Artėjančios NPT simboliai

Kaip jau ne kartą buvo rašyta, 2012 metų problema realiai egzistuoja ir tvirtinti priešingai būtų, mažų mažiausiai, nesąžininga. Tačiau reikia suprasti, kad ši problema – tai dirbtinis įvykių pritempimas prie datos, pasirinktos okultiniu būdu. Problema, sukurta pagal schemą „problema-reakcija-sprendimas“, yra iš esmės viena iš globalinių propagandos kampanijų, tačiau šio fakto suvokimas nesumenkina problemos rimtumo, kadangi ši kampanija yra vienas iš svarbių globalinio elito žingsnių link pasaulinės vyriausybės sukūrimo.

Jūs suprasite, kodėl 2012.12.20 data, kuri jau keletą metų iš eilės minima kine, spaudoje, įvairiuose konspiraciniuose ar eschatologiniuose web-saituose, realybėje turi labai mažai ką bendro su majų kalendoriumi, o turi visai kitas šaknis. Šiandien jūsų dėmesiui pateikiamas straipsnis, kuris papasakos apie svarbiausias okultinės galios vietas planetoje, tiesiogiai susijusias su paruošimu tų įvykių, kurie gali įvykti po 2012 metų gruodžio.

Visame pasaulyje per pastaruosius 30 metų pasirodė daugybė „pranašingų“ artefaktų, numatančių Naujosios Pasaulio Tvarkos atėjimą. Didžiausias tokių artefaktų kiekis yra JAV teritorijoje, kadangi būtent šią šalį pasauliniai užkulisiai pasirinko kaip globalizmo embriono nešiotoją. Ir būtent amerikiečiams skirta tapti pirmosiomis jos aukomis po to, kai NPT „išsilukštens“ į paviršių.

Daug kas nustebs: kodėl jie tai daro, kodėl stato paminklus ir padengia įvairius objektus savo simbolika, kokiu tikslu atliekami informacijos nutekėjimai, leidžiantys žmonėms numatyti jų niūrius planus (kaip kad įvyko prieš rugsėjo 11), kodėl jie leidžia save demaskuoti iki to laiko, kol dar neįgyvendinti planai? Atsakymas pakankamai paprastas: jie nori sukurti žmonėms regimybę, kad tai kas vyksta yra neišvengiama, siekiama įdiegti pasyvų fatalizmą ir užgniaužti valią. Be to, reikia turėti galvoje, kad turime reikalą su satanistinės religijos adeptais, religijos, kuri, kaip ir visos kitos, reikalinga simbolikos, kulto statinių ir, suprantama, „pranašysčių“.

Jų religija, daugelį amžių glūdėjusi paslaptyje nuo daugumos aplinkinių, šiandien ruošiasi pasireikšti atvirai, būtent todėl vis dažniau sutinkame aplink save šios religijos kulto statinių, o taip pat susiduriame su keistais iš pirmo žvilgsnio, „pranašiškais“ informacijos nutekėjimais, kurių pagalba jie stengiasi įrodyti žmonėms, kad jų tikėjimas yra teisingas.

Denverio aerouosto paslaptis

Bet kuris žmogus, pakliuvęs į Denverio aerouostą, greičiausiai bus šokiruotas to, ką pamatys. Ši vieta kelia daugybę įtarimų ir klausimų, kuriems kol kas nėra atsakymų. Visus statinius yra tiesiog persmelkęs niūrus ir nepaaiškinamas simbolizmas, krintantis į akis kiekvienam.

