, kad jos absoliučiai neįmanoma įrodyti. Kaip tyčia, netrukus po to, kai Vakarų politikai pavertė ją nauja religine dogma, panašiai kaip „demokratines vertybes“, yvyko serija labai skausmingų šios teorijos adeptams atšalimų.

KLAUSIMAS. Praėjusi žiema Amerikoje buvo beprecedentiškai šalta ir snieguota. Dėl sniego, pūgų buvo atšaukta tūkstančiai aviareisų. Netgi pradėjo kalbėti apie „šaltąjį klimatinį ginklą“, kuris neva buvo panaudotas prieš Ameriką.

ATSAKYMAS. Pasaulinio klimatologų lobistų reakcija į juokelius apie tai, kad „globalinis atšilimas pasireiškia visų pirma kaip precedento neturintis atšalimas“, buvo paprasta, kai viskas, kas genialu: vietoje „globalinio atšilimo“ pradėta kalbėti apie „globalinę klimato kaitą“, o retorikos turinys liko tas pats.

KLAUSIMAS. Štai ir dabartinis JTO susitikimas oficialiai pašvęstas „klimato kaitos klausimams“. Nors kalba eina vis apie tą patį teršalų, keliančių šiltnamio efektą, kiekio sumažinimą. Visos šalys dalyvės iš anksto įsipareigojo rimtai apriboti teršimą.

ATSAKYMAS. Jokios normalios teorijos, kuri paaiškintų planetos klimato formavimąsi ir keitimąsi, iki šiol niekas taip ir nesukūrė. Dar daugiau: netgi ilgamečiai temperatūros matavimai, kurių rezultatais operuoja teorijos adeptai, neišlaiko jokios kritikos dėl savo fragmentiškumo ir netikslumo. Reguliarūs ir pakankamai tikslūs temperatūros matavimai prasidėjo daugiau kaip prieš timtą metų. Iki to laiko duomenys labai padriki ir daugmaž patikimai įvertinti bendrą vaizdą, remiantis jais, neįmanoma.

KLAUSIMAS. O kaipgi žymusis „radioaktyviosios anglies“ metodas?

ATSAKYMAS. Spręsti apie senovės temperatūrą pagal iškastinius augalų likučius – vienas malonumas. Bet tik tuo atveju, jei principingai ir nuosekliai ignoruosime radioaktyviosios anglies metodo ganėtinai nemenkas paklaidas. Dėl kurių kartais tenka suabejoti netgi tų radinių, kurie priskiriami palyginti neseniems laikams, datomis.

***

-Hipotezė apie žmogaus veiklą, kaip klimato kaitos priežastį, suprantama, pakutena mūsų savomeilę. – Tęsia M. Deliaginas. – Tačiau nesuprantant klimato formavimosi mechanizmų, ši teorija negali būti nei patvirtinta, nei atmesta. Žmonių veiksmai, pagrįsti šia teorija, kartais atrodo labai kvailai. Daug kas turbūt prisimena, kaip aštuntame dešimtmetyje Kaspijos jūros nusekimą mokslininkai aiškino žmonių ūkinės veiklos pasekmėmis.

KLAUSIMAS. Labai efektingai atrodė nuotraukos su surūdijusiais laivais smėlynuose.

ATSAKYMAS. Kad sustabdytų šį procesą, 1980 metais nuo Kaspijos atitvėrė Kara Bogaz Golo įlanką, kur vyko itin intensyvus vandens garavimas. Po to paaiškėjo, kad jūros nusekimą sukėlė ne žmonių veikla, o ilgalaikiai gamtiniai ciklai, kurių fazės kaip tik keitėsi tuo metu. Ir vanduo pradėjo kilti tokiu greičiu, kad ką tik pastatytoje damboje teko iš pradžių pramušti skylę, paskui permesti per ją didžiulius vamzdžius, o galiausiai išvis dambą susprogdinti, kas ir buvo padaryta 1992 metais.

Isterija dėl ozono skylės išprovokavo visiškai nepagrįstus kaltinimus šaldytuvuose naudojamo freono adresu. Freonas buvo oficialiai paskelbtas skylės atsiradimo priežastimi 1987 metais Monrealio protokole. Kurio dėka Tarybų Sąjunga spėjo sunaikinti visą savo šaldymo įrenginių pramonę ir atiduoti milžinišką rinką Vakarų konkurentams. Iškart po to paaiškėjo, kad ozono skylė yra natūralus gamtinis reiškinys, neturintis nieko bendro su žmogaus veikla.

