Globalinio elito geografinių žemėlapių atlasas

Bet koks rimtas judėjimas, kovojantis už gėrį ar už blogį, kaip taisyklė sukuria savo strategiją ir ilgalaikius savo vystymosi planus. Tokia strategija negali būti blogis pati savaime. Tikrą schemos prigimtį galiausiai parodo tiktai jos rezultatai. Sun Czi savo fundamentaliame darbe „Karo menas“, V šimtmečio prieš mūsų erą pradžioje rašė, kad amžinos strategijos gali būti panaudotos ir gėriui, ir blogiui daugybėje kontekstų. „Kare laimintis strategas iš pradžių nugali, o paskui ieško susirėmimo; kai tuo tarpu tasai, kuris iš pradžių susiremia, o paskui ieško pergalės, yra pasmerktas pralaimėjimui (1).

Makiavelis sukūrė sudėtingą valdymo sistemą, nustatęs „dėsnį – kaip kunigaikščiai turi valdyti; kadangi, lygiai taip pat kaip žmonės, kurie nori nusibraižyti kalnuotos vietovės žemėlapį, susiranda tam lygumą, o jeigu nori nusibraižyti žemumos žemėlapį – įkopia į aukštumą, tad norint suprasti tautos charakterį, reikia būti princu, ir kad suvoktum iki galo kunigaikščių prigimtį, turi būti eiliniu piliečiu“ (2).

Dievas padiktavo instrukcijų rinkinį judėjų ir krikščionių tautoms, žinomą kaip Biblija, kurios nesuskaičiuojamos rankraštinės kopijos žinomos jau tūkstančius metų.

H. Edvardas Grifinas sukūrė pasaulietinę stratagemą ir „Tikėjimo Laisve simbolį“ XXI-am amžiui tuo, ką šiandien žinome kaip Freedom Force International (Freedom Force International – tinklinė organizacija, užsiimanti arba kovojanti prieš asmeninių laisvių apribojimą ir valstybės galios stiprinimą).

Tokiu būdu, pagal Makiavelio apibrėžimą, kad eilinis žmogus suvoktų „pirmųjų globalizacinės pelkės vaikinų) prigimtį, tenka užsiropšti ant aukšto kalno.

Sero Helfordo Makinderio „Hartlendas“ (1904)

„Kas kontroliuoja Rytų Europą, tas komanduoja Hartlendui, kas kontroliuoja Hartlendą, viešpatauja Pasaulinėje saloje, o kas valdo Pasaulinę salą – tas kontroliuoja pasaulį“.

Seras Helfordas Makinderis, žymus britų geopolitikos strategas, kurio darbus turėtų studijuoti visi. „Hartlendo“ idėja pirmą kartą buvo paskelbta 1904 metais Karališkosios geografų draugijos susirinkime (3). Hartlendas buvo apibūdintas kaip buvusios TSRS teritorija su papildiniu, kurį jis pavadino „Lenalendu“ (Lenaland). Vėliau, 1943 metais, jis suprato, kad šita teorija yra kur kas pranašiškesnė, nei atrodė 1904 metais (4). Pasauline sala jis, žinoma, vadino Eurazijos kontinentą. Kas įdomu, kad jis pažymėjo, jog kai pasibaigs anglies ir naftos atsargos, Sachara gali tapti ta vieta, iš kurios planeta gaus saulės energiją (5).

Nikolaso Spaikmano „Rimlandas“ („Rimland“), 1938

Nikolas Dž. Spaikmanas persvarstė Makinderio teoriją, jis manė, kad išorinio Hartlendo pakraščio – Pusmėnulio arba Rimlando kontrolė turi esminę reikšmę globaliniam dominavimui. Manydamas, kad valdžią būtina centralizuotai plėsti iš didelių centrų į periferiją, jis sukūrė eskizą to, ką šiandien vadiname regionalizmu ir to, ką Džordžas Orvelas, galbūt, paminėjo, kai rašė apie nuolat tarpusavyje kariaujančias Rytaziją (Eastasia), Euraziją ir Okeaniją.