Aerouostas buvo atidarytas 1995 metais, nežiūrint į tai, kad čia jau veikė stambus aerouostas Stepltonas (Stapleton). Jo kūrėjai įtikinėjo visuomenę naujo aerouosto statybos būtinumu, pateikdami tokius argumentus, kad miestui reikalingi nauji oro vartai, kurie sugebės aptarnauti daugiau keleivių, bus techniškai tobulesni ir patogesni keleiviams. Tačiau naujasis oro uostas jeigu ir pranoksta senąjį, tai tik savo kolosalia kaina (4 mlrd% 1994 metų kainomis) ir milžiniška teritorija (dukart didesne už Manheteną). Galbūt jos prireikė tam, kad būtų išdėstyta pakilimo takų sistema, turinti nacių svastikos formą, nors ir esant tokiai unikaliai sistemai aerouosto valdytojams lieka dar daug teritorijos. Kai dėl kitų savybių, tai aerouostas turi mažiau pakilimo takų negu Stapleton’as, mažiau šliuzų – 111 prieš 84, išsidėstęs toli nuo miesto (25 mylios), kas sukelia tam tikrų klausimų apie tai, ar tik nebus naująja statyba pridengiami kažkokie kiti tikslai.

Laidos „Sąmokslų teorija“ su Džesiu Ventura ištrauka

Džesis Ventura susitiko su požeminių bunkerių statytoju Brajenu Kemdenu (Brian Camden).

Džesis: Kokį patį didžiausią bunkerį Amerikoje žinote?

Brajenas: Negaliu sakyti į kamerą. Galiu pasakyti, kad per paskutinius 10 metų JAV vyriausybė aktyviai statė požemines slėptuves.

Džesis: Kokio dydžio pats didžiausias bunkeris? Aš neklausiu, kur jis yra.

Brajenas: Didžiausias, kokį žinau, sudaro apie 100 000 kvadratinių metrų. Jį pastatė vyriausybė Vidurio vakaruose (Koloradas), jis skirtas specialiai 2012 metams ir paslėptas po vyriausybiniais statiniais.

Džesio grupės narys: Bet jeigu jūs statote požemines slėptuves, tai to juk neįmanoma nuslėpti. Juk daug visokios technikos, kurios neįmanoma nepastebėti.

Brajenas: Ne, jeigu statote po jau egzistuojančiais statiniais, kurie užima 4-5 kvadratines mylias. Jeigu statote labai didelį aerouostą, bus labai lengva pastatyti slėptuvę po juo.

Džesio grupės narys: Tai užuomina?

Brajenas: Taip.

Dėl to, kad Brajenas davė užuominą apie Denverį, nebuvo jokių abejonių. Apie šį aerouostą, apie tai, kad po juo pastatyta slėptuvė, kalba daug kas. Yra pagrindo manyti, kad požeminės NORAD (North American Aerospace Defense Command) ir CMOC (Cheyenne Mountain Operations Center) bazės Šajeno kalnuose Kolorade, sujungtos su Denveriu požeminiais tuneliais.

Apokalipsės žirgas

Apokalipsės žirgas iš Denverio, ar Naujosios Pasaulio Tvarkos (NPT) Trojos arklys? Pirmas dalykas, atėjęs man į galvą, kai pamačiau šitą siaubingą (bent jau aerouostui) kūrinį, buvo ši: ketvirtasis Apreiškimo knygos Biblijoje Apokalipsės žirgas, kurio vardas – mirtis. Kitaip sakant, žirgas, kurio vardas „Mirtis“, reiškia žmonių mirtis nuo ginklo, bado ir ligų. Ganėtinai ekstremalu paprastam aerouostui, tiesa? Iš pirmo žvilgsnio nepanašu, kad žirgui teisingai parinkta vieta. Tačiau jūs greitai suprasite, kad jis puikiai derinasi su viskuo kitu, ką rasime aerouoste.

Faktas: skulptūra, atidengta 2008 metais buvo užsakyta žymiam savo prieštaringais kūriniais Amerikos skulptoriui, meksikiečių kilmės Luisui Chimenezui (Luis Jimenez) 1993 metais, prieš du metus iki aerouosto atidarymo. Jis dirbo su šiuo kūriniu iki 2006 metų, kol nebuvo užmuštas… ant jo užkritusio šio šėtoniško žirgo kūno. Darbus su statula baigė jo sūnūs.

