Kas kontroliuoja maistą?

Globalinė ekonominė sistema

Pasaulio turtai atitenka elitui

Korporacinis valdymas

Pasaulį valdantys megakarteliai