Ką ir kaip gėrė prieš 300 metų

„Du šimtmečiai juodo girtuokliavimo“ – taip, jei tikėsime dokumentais, galima pavadinti epochą nuo XVII iki

Amerikos indėnų genocidas (2)

1776 metais Šiaurės Amerikos kolonijos sukilo prieš Anglijos Karūną. Abi kariaujančios pusės stengėsi įtraukti į