Dar prieš 20 metų paprasti amerikiečiai negalėjo nė įsivaizduoti, kad pačiame šalies centre, ten, kur didžioji lyguma susitinka su Uolėtaisiais kalnais, jų lauks Mirties Žirgas. Netgi šiandien didžiuma amerikiečių nenori įjungti smegenų, kad užduotų klausimą, kodėl šėtoniškai atrodantis žirgas su išpūstomis venomis ir raudonomis, tamsoje degančiomis akimis sutinka kiekvieną atvykstantį į Denverį? Yra, žinoma, paaiškinimas, skirtas daržovėms – atseit, šitas baisingas arklys simbolizuoja laukinį arklį, kuris pavaizduotas ant vietinės futbolo komandos „Denver Broncos“ emblemos. Tačiau pakanka tik pažvelgti, kad suprastum, jog du šie pavidalai neturi nieko bendro, o taip pat, kad paaiškėtų akivaizdus faktas, jog į šią skulptūrą kūrėjas įdėjo anaiptol ne teigiamą energetiką. Nors pats savaime tokio keisto meno kūrinio egzistavimas galėtų būti pateikiamas kaip kuriozas, tačiau iš arčiau pažiūrėjus paaiškėja, kad šis Apokalipsės žirgas yra tik vienas iš daugelio keistų ir bauginančių masoniško anturažo elementų, kuriais tiesiog persmelktas aerouosto pastatas.

Negalima atmesti, kad šalia pagrindinio uždavinio, kompleksas turi dar vieną, paslėptą, ne mažiau svarbų, o gal ir svarbesnį už pagrindinį. Apie tai ir byloja šėtono žirgo skulptūra, kaip ją vadina vietiniai.

Tačiau prieš detaliai nagrinėjant niūrią simboliką, išdėstytą čionai visur aplinkui, susikoncentruokime ties faktais. Patikėkite, čia irgi galima rasti daug ką įdomaus.

Faktai:

Tarptautinis Denverio aerouostas – vienintelis stambus JAV oro uostas, pastatytas per paskutinius 25 metus, jo plotas – 33,457 akro, kas yra gerokai daugiau už bet kokio kito JAV oro uosto teritoriją;

Dėl savo kainos (4,8 mlrd$) (kas viršija pirminę sąmatą 2 mlrd$) jis be abejo yra vienas reikšmingiausių objektų pasaulyje;

Konvejerinių bagažo linijų ir požeminių kelių bagažo transportavimui, paslėptų specialiuose tuneliuose, ilgis sudaro 19 mylių (30 km). Jos tokios didelės, kad ten gali ramiausiai pravažiuoti sunkvežimiai. Dauguma jų iki šiol stovi nenaudojamos;

60 000 kvadratinių metrų ploto stogas padarytas iš austo faiberglaso, padengto teflonu, galėtų būti keista dekoracija kokiam nors filmui, panašiam į „Kopa“, dėl to, kad jis sudarytas iš daugybės aštriakampių figūrų, panašių į palapines;

Aerouoste įrengtos optinio ryšio komunikacijos, kurių bendras ilgis 5300 mylių. Tai didesnis ilgis nei Nilo upė ir maždaug toks pats atstumas kaip tiesia linija nuo Niujorko iki Buenos Airių Argentinoje. Oro uostas taip pat turi varinių kabelių komunikacijų tinklą, kurio ilgis 11 365 mylios. Nė vienas kitas oro uostas Amerikoje ir turbūt visame likusiame pasaulyje neturi nieko panašaus;

Nežiūrint į tai, kad slėnis, kuriame įsikūrė kompleksas, praktiškai lygus, daug laiko statybos metu buvo eikvojama tam, kad smarkiai pažeminti vienus grunto sklypus, o kitus – pakelti. Buvo perkilnota 110 mln kubinių jardų grunto. Tarp kitko, tai maždaug trečdalis to grunto kiekio, kuris buvo išjudintas statant Panamos kanalą. Man neteko girdėti apie tokios apimties žemės kasimo darbus, statant kokius nors kitus aerouostus. O jums? Be to, žinoma, kad po aerouostu išsidėstęs didžiulis požeminis kompleksas;