„Spaikmanas sukūrė apmatus geografinio žemėlapio, kuris vaizduoja pasaulį, sudarytą iš dviejų didelių sausumos masyvų – Eurazijos ir Šiaurės Amerikos; taip pat iš trijų salų – Pietų Amerikos, Afrikos ir Australijos, o taip pat penkių didelių vandens telkinių. Spaikmanas padarė išvadą, kad JAV, turinčios tiesioginį priėjimą prie Atlanto ir Ramiojo vandenynų, yra „valstybė, užimanti pačią palankiausią padėtį pasaulyje“ (6).

Pokarinio Naujojo pasaulio žemėlapis (1942)

Tūlo Moriso Hombergo nubraižytas žemėlapis vertas rimto tyrimo, kadangi daugelis iš jame pavaizduotų „planų“ jau įgyvendinti (7). Prieš daugelį metų Hombergas patalpino žemėlapyje Izraelį ir pavadino jį „Hebrew Land”, be to, pasaulis žemėlapyje padalintas į kelis regionus, tokius kaip Jungtinės Afrikos valstybės (šiandien – Afrikos sąjunga), Jungtinės Pietų Amerikos valstybės (šiandien – Pietų Amerikos Valstybių sąjunga), ir, pagaliau, Šiaurės Amerikos Sąjunga, kurios embrionu šiandien galima pavadinti NAFTA ir Bendrą Saugumo Perimetrą (8).

✦ Apatinėje žemėlapio dalyje detaliai paaiškinama JAV politika Naujojoje Pasaulio Tvarkoje. Štai kelios tos politikos pozicijos:

✦ Karo pabaigoje, kad būtų įvesta amžina taika ir laisvė, bus sukurta Naujoji Pasaulio Tvarka;

✦ JAV privalo nesavanaudiškai imtis vadovauti naujai sukurtai pasaulio tvarkai;

✦ JAV, Didžioji Britanija ir TSRS įsipareigoja garantuoti taiką tautoms, kurios bus galutinai nuginkluotos ir demilitarizuotos;

✦ JAV taps nenugalimos kaip karinė galybė;

✦ Po karo TSRS kontroliuos Rytų Europos valstybes;

✦ Bus sukurtos demilitarizuotos, federacinės Jungtinės Europos valstybės;

✦ Kanada, Meksika, Centrinė Amerika ir Karibų jūros salos įjungiamos į JAV;

✦ Senosios žydų žemės, žinomos kaip Palestina ir Transjordanija, bus sujungtos į demilitarizuotą respubliką, pavadintą Hebrewland’u;

✦ Visi gamtiniai resursai bus nacionalizuoti ir paskirstyti visoms tautoms;

✦ Bankai, kapitalo įdėjimai, geležinkeliai ir elektrinės bus nacionalizuota visur;

✦ Pasaulyje bus įvesta vieninga pinigų sistema;

✦ Vieninga „Aukščiausioji JTO karinė taryba“ bus reorganizuota ir pertvarkyta į „Aukščiausiąją karinę ir ekonominę tarybą“, kuri teiks pagalbą atstatymo darbuose ir užtikrins taiką visame pasaulyje.

Romos klubas (1968)

Žymiojo Romos klubo susitikimai prasidėjo 1968 metais. Jų oficialūs dokumentai numatė masinį gyventojų skaičiaus mažinimą ir melagingos ekologinės religijos platinimą. Savo žemėlapyje jie padalijo pasaulį į dešimt regionų.

