Baisiausia Amerikos paslaptis

Kalba eis apie JAV auksą. Vėl prisiminti šią temą privertė vargšė Vokietija.

Kodėl ji vargšė? Todėl, kad vokiečiai turi antras pagal dydį pasaulyje aukso atsargas, atsilikdami tik nuo JAV. Tačiau tik popieriuje. Faktiškai gi jų atgauti Vokietija niekaip negali.

Faktinė Vokietijos saugomo aukso struktūra yra tokia:

1347,4 tonos arba 39.9% – Niujorke;

196.4 tonos arba 5,8% – Paryžiuje;

434,7 tonos arba 12,9% – Londone;

1402,5 tonos arba 41.5% – Frankfurte.

Nuo 2013 metų sausio Vokietija susigrąžino 366 tonas aukso. Ir tik 5 tonas iš Niujorko. Vokietija ruošiasi vėl pareikalauti savo aukso sugrąžinimo iš Amerikos. Ir štai kas čia keista:

1. Per praeitą mėginimą Vokietija nutraukė Amerikos spaudimą ir netgi pareiškė, kad yra patenkinta tuo, kad auksas saugomas patikimoje vietoje.

2. Kai Vokietija suprato, kad aukso grąžinimas buksuoja, vokiečiai paprašė bent jau atlikti jų aukso auditą. Špygą jie gavo, o ne auditą. Toliau žiūrėkite 1 punktą.

3. Kai Vokietija suprato, kad aukso grąžinimo procesas buksuoja, ji paprašė bent jau pateikti sąrašus su savo lydinių numeriais. Špygą jie gavo, o ne sąrašus. Toliau žiūrėkite 1 punktą.

Olandai irgi „pasiliko ant ledo“ ir sklando gandai, kad būtent dėl aukso skandalo sosto atsisakė karalienė Beatričė.

60 pasaulio šalių laiko savo aukso atsargas Amerikoje, Niujorke. Kaip taip gavosi? Atsakymas tuo pat metu ir paprastas, ir sudėtingas. Esmė čionai ta, kad viena iš nedaugelio vietų pasaulyje, kur galima nusipirkti fizinio aukso – tai COMEX birža Niujorke. Pasaulio valstybės, kurios neturi nuosavos aukso gavybos, pirko auksą šioje biržoje, tačiau dėl kažkokių neaiškių priežasčių nuspręsdavo palikti savo auksą ten pat, kur pirko. Jaučiate intrigą?

Tai tik vienas epizodas iš JAV aukso atsargų keistenybių. Antrasis iškyla atmintyje kaip skandalas, pavadintas „volframiniu auksu“. Kai į Kiniją buvo pasiųsti jos pirkti aukso lydiniai (5400 vienetai, 400 uncijų kiekviename), paaiškėjo, kad tai viso labo volframo gabalai, padengti auksu. Nežinia, dėl kokios priežasties Kinija nutarė atlikti pirkto aukso ekspertizę, tačiau Amerika, iš visko sprendžiant, to nesitikėjo. Nežinia, kiek JAV kainavo šis incidentas, tačiau skandalą kažkaip pavyko užgniaužti.

Kinija visgi atliko nuosavą tyrimą. Aukso partijos registracijos numeriai rodė, kad padirbti lydiniai buvo gauti iš FRS bankų prezidentaujant Klintonui. Būtent tada FRS bankininkų užsakymu buvo kažkodėl pagaminta apie pusantro milijono volframo plytelių, kurių kiekviena svėrė kaip tik 400 uncijas.

Kas dar blogiau, būta skandalų ir pačioje Amerikoje, kai privatūs asmenys pirko padirbtą auksą lydiniais ir monetomis.

Keistenybės tuo nesibaigia. Patys amerikiečiai irgi negali atlikti savo (kurį saugo svetimi) aukso audito. 2012 rugsėjį turėjo būti patikrinta stambiausios Niujorko saugyklos atsargų būklė. Auditas prasidėjo rugsėjo 30 ir tą pačią dieną baigėsi. JAV finansų ministerija tikrino pati save, nepasitelkusi specialistų iš šalies. Audito rezultatas – 14 puslapių teksto, 13 iš kurių aprašė įstatymus ir audito atlikimo taisykles. Pačiam rezultatui buvo skirtas vienas puslapis, kuriame buvo paprastai pasakyta, kad 99% aukso, kainuojančio 23,890 mln dolerių saugoma prižiūrint FRS. Dar nurodomas svoris – 466 tonos ir daugiau jokios informacijos. Nei lydinių numerių, nieko. Pasityčiojimas, o ne auditas.

2012 metais Goldman Sachs pardavinėjo aukso sertifikatus, kurie neva buvo padengti auksu. Afera būtų pavykusi, koks kvailys keistų sertifikatus į fizinį auksą, juk sertifikatas – tai tas pats, kas auksas, tiktai jo nepavogs. Tačiau po skandalų su Kinija ir Vokietija afera buvo demaskuota.

Jos esmė labai paprasta. Su auksu susiję daug finansinių instrumentų, įskaitant derivatyvus, ETF sertifikatus (exchange traded funds). Jie leidžia vieną ir tą patį lydinį parduoti kelis kartus skirtingiems žmonėms, o pats fizinis aukso gabalas vis tiek lieka Manheteno saugykloje.

Ekspertai jau seniai kalba, kad fizinio aukso pasaulyje yra kelis, o gal ir kelias dešimtis kartų mažiau, negu popierių tam auksui. Ir tie ekspertai jau ir patys nebenori atlikti FRS ir Amerikos Iždo audito. Kodėl?

Todėl, kad baisu. Geriau jau tegu pasaulis galvoja, kad turi savo auksą ir pasaulinė finansų sistema, tegu ir girgždėdama, bet egzistuoja, nei paaiškėtų, kad aukso Amerikoje nebėra, kas sukels tokį finansinį cunamį, kad jau geriau tada Jeloustonas sprogtų. Maža nepasirodys. Niekam. Žlugs ištisos valstybės. Blogiau gyventi nepradės nebent tik koks Somalis ir Ukraina dėl visiems suprantamų priežasčių.

P.S. Kodėl būtent volframas? Pasaulyje yra daug metalų, savo tankiu artimų auksui, tačiau tiktai du iš jų kainuoja pigiau už auksą. Tai jungtinis uranas, kurį panaudoti problematiška dėl jo radioaktyvumo, o antrasis – tas pats volframas, idealus kandidatas, gerokai pigesnis už auksą, o jo tankis tik 0,3% mažesnis.

P.P.S. FRS atstovas Skotas Alvaresas: „FRS neturi jokio aukso apskritai. Mes neturime aukso nuo 1934 metų ir tokiu būdu nedalyvavome jokiuose su auksu susijusiuose sandėriuose… Tai, kas atsispindi mūsų buhalteriniame balanse – tai aukso sertifikatai… Iki 1934 metų FRS turėjo aukso. Mes perdavėme jį, kaip liepia įstatymai, Iždui ir mainais gavome aukso sertifikatus“.

www
Patiko straipsnis? Pasidalinkite su draugais tinkluose!