Kiekvienos komplekso dalies statybai buvo pasamdyti atskiri rangovai, su visais jais buvo nutrauktas kontraktas iškart po to, kai jie padarė savo darbą. Daugelis skeptikų tvirtina, kad tai buvo padaryta tam, kad būtų nuslėpta antra ir svarbiausia projekto paskirtis;

Kuro sistema gali perpumpuoti 1000 galonų reaktyvinio kuro per minutę per vamzdynų tinklą, kurio ilgis – 28 mylios. Čia taip pat esama 6 didžiulių kuro cisternų, kurių kiekviena talpina 2,73 mln galonų reaktyvinio kuro. Tai absoliučiai absurdiška paprastam komerciniam oro uostui. Norėtųsi žinoti – kam visa tai?

Granitas, kurio vertė – 2 mlrd$ (!), ir kuris buvo panaudotas apdailai, importuotas iš visų pasaulio dalių – Azijos, Afrikos, Europos, Šiaurės ir Pietų Amerikos. Iš jo padarytos pagrindinio terminalo grindys. Grindys už 2 milijardus? Keistos išlaidos, tiesa, ypač jeigu jūs ir taip nebetelpate į biudžetą. Aerouosto kūrėjai sako, kad „…grindų raštas dera prie stogo dizaino ir subtiliai atspindi keleivių, „tekančių granitinėmis grindimis“ srautą“. Taip taip, tie patys pasąmoningi pranešimai ir keisti raštai ant grindų… Tačiau, reikia manyti, grindys žiūrėtųsi ne ką blogiau, jei medžiagas joms būtų atvežę iš kur nors arčiau. Ar daug kas iš mūsų atskirs Čilės granitą nuo Kinijos? Ir apskritai, ar daug kas susimąsto, iš ko padarytos grindys, juk mums reikia paprasčiausiai jomis einant nepavėluoti į reisą. Įdomu, ką apie tai mano žmonės, kurie mano, kad akmenys turi galią?

Įdomiausia visame tame – šokiruojančios freskos, paslaptingi ženklai ir užrašai žinomomis ir nežinomomis kalbomis ant sienų, grindų, o taip pat – keisti artefaktai, išdėstyti viduje ir išorėje. Pasižiūrėkite į visa tai ir pagalvokite, ar yra būtinybė visam tam įrengti paprastame aerouoste?

Daugybė žmonių įsitikinę: aerouostas pastatytas Naująjai Pasaulio Tvarkai. Jie įsitikinę, kad oro uostas tarnaus kaip NPT štabas ir požeminė slėptuvė elitui, karinė bazė ir gigantiškas mirties koncentracijos lageris. Ši realybė reiškia, kad aerouostas gali tapti masinio žmonių naikinimo vardan NPT centru.

Įdomu: Žinomas TV laidų vedėjas Džesis Ventura (Jesse Ventura) savo laidoje, skirtoje 2012 problemai, tvirtina, kad Denverio oro uostas buvo pastatytas turint vienintelį tikslą: užmaskuoti kolosalaus požeminių statinių kompleksą. Kompleksas – tai slėptuvė Amerikos elito nariams. O taip pat NPT Vakarų sektoriaus vadavietė.

Memorialinė lenta (capstone)

Oro uostas neįprastas ne tik iš viršaus, kadangi šalia utilitaraus krūvio, šis kompleksas turi dar ir akivaizdžiai okultinį. Pranašiška niūraus kulto simbolika, kalbanti mums apie NPT artėjimą (kai visi žemės gyventojai bus suvienyti vieningos pasaulinės vyriausybės valdžioje) tiesiog persmelkusi šį kompleksą. Jei atversite Google ir surinksite du žodžius „denver airport“, paieškos tarnyba tučtuojau paslaugiai pateiks jums „denver airport conspiracy“, o jau po to visa kita (tvarkaraščius, žemėlapį, viešbučius, orų prognozę). Taip yra todėl, kad nuo savo atsiradimo momento šis oro uostas tapo objektu daugybės spekuliacijų, gandų, versijų, kurių dauguma susivedė į tai, kad tai yra vienas iš naujosios pasaulio tvarkos simbolių, tvarkos, kuri stos, kai pasaulinis elitas surengs planetoje masinį genocidą, dėl kurio pasaulio gyventojų skaičius sumažės iki 500 mln žmonių.

