Rubrikos archyvas: LIBERASTIJA

Pasaulį valdo mada
LIBERASTIJA
balandžio 26, 2012

Pasaulį valdo mada

Kodėl politinė situacija tokia niūri? Todėl, kad elitui baisiau pasirodyti nemadingu, negu elgtis neteisingai. Kaip „pačius protingiausius“ žmones paversti pačiais kvailiausiais? Labai paprasta: reikia paversti pagrindines masinės informacijos priemones, nuo…

Visuomenės krachas per racionalią logiką ir „sveiką protą“
LIBERASTIJA
balandžio 5, 2012

Visuomenės krachas per racionalią logiką ir „sveiką protą“

Susiklosčiusi mūsuose situacija buvo sukurta pasitelkus į pagalbą technologiją, pavadintą „žiurkių karalius“. Technologijos uždavinys – sunaikinti mūsų socialinės konstrukcijos esminius mazgus, neregimus pamatus ir jungtis. Sukurti susiskaldymo atmosferą, kai kiekvienas…

Liberalizmo kelias į bolševizmą (2)
LIBERASTIJA
sausio 10, 2012

Liberalizmo kelias į bolševizmą (2)

4. Žmogaus sukolektyvinimas Šiandien mums yra visiškai aišku, kad bolševizmas įvykdė F. Dostojevskio inkvizitoriaus norą sukurti žmonių vienybę prievarta ir įjungti atskirą asmenį į „skruzdžių krūvą“ ligi visiško savęs nuasmeninimo…

Liberalizmo kelias į bolševizmą (1)
LIBERASTIJA
sausio 10, 2012

Liberalizmo kelias į bolševizmą (1)

1. Pamiršta tiesa Bolševikiškų žiaurybių akivaizdoje kai kas pamiršo, kas yra tikrieji jų autoriai. Kai kam ėmė atrodyti, kad bolševizmas esąs grynai rusiškosios revoliucijos padaras, neturįs savo šaknų ankstesniuose sąjūdžiuose,…

Liberalusis fašizmas
LIBERASTIJA
spalio 3, 2011

Liberalusis fašizmas

Suprasti, kas iš tikrųjų yra liberalizmas nėra paprasta. Didžiausia problema čia ta, kad jis maskuojasi labai patraukliais, iš pirmo žvilgsnio, lozungais. Tačiau giliau pamąsčius, paaiškėja, kad išgirtasis liberalizmas yra itin…

Pūkuotukų visuomenė
LIBERASTIJA
rugpjūčio 10, 2011

Pūkuotukų visuomenė

Tikėtina, kad koks nors Valstybės saugumo departamento (VSD) ūkio reikalų vadovas nūnai skrebena naują sąmatą didžiai reikalingoms priemonėms, kurios turės sustabdyti galimą kruvinų norvegiškų įvykių pasikartojimą. Tam galima paprašyti daugiau…

Senovės Roma kaip dabarties ir ateities modelis
LIBERASTIJA
kovo 5, 2011

Senovės Roma kaip dabarties ir ateities modelis

Istorijos ratas Įsiviešpatavus vienpoliariškam pasauliui, istorija apsuko savo ratą. Daugeliu atvejų žmonija tarsi sugrįžta 2000 metų atgal, į Senovės Romą. Daugelių reiškinių sutapimai tiesiog stulbina. Nors prieš 2000 metų tuometinė…

Socialinės aplinkos unifikacija
LIBERASTIJA
vasario 22, 2011

Socialinės aplinkos unifikacija

Keičiantis materialinėms gyvenimo sąlygoms, keičiasi pati socialinės aplinkos struktūra. XX amžiuje prasidėjo intensyvios urbanizacijos procesas. 1900 metais miesto gyventojai pasaulyje sudarė 14%, 1980 metais – 46%, o 1999 metais –…

Tarpusavio ryšių irimas ir žmonių atomizacija
LIBERASTIJA
vasario 18, 2011

Tarpusavio ryšių irimas ir žmonių atomizacija

Šalutiniai reiškiniai, susiję su sparčiu gyvenimo sąlygų kitimu, pasireiškia ir dvasinėje sferoje. Į pirmą planą išeina grynai asmeniniai interesai, artimiausi individualūs tikslai, materialių gėrybių ir naujų pojūčių vaikymasis. Trūkinėja ryšiai…