KLAUSIMAS. Užtat Diuponai tada susikrovė milijardus iš ozono skylės, pardavinėdami antioozonines šaldymo technologijas.

ATSAKYMAS. Tuo pat metu daugelis didelio masto klimato pokyčių vyksta be jokkio žmogaus įsikišimo.

Nekelia abejonių, pavyzdžiui, kad viena iš kapitalizmo vystymosi priežasčių tapo „mažasis ledynmetis“. Prasidėjęs XIV amžiuje ir trukęs iki XIX amžiaus. Ankstyvuose etapuose jis sunakino ūkinį feodalizmo stabilumą. Stimuliavęs prekinių piniginių santykių vystymąsi, jis išjudino visą tuometinę Europą. O XIX amžiuje „mažąjį ledynmetį“ pakeitė bendras atšilimas. Jis garantuotai neturėjo nieko bendro su žmonijos aktyvumu dėl to aktyvumo tuometinio menkumo.

Globalinio atšilimo teorijos adeptai su dideliu užsispyrimu ir nuosekliai ignoruoja visą eilę svarbių faktorių ir stebėjimų. Tarkime, visa eilė klimatologų kalba apie neišvengiamą dabartinio atšilimo pabaigą ir apie XXI amžiaus 4-5 dešimtmetyje prasidėsiantį naują mažajį ledynmetį. Juk ir stambūs vulkanų išsiveržimai, ir planetos gelmėse vykstantys procesai, ir Saulės aktyvumo dinamika, ir Saulės sistemos kelias Galaktikoje irgi daro klimatui kolosalų poveikį. Ir jis gerokai pranoksta šiuolaikinio žmogaus daromą poveikį.

Tačiau visų šių faktorių reikšmingumas pripažįstamas tik žodžiais, o praktiškai jis visiškai ignoruojamas.

Tuo pat metu kalbose apie angliarūgštės dujas kaip taisyklė visiškai ignoruojamos kitos šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Jų poveikis gerokai didesnis, bet išmatuoti jį gerokai sudėtingiau.

Lygiai taip pat ignoruojami gamtiniai šiltnamio dujų šaltiniai, pavyzdžiui, pelkės, kaip ir gamtiniai šių dujų „naikintojai“ (ne tik miškai, bet ir pasaulinis okeanas).

Ir, pagaliau, netgi neginčijamas atšilimas daro anaiptol ne vienareikšmišką, nelinijinį poveikį klimatui. Tarkime, amžino įšalo tirpimo dėka į Arkties vandenyną patenka pakankamai šaltas vanduo, kuris pažemina vandenyno temperatūrą, dėl ko atšąla pakrantės regionai.

Globalinio atšilimo adeptai nuosekliai ignoruoja ir mokslinius duomenis: pavyzdžiui, tai, kad nuo 1998 metų vidutinė planetos paviršiaus temperatūra (neskaitant pokyčių atskiruose regionuose) apskritai liko nepakitusi.

Dar daugiau – 2009 metų pabaigoje kilo beprecedentinis skandalas, pavadintas „Klimatgeitu“. Hakeriai įsibrovė į visos eilės žymių klimatologų paštus, kuriuose jie be jokios gėdos aptarinėjo jų įgyvendinamą moksliniųš duomenų falsifikavimą ir sąmoningą melą. Globalini atšilimo teorijai šis skandalas baigėsi be jokių pasekmių. Viso pasaulio politikai paprasčiausiai ignoravo triukšmingus demaskavimus ir toliau nuosekliai veikė, remdamiesi akivaizdžiai melagingais duomenimis.

KLAUSIMAS. Kodėl?

ATSAKYMAS. Manau, jiems nesinorėjo pasirodyti kvailiais.

Klimatinė isterija tuo metu jau virto puikiu bizniu. Ir pripažinti jos melagingumą, tegu ir visiškai akivaizdų, reiškė sugriauti tuos stebuklingus biznius, kurie finansavo tame tarpe ir žymius politikus.