Viršutinė memorialinės lentos dalis. Kas nors moka ateivių iš kosmoso kalbą?

Nepaaiškinami ženklai ir simboliai ant statinio grindų ir sienų glumina lankytojus. Pavyzdžiui, matomiausioje vietoje pagrindinėje salėje, kuri, beje, panašiai kaip susirinkimų salės masonų ložėse, vadinasi Great Hall, yra kažkas, kas primena futuristinio ateivių iš kosmoso žvaigždėlaivio valdymo pultą. Iš arčiau pažiūrėję, pamatysime memorialinę lentą, irgi, beje, labai keistą. Dar labiau stebina užrašas ant lentos, pasirašytas Naujojo Pasaulio Aerouosto komisijos. Girdėjote apie tokią organizaciją anksčiau? Tuomet kodėl ji figūruoja ant memorialinės lentos ir atstovauja šio aerouosto įkūrėją?

Apačioje užrašas: „Naujojo pasaulio aerouosto statybos komisija“.

Ką tai reiškia: „Australian Antigen“ ar tiesiog „auksas“ ir „sidabras“?

Granitinės grindys irgi pilnos keisto simbolizmo, daugybės keistų simbolių. Mūsų dėmesį ypač patraukė vienas iš jų: lentelė, ant kurios parašytos raidės Au ir Ag. Kai kas mano, kad tai tiesiog auksas ir sidabras. Gali būti, tačiau vienas iš naujo aerouosto sponsorių buvo medicinos Nobelio premijos laureatas Baruchas Simeonas Blumbergas (Baruch Samuel Blumberg), kuris atrado naują mirtiną ligą, pavadintą Australijos Antigenu. Jūs jau turbūt susigaudėte, kad ji irgi vadinasi AuAg. Sutapimas? Galbūt, tačiau mums teks susitaikyti su dar vienu sutapimu: šita lentelė įtaisyta ant grindų tiesiai priešais freską ant sienos, kuri vadinasi „Genocidas“.

Grindyse esama varinių detalių, vaizduojančių nesuprantamus artefaktus, išmirusius gyvūnus, rastus apylinkėse ir žodžius indėnų kalbomis, kurie turi mistinę prasmę. Arba, pvz, šalia memorialinės lentos grindyse galite įžiūrėti indėną be galvos ant kažko, kas primena bėgius. Ką tai reiškia, velniai rautų? Ar susiję tai su simbolišku giljotinos vaizdu? Tačiau jūs nerasite jokios informacinės lentos, kuri paaiškintų šių detalių turinį, kas verčia jus paprasčiausiai žvaliai peržengti visa tai su žodžiais: vau, kam visa tai čia, nejaugi tai skirta mums?

Mt Blanca

Baltasis Kalnas (Mt. Blanca) yra vienas iš ketirų Navahų genties šventųjų kalnų, taip pat galbūt turimas galvoje Monblanas Prancūzijoje, vieta, kur templieriai pasirašė savo įstatus. Jų metraštis pasakoja apie šį įvykį tokiais žodžiais: „Jie susirinko kartu, kad suformuluotų Naują Pasaulio Tvarką, prisimindami žodžius, kurisis Dievas apdovanojo miegantį Saliamoną…“

Vėl ir vėl priešais mus eilinė sąsaja, vedanti link Naujosios Pasaulio Tvarkos, apie kurią kalba kiekvienas žymus politikas ir žiniasklaida.