Įdomu palyginti šitą žemėlapį su istoriniu pranašo Danieliaus knygos tekstu. Knygos amžius – daugiau kaip du tūkstančiai metų. Danielius pranašavo, kad ketvirtoji Romos imperija atsistos ant dviejų geležinių kojų (Bizantija ir Vakarų Romos imperija) ir galiausiai dešimt pirštų iš geležies ir molio valdys pasaulį. Na, o žemėlapyje mes turime dešimt planuojamų regionų ir sukurtas šis žemėlapis, pagal likimo ironiją, Romos klube (9).

Dešimt FEMA regionų (1970)

Įstatymais pagrįstos pastangos, pradedant Niksono Reorganizacijos Aktu (1970) ir baigiant tolimesniais vykdomosios valdžios nurodymais, padalijo JAV į dešimt FEMA regionų. Kiekvienas regionas turi savo sostinę. Tai,iš visko sprendžiant, vykdoma lygiagrečiai su pasirengimais suformuoti Ypatingąją vyriausybę (Continuity of government – tam tikros procedūros, kurios leidžia vyriausybei veikti ypatingosios situacijos atveju), kaip tai aprašė diplomatas, profesorius Piteris Deilas Skotas.

Bernardas Liuisas ir „Krizės lankas“ (1979)

Bernardas Liuisas – britų žvalgybininkas ir Bilderbergo narys. „Civilizacijų susidūrimo“ mitologija buvo panaudota kaip pagrindas „Arabų terorizmo“ idėjai tais laikais, kai šaltojo karo idėja jau buvo išsisėmusi (10).

JTO konvencija dėl biologinės įvairovės ir projektas „Laukinės žemės“ (1992)

Fantastiškas pastangas darė daktaras Maiklas Kofmanas, kad sukurtų radikalią ekologinę programą Jungtinėms Tautoms. Programa skirta Šiaurės Amerikai.

Zbignevas Bžezinskis (1997)

Karinis nusikaltėlis Kisindžeris, vadindamas Azijos pietus „esminiu pasaulio saugumo tašku“, demonstruoja Makinderio ir Spaikmano idėjų perimamumą. Bžezinskis savo fundamentaliame darbe „Didžioji šachmatų lenta“ pasakoja mums apie būtinumą užkirsti kelią „barbarų“ vienijimuisi, turėdamas galvoje „globalią zoną, kupiną prievartos“ (11).

Naujojo Amerikos Amžiaus projektas (2000)

Išsididinkite ir detaliai panagrinėkite šitą žemėlapį.

Tomas P. M. Barnetas (2003)

Tyrinėtojas iš Karinio jūrų koledžo (Naval War College) aptarinėja „Naująjį Pentagono žemėlapį“, kuris, kaip visiškai akivaizdu, siekia suvesti „ne-integruotas“ arba „ne-globalizuotas“ suverenias pasaulio dalis į „funkcionalų branduolį“ arba „globalizuotą“ pasaulio sistemą. Tai sudaro įvykių, kuriuos dabar stebime Libijoje, pagrindą.

Trans-Teksaso koridorius arba NAFTA super-autostrada (2005)

Šiaurės Amerikos Sąjungai būtina infrastruktūra, kuri kuriama lygiagrečiai su „Partnerystės vardan saugumo ir klestėjimo“ (Security and Prosperity Partnership) programa.Obama ką tik pasirašė susitarimą, kuris leidžia Meksikos vairuotojams įvažiuoti į JAV.

„Naujųjų Artimųjų Rytų“ projektas (2006)

Šitą mokomąjį žemėlapį, iš visko sprendžiant, papulkininkis Ralfas Pitersas sudarė „Naujųjų Artimųjų Rytų“ projektui (12).

Spalvotosios revoliucijos (2008)

Tai nuolat plėtojama programa, kurią globalistai naudoja spalvotosioms revoliucijos organizuoti (14).

