SRAUTAS
balandžio 8, 2017

Apie kokybiškai naują žmogų

Apie kokybiškai naują žmogų

Ar dar kas nors pamena, kad Tarybų Sąjungoje buvo kuriamas „tarybinis žmogus“ – toks naujadaras – kažkas tarp darbininko ir antžmogio be tautybės, kritiško mąstymo ir netgi be seksualumo?

Laimei, dauguma suprato apie pavojų iš tikrųjų tapti tokiais žmonėmis, tad formaliai idėją palaikė, o realiai stengėsi gyventi kaip įpratę, pagal žmogiškąją prigimtį – suvokiant ryšį su tauta, kritiškai vertinant aplinką ir seksualiai aktyviai.

Paskutiniu metu atgijo kokybiškai naujo žmogaus, tik šįkart „europiečio“ arba „vakariečio“ koncepcija, kurią, deja, dauguma vertina ne taip kritiškai kaip kad mūsų tėvai ir seneliai vertino „tarybinio žmogaus“ koncepciją.

Koks tas „europietis“ arba „vakarietis“? Iš tikrųjų jis gana panašus į „tarybinį žmogų“ – darbininkas (darbuotojas, tarnautojas, „menedžeris“) be kritinio mąstymo, be tautybės ir seksualiai palaidas.

Palaidas iki absurdų – vieną dieną vyras, kitą moteris, kartais myli priešingą lytį, kartais tą pačią, o retsykiais ir abi kartu.

Jo pagrindinė problema slepiasi kelnėse – dažnai jaučiasi nesuprastas ar nepriimtas, dėl ko siekia, kad galėtų elgtis ne taip kaip gamtoje įprasta, o taip, kaip jam pačiam norisi, tame tarpe, ir vizitus į kitos lyties tualetus.

Tokį žmogų menkai domina politika, mokesčiai, teisinė sistema, jo paties (arba įvaikintų) vaikų ateitis, dėl ko jis susitelkęs į nūdienos aktualijų, iš esmės susitelkusių dubens srityje, sprendimą. Arba sprendimo imitavimą, nes jokių sprendimų išties nėra – tik blaškymąsis nuo vieno kraštutinumo prie kito.

Bet ką gi gero visuomenei gali pasiūlyti tas „europietis“ arba „vakarietis“, kokiomis savybėmis jis pasižymi, kokią ateitį projektuoja sau ir savo vaikams?

Man asmeniškai būtų sunku rasti atsakymą. Tiesiog todėl, kad toks žmogus yra kažkoks darboholizmo ir seksualinių disfunkcijų mišinys, kuris veikia arba kaip „darbo žmogus“, arba kaip „seksualinis pamišėlis“.

Atitinkamai kitos gyvenimo sritys jam nėra įdomios. Kaip ir žmonijos ateitis apskritai.

Toks žmogus visados mato du sprendimus – kuo daugiau darbo, kuo daugiau sekso.

Kažkas nepatinka, kelia susirūpinimą demokratijos būklė ar socialinė nelygybė?

Daugiau darbo.

Esi sunerimęs dėl visuomenės moralės?

Daugiau sekso.

Bet užvis blogiausia netgi ne tai, kad toks asmuo savaime yra labai ribotas darbo – sekso vergas, bet tai, kad, žiūrint į tokį žmogų, sunku atspėti, kaip atrodys žmonija po šimto ar kelių šimtų metų. O kartais net ir nesinori spėlioti.

Nesirūpindamas ateitimi, atitoldamas nuo visuomenės ir atiduodamas sprendimų laisvę kam nors kitam, kas turi daugiau laiko arba pinigų, toks žmogus niekaip nebeįtakoja to, kokiame pasaulyje teks gyventi jo palikuonims.

Ir kadangi jam žmogus kaip toks yra tik darbo – sekso vergas, o tautybė – tik kažkokia atgyvena, kuri realiai nieko nevienija, tai problemos tame savo primityviame egzistavime toks žmogus nepastebi.

Jam nesvarbu, kaip lietuvių tauta atsirado ir kiek dar ji egzistuos. Ar išvis egzistuos. Jis, regis, mielai gyventų ir tarp kinų, japonų, net hunų, jei tik būtų užtektinai darbo ir sekso.

Jo širdžiai svarbu ne tam tikri žmonės, kultūra, tradicijos ir įpročiai, kurie formuoja kiekvieną unikalią tautą, o savęs patenkinimas per burną ir lytinius organus.

Toks žmogus nekuria ir nerašo istorijos. Jis yra tiesiog statistinis darbo – sekso vienetas, matuojantis savo gyvenimą pagal tai, kiek labai atitinka vidurkį – kiek kvadratų bute, kiek kainuoja mašina, kiek toli buvo nukeliavęs.

Tačiau kelionės, neturint namų, yra ne kas daugiau kaip klejonės, o kvadratai neįprasminti kaip tam tikros šeimos, tam tikros žmonių grupės buvimo ir savirealizacijos vieta yra ne kas daugiau kaip kvadratai.

Mes turime kartą, kuri įgyja daug daiktų, tačiau patys tiems daiktams ir tarnauja.

Mes turime kartą, kuri unikali tik tuo, kad unikalumo jai nereikia. Nebent tas „unikalumas“ būtų visuotinai priimtas kaip pvz. Gėjų paradai arba vegetarizmas .

Mes turime kartą sudarytą iš kokybiškai naujų žmonių, kurie save apibrėžia per darbą arba seksą, tačiau kitose reikšmingose gyvenimo srityse yra nuliai.

Arba veršiai.

Šaltinis

Comments are closed.