Freskos ant sienų – įdomiausias aerouosto bruožas. Pagrindinės freskos išdėstytos ant 4 sienų, jų autorius, meksikiečių kilmės dailininkas monumentalistas Leo Tanguma yra tiesioginis indėnų majų palikuonis (ar ne per daug meksikiečių dailininkų vienam aerouostui?). Sakysit, nieko ypatingo? Galbūt, jeigu ne vienas įdomus sutapimas. Vienoje tų freskų yra nedviprasmiška užuomina apie majų kalendorių, kuris atseit žada pasaulio žūtį 2012 gruodį.

Harmonija su gamta po… genocido.

Harmonijoje su gamta – taip vadinasi kompozicija iš freskų, vienoje iš kurių pavaizduoti bauginantys mirties ir sugriovimo vaizdai.

Aukščiau esanti freska vaizduoja mirtį ir sugriovimus. Joje pavaizduotas miestas dūmuose, degantis miškas ir kalba ji mums tikriausiai apie šio pasaulio žūtį. Ir apie ketinimą išsaugoti kažkokią gyvybės dalį. Pirmame freskos plane pavaizduotos trys negyvos moterys, gulinčios karstuose: afrikietė, indėnė ir baltosios rasės mergaitė, laikanti rankose Bibliją, kas galbūt simbolizuoja žuvusius dėl religinių ar kitokių idėjinių prieštaravimų. Galiniame plane galima pamatyti, kaip siautėjanti liepsna ryja miškus ir miestus. Jeigu kam nors šis paveikslas panašus į taiką ir harmoniją, o ne į mirtį ir sugriovimą, tai tas žmogus, matomai, turi problemų su realybės suvokimu. Taip pat įdomūs stikliniai narvai su gyvūnais, kurie gali būti traktuojami kaip mėginimas išgelbėti dalį gyvosios gamtos nuo žūties dėl branduolinio, ar biocheminio karo.

Mergaitė su Majų lentele

Būtent šioje freskoje pavaizduota maža juodaplaukė indėnų mergaitė, laikanti rankoje akmeninę lentelę, primenančią Majų kalendoriaus gabalėlį. Beje, kai kurie tyrinėtojai pastebi, kad šita lentelė labai primena savo kontūrais Rusijos žemėlapį. Verta taip pat atkreipti dėmesį į tai, kad centrinė freskos figūra – juodaodis žmogus su nimbu virš galvos, primenantis šventąjį ar dievybę.

Perkalsim kardus į arklus, ar kalavijas miegančiam monstrui?

Dar viena freska vaizduoja visuotinę taiką, tačiau joje pavaizduotos pasaulio tautos, atiduodančios ginklus šviesiaplaukiui vokiečių berniukui su kaklaraiščiu ir pilka liemene, kuris užsiima tuo, kad „perkala kardus į arklus“. Apačioje matome gulinčią negyvą figūrą su dujokauke. O „arklai“ turi gana keistą formą, keliančią klausimą, ar nekalamas, vietoje žemės ūkio padargo naujas kardas? Ir šie įtarimai ne be pagrindo, kadangi dešinėje yra kita freska, ta pati, apie genocidą. Ir jos abi sudaro vieną visumą: jas apjungia vaivorykštė, kuri driekiasi iš vieno freskos kampo į kitą.

Monstro kepurė iš freskos „Genocidas“

Kita freska (genocidas) vaizduoja didžiulę kariškio su dujokauke figūrą (negyvą ankstesnėje freskoje) su automatu ir kardu rankose, kuri dabar tikriausiai grįžo į gyvenimą.

Kardu jis užmuša balandį iš ankstesnio paveikslo, kuris, kaip žinia, simbolizuoja taiką, duodamas užuominą, kad pasaulis bus sunaikintas. Nuo figūros sklinda kažkokios bangos, simbolizuojančios nuodingas dujas arba biologinį ginklą, naikinantį viskas, kas pasitaiko jo kelyje. Primename, kad ši freska, šalia kurios ant grindų pavaizduotas užrašas, galbūt simbolizuojantis Australijos Antigeną. Taip pat galim pamatyti link horizonto einančią begalinę eilę moterų, kurios nešasi savo negyvus vaikus. Ir grupę našlaičių, miegančių ant plytų. Ši freska pranašauja milijonų žmonių sunaikinimą.

