Pasikėsinimai į Fidelį Kastro

Pačioje Kastro veiklos pradžioje vienas iš agentų, apsimetęs valstiečiu, prasiskverbė į Fidelio stovyklą. Kai sukilėliai

Amerikos indėnų genocidas (2)

1776 metais Šiaurės Amerikos kolonijos sukilo prieš Anglijos Karūną. Abi kariaujančios pusės stengėsi įtraukti į