KLAUSIMAS. Pats akivaizdžiausias pavyzdys – buvęs JAV viceprezidentas Albertas Goras, svarbiausias globalinio atšilimo siaubų propagandistas. Už tai jis gavo Nobelio taikos premiją, o jo dokumentinis filmas – ištisus du Oskarus. Prieš pat „Klimatgeitą“ su savo paskaitomis jis apvažiavo daug pasaulio šalių. Į spaudą pateko duomenys, kad Goro honorarai už valandą trunkančią lekciją siekė iki 100 000 dolerių. O kas žinoma tiksliai – tai, kas Goras buvo Čikagos klimato biržos akcininkas. Ši birža prekiauja šiltnamio dujų kvotomis. Vien pardavęs akcijas jis užsidirbo 17,8 milijono dolerių.

ATSAKYMAS. Aš gi sakau – puikus biznis plius politikų finansavimas. Goras netgi į prezidentus taikėsi, bet pralaimėjo Bušui.

Bet esmė ne tik biznyje, kolosaliuose Goro honoraruose. Panika dėl globalinio atšilimo Vakarams tapo puikiu instrumentu, kurio pagalba mažiau išsivystę konkurentai verčiami sunaikinti savo ekonomikas klimato išsaugojimo labui. Kad ir tos pačios teršimo kvotos. Šiais metais JTO Generalinė Asamblėja priėmė dokumentus, leidžiančius, esant norui, papildomai apmokestinti naftą, kuri išgaunama nepakankamai ekologiškomis technologijomis. Suprantama, kalba čia neina apie išsivysčiusių šalių korporacijas. Nors BP bokšto sprogimas Meksikos įlankoje 2010 metų pavasarį sukėlė siaubingo masto ekologinę katastrofą.

KLAUSIMAS. Nukentėjo šiltoji Golfo srovė, Atlanto „krosnis“. Visa eilė mokslininkų mano, kad katastrofa paveikė klimatą, paspartino mažojo ledynmečio pradžią.

ATSAKYMAS. O štai pavyzdžiui naftos išgavimas Rusijoje gali būti apmokestintas.

Vis dėlto visų šių priežasčių nepakanka, kad iš anksto akivaizdus melas taptų visos Vakarų ekonomikos pamatais. Politikos, kuri, beje, labai brangiai kainuoka. Priminsiu, kad nežiųrint į 100 kartų atpigusias per šį šimtmetį saulės baterijas ir didžiules investicijas į kitas technologijas, alternatyvi energetika kaip ir anksčiau lieka iš esmės nuostolinga ir vienokiais ar kitokiais būdais dotuojama.

Pagrindinė patologiškai nekritiško požiūrio į globalų atšilimą priežastis yra labai paprasta. Ši idėja iš esmės tapo nauja Vakarų religija, kuri užtikrintai keičia jau seniai pačią save paneigusią ir išsivysčiusių šalių elitų atmestą „demokratiją“.

Kai žlugo Tarybų Sąjunga, Vakarai atsidūrė egzistencinėje krizėje. Pripratę jaustis kovotojais su komunizmu, vakariečiai neteko saviidentifikacijos. Per šaltąjį karą Vakarai laikė save „laisvuoju pasauliu“, kuris susivienijo kovoje prieš komunistus. Kai komunistų neliko, Vakarai prarado savo egzistavimo prasmę.

Priešo, kuris Vakarus vėl suvienytų, paieškos prasidėjo dar prieš TSRS žlugimą, pačioje 10-o dešimtmečio pradžioje. Tačiau labai greitai paaiškėjo, kad AIDS suvokiamas tiktai tam tikroje, pagarbos nelabai vertoje visuomenės dalyje, ateivių iš kitų planetų racionaliai mąstantys žmonės nebijo, asteroidų bijo, bet jų akivaizdoje visi jaučiasi absoliučiai bejėgiai, o teroristai, kaip blusos – pas kiekvieną savi.

Rezultate, bandymų ir klaidų metodu, visus vienijančiu faktoriumi buvo pasirinktas globalinis atšilimas. Kuris liečia kiekvieną, kelia greitos katastrofos pavojų ir reikalauja aiškių, konkrečių veiksmų bei asmeninio pasiaukojimo, be ko žmonija neišvengs Pakutiniojo Teismo.

Šiandien, pasikartosiu, šita hipotezė tapo Vakarų politine religija. Ir kėsintis į ją šiuolaikiniuose Vakaruose ne mažiau pavojinga, nei paišyti pranašo Mohamedo karikatūras.

www

Patiko straipsnis? Pasidalinkite su draugais tinkluose!