Čia reikia pažymėti, kad šias dvi freskas galima traktuoti kaip sąmoningo pasaulio užkariavimo simbolį, užkariavimo tuo tikslu, kad paskui būtų pretekstas įvesti taiką. Ką gi, neblogai atrodo: juk kad įvestum taiką, jums iš pradžių reikalingas karas, bent jau orientuojantis į idėjas, kurias propagavo Hitleris.

Tačiau tai dar ne galas.

Iliuminatų rojus po genocido

Sekanti freska vaizduoja laimingą žmoniją po katastrofos, matyt, tuos pačius 500 mln žmonių, kuriems bus leista gyventi. Joje irgi matome keistą figūrą su nimbu, apsuptą vaikų. Taip pat verta pažymėti, kad žmonių skaičius grupėje, supančioje „šventąjį“, yra 12, kas primena Paskutinę Vakarienę, o taip panašu į užuominą apie žydų Mesiją, kuris, kaip tikima, vadovaus pasauliui, apjungdamas materialią ir magišką valdžią.

Tačiau, net apie tai negalvojant, o tiesiog žvelgiant į paveikslą, susidaro įspūdis, kad su čia pavaizduotais žmonėmis kažkas ne taip. Jeigu paklausite manęs, į ką tai panašu, pasakysiu – kad į laimingą pagal psichikos kontrolės programą zombiais paverstų žmonių šeimą, nors keistas nimbas virš vyro figūros ir neįprastas augalas priešais jį kalba apie kažkokį ateities kultą, kurį išpažins pasilikusieji gyventi po globalinio holokausto.

Giljotina

Sekančioje freskoje gerai matosi giljotinos peilį, po juo – drugelį, ir ne paprastą, bet monarchą, kas tikriausiai turi pasakyti, jog giljotina buvo masinių bausmių ir teroro įrankis per Prancūzų revoliuciją. Juk pirmasis žmogus, nukirsdintas su giljotina, buvo būtent monarchas – Liudvikas XVI. Įdomu, kad „Monarchu“ taip pat vadinosi slapta psichinės kontrolės programa, sukurta JAV spectarnybų po II Pasaulinio karo, remiantis duomenimis, kuriuos naciai surinko mirties stovyklose ir vėliau išvengę Niurnbergo.

Už freskas Leo Tanguma, kaip manoma, gavo 100 000$ už pirmą dalį ir oficialiai visa tai reiškia „pasaulį, harmoniją ir gamtą“. Be abejonės čia nebuvo išvengta ekskurso į nacių ideologiją, ypač į tą jos dalį, kuri susijusi su „pasauliu ir harmonija“. Paskutiniais duomenimis, kai kurios iš šių freskų šiuo metu yra nuimtos arba uždažytos.

Notre Denver arba Monstrai bagažo skyriuje

Gorgulja bagažo skyriuje

Turime dar vieną grožybę, kartu su savo broliuku pastatytą saugoti bagažo skyriaus. Monstrai – gorguljos (chimeros) su erelio snapu ir odiniais sparnais, vienai jų kažkoks skutas išlindęs iš snapo, galbūt vieno iš keleivių kaklaraištis. Šalia vienos iš chimerų kaba memorialinė lentelė su užrašu „Notre Denver“. Ant lagamino rankenėlės parašytas žinomos firmos pavadinimas – „Samsonite“, tačiau kai kas mano, kad užraše gali būti užšifruotas kažkoks skaitmeninis kodas.

Negalime tvirtinti, kad būtent taip viskas ir yra, tačiau šie dalykai akivaizdžiai prideda niūrių obertonų bendram vaizdui.

Visi aerouosto simboliai ir freskos simbolizuoja naują pasaulį, kuriame nedidelis žmonių skaičius (500 mln išgyvenusių per genocidą) gyvens „harmonijoje“ su gamta, griežtai kontroliuojami pasaulinės vyriausybės, kas ir yra NPT tikslas. Oro uosto simboliką galima nagrinėti be galo ilgai, vienintelis dalykas, nekeliantis abejonių, tai faktas, kad šis statinys tiesiog persmelktas mįslėmis ir mistika, o taip pat faktas, kad po statiniu esma paslaptingo objekto.