Igoris Panarinas – pranašaujamas Amerikos krachas (2009)

Naujosios Pasaulio Tvarkos projektas

Žmonės vis dažniau nori man papasakoti apie „Arabų pavasario“ spontaniškumą ir apie „demokratiją“. Europos regionalizmas dabar plinta kaip virusas per visą pasaulį ir Programa 21 žygiuoja per visas šalis, tarsi jos apie ją nė nežinotų. Pasižiūrėkite į šiuos žemėlapius. Pasižiūrėkite į šimtmečio pradžios dokumentus. Regėti visus šiuos dokumentus ir nelaikyti jų pasaulyje vykstančių įvykių faktoriumi – tai paprasčiausiai kliedesys.

Viskas aiškiai rodo, kad „Arabų pavasaris“ sumanytas globalistų smegenų centruose. Pentagono ir NATO žemėlapiai gali tapti raktu, norintiems suvokti įvykius, besiplėtojančius šiuo metu Artimuosiuose Rytuose. NAFTA transporto koridorius rūsčiai primena kažką panašaus į europietišką „šengeną“. Ir judėjimas link super-autostrados sukūrimo bei integracijos yra absoliučiai akivaizdus.

JTO projektas „Laukinės žemės“, iš visko sprendžiant, atgimė kaip Rural Council, šiuo metu sukviestą Obamos. Na, ir aš dar sykį surizikuosiu pasakyti, kad senas Romos klubo dokumentas labai primena kai kuriuos senovės tekstus.

Nuorodos:

[1] Sun Tzu, Art of War. http://www.gutenberg.org/ebooks/132.

[2] Machiavelli, Niccoló, The Prince. http://www.gutenberg.org/ebooks/1232.

[3] Mackinder, Halford J. „The Geographical Pivot of History.” The Geographical Journal 23.4 (1904):298-321. http://www.jstor.org/pss/3451460.

[4] Mackinder, Halford J. „The Round World and the Winning of the Peace.” Foreign Affairs 21.4 (1943): 595-605. ic.ucsc.edu/~rlipsch/Pol177/Round%20World.pdf.

[5] Oldenburger, Gary E. „The Cold War: The Geography of Containment.” The Virtual Oldenburgers. http://www.oldenburger.us/gary/docs/TheColdWar.htm.

[6] Sempa, Francis P. „Spykman’s World.” American Diplomacy. 3 Apr. 2006.

http://www.unc.edu/depts/diplomat/item/2006/0406/semp/sempa_spykman.html.

[7] Jacobs, Frank. „The New World Order (1942).”Strange Maps. 6 June 2008. http://bigthink.com/ideas/21338.

[8] „ATS Video:1941 WW2 NWO Map.” Above Top Secret. 26 Feb. 2009. http://media.abovetopsecret.com/media/7041/1941_WW2_NWO_map.

[9] Bay, David. „Hidden Agenda Behind the Unrest in North Africa and Middle East.” News With Views. 12 Mar. 2011.http://www.newswithviews.com/guest_opinion/guest180.htm.

[10] Marshall, Andrew G. „Creating an „Arc of Crisis”: The Destabilization of the Middle East and Central Asia.” Centre for Research on Globalization. 7 Dec. 2008.http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va.

[11] Nazemroaya, Mahdi D. „America’s „Long War”: The Legacy of the Iraq-Iran and Soviet-Afghan Wars.” Centre for Research on Globalization. 16 Sept. 2007.http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va.

[12] Peters, Ralph. „Blood Borders.” Armed Forces Journal. June 2006. http://www.armedforcesjournal.com/2006/06/1833899.

[13] Nazemroaya, Mahdi D. „Plans for Redrawing the Middle East: The Project for a „New Middle East”. ”Centre for Research on Globalization. 18 Nov. 2006.http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=3882.

[14] Baffi, Oskar. „Color Revolutions and Grey Eminences: U.S. NGOs,Spearhead of Interference?” Globalization of Security Trends and Perspectives. Ed. Alexandre Vautravers, Geneva:Webster University,2007.

WWW

 

Patiko straipsnis? Pasidalinkite su draugais tinkluose!