Apie freskas ir keistenybes sklando daugybė gandų ir traktuočių apie tai, kas čia norėta pasakyti, tačiau dauguma jų susiveda į tai, kad NPT planuoja išnaikinti 90% pasaulio gyventojų. Apie tai kalba Džesis Ventura savo trečiame šou „Sąmokslo teorija“ epizode per TrueTV, skirtame 2012 problemai: „Jie pasamdė vienoje kompanijoje grupę darbininkų darbuotis viename darbo bare, paskui atleisdavo rangovą ir samdydavo kitą, dirbti kitame bare, paskui atleisdavo ir šitą, ir samdė trečia, ir t.t. Darbininkai pasakojo daug įdomių dalykų, kuriuos jie matė, tokių kaip požemiai, einantys per 8 aukštus gilyn. Paskui jiems netikėtai pasakydavo… ups, mes net nemanėme kastis taip giliai, ir permesdavo į kitą darbą, tačiau tos vietos, kurias „apleisdavo“, atrodė pakankamai parengtos“.

„Ar verta sakyti, kad po žeme esama daugybė tunelių ir kitų įdomių dalykų? Pavyzdžiui, tokių, kad jie gali generuoti gerokai daugiau elektros energijos, negu jiems reikia“.

„Pakilimo takai ir statiniai buvo pastatomi, o paskui užberiami žeme (vienas iš takų padengtas apie 6 colių dirvožemio sluoksniu) ir to priežastis buvo „neatitikimas sertifikatams“.

„Denverį pasirinko dėl jo centrinės padėties ir dėl to, kad jis susietas šimtais mylių požeminių tunelių, kurie tikriausiai veda į gigantišką požeminį miestą, skirtą elitui ir vyriausybės valdininkams“.

Įdomi nuomonė iš 2012 problemai skirto forumo

„Aš gyvenu Kolorade, buvau Denverio oro uoste šimtus kartų ir mačiau visus „sąmokslo artefaktus“: freskas, memorialinę lentą su masonų simbolika, pabaisą, išlendančią iš lagamino, gigantišką elektrinė, kilometrus tunelių ir didžiules ventiliacijos šachtas, iškylančias iš po žemių dideliu atstumu nuo komplekso.

Mačiau požeminius tunelius, geležinkelio sistemą, kuri pranyksta tamsoje apskendusiose kryžkelėse. Neabejotina, kad kažkur ten turi būti patalpos traukinių remontui ar kažkas panašaus. Tačiau pakankamai keista, kad kai kurie tų tunelių apšviesti, o kiti skendi prieblandoje, ir jūs beveik negalite nieko įžiūrėti, kai lekiate pro šalį blankiai apšviestame traukinyje. Dėl to manau, kad daug kas iš to, kas apsakyta apie sąmokslą, gali būti tiesa“.

Pagal šiuos šaltinius:

http://www.anomalies-unlimited.com/Denver_Airport.html#

http://adventofdeception.com/denver-international-airport-new-world-order

http://vigilantcitizen.com/?p=58

Kaip jau ne kartą buvo rašyta, 2012 metų problema realiai egzistuoja ir tvirtinti priešingai būtų, mažų mažiausiai, nesąžininga. Tačiau reikia suprasti, kad ši problema – tai dirbtinis įvykių pritempimas prie datos, pasirinktos okultiniu būdu. Problema, sukurta pagal schemą „problema-reakcija-sprendimas“, yra iš esmės viena iš globalinių propagandos kampanijų, tačiau šio fakto suvokimas nesumenkina problemos rimtumo, kadangi ši kampanija yra vienas iš svarbių globalinio elito žingsnių link pasaulinės vyriausybės sukūrimo.

 

Patiko straipsnis? Pasidalinkite su draugais tinkluose!

Parašykite komentarą