Apie KKK istoriją

Prieš pusantro šimtmečio raiteliai su baltais apsiaustais pradėjo savo naktines eisenas tamsiomis Tenesio valstijos miestų gatvėmis. Religingi juodaodžiai, kurie ką tik išsivadavo nuo vergijos, šventai tikėjo, kad tai tikrų tikriausiu vaiduokliai medžioja jų sielas.

KUKLUKSKLANAS

Vaiduokliai vadino save „Kyklos Clan“, tačiau paskui pakeitė pavadinimą į Ku Klux Klan, kad būtų simboliškiau. O ir ant popieriaus KKK atrodo padoriau.

Taip užgimė tokia nevienareikšmiška organizacija kaip Kukluksklanas, kuris, laikui bėgant, tapo masinės kultūros dalimi. Daug kas žino apie klaną iš šiandieninių įvykių, juk iki šiol sklando gandai apie Amerikoje veikiančią rasistinę organizaciją. Likusieji gi žino apie klano narius iš filmo „Forestas Gampas“, kurio pagrindinį herojų pavadino vieno iš judėjimo lyderių Natanielio Bredfordo Foresto garbei.

Įkūrėjais tikriausiai buvo pakankamai stambi figūra, ypač JAV pietuose, kur iš pradžių plėtojosi klano veikla. Dėl to berniukas, gimęs Grinbou miestelyje Alabamos valstijoje ir gavo abejotiną šansą būti pakrikštytas didžiojo ir mistinio Foresto vardu.

Klanas nuo to momento, kai jį įkūrė buvę Konfederacijos armijos kariškiai, pasisako prieš tamsiaodžių ir baltųjų amerikiečių lygybę. Iš pradžių aukų nebuvo, „Vaiduokliai“ paprasčiausiai baugino juodaodžius gyventojus. Nors bijojo jų absoliučiai visi. Bėgant metams, veikla pasidarė radikalesnė, klano nariai perėjo prie žmogžudysčių, kartais – masinių.

MASONŲ PAVELDAS

Organizacija labai greitai transformavosi į slaptą draugiją, perėmusi nemažai masonų ritualų. Savo aukoms klanas pasiųsdavo apelsino ar moliūgo sėklas, ąžuolo šakeles. Tai reiškė, kad „tu sekantis“, pas tave netrukus ateis keršytojai. Vienintelis variantas būsimai aukai – bėgti iš miesto.

Ir patys aprėdai, ritualiniai gobtuvai, kryžiai ant krūtinės dvelkė slaptomis draugijomis. Ir jeigu klano veikėjų nepalaikydavo „žuvusių konfederatų šmėklomis“, tai masonų įpėdinių šlovė jiems buvo garantuota.

Organizacijos struktūra irgi buvo „sumasoninta“. Klanui vadovavo Didysis Išminčius, jo tarybą sudarė Genijai. Klano nariai suskirstė Amerikos valstijas į Karalystes, o kiekvienai jų vadovavo Didieji drakonai. Taip pat egzistavo tokios pareigybės kaip Hidros, Furijos, Ciklopai, Didieji sargybiniai. Eilinius narius organizacija vadino Vampyrais.

KAS SLĖPĖSI PO GOBTUVAIS?

Kas gi iš tiesų buvo KKK veikėjai, slaptos bendrijos, kuri iki šiol kelia baimę, nariai? Čionai iškart šauna į galvą frazė, kurią ištarė kapitonas Amerika Stivas Rodžersas Tiniui Starkui, kuris labiau žinomas kaip Geležinis Žmogus: „Vyrukas šarvuotu kostiumu, o nuvilk tą kostiumą – kas jis be jo?“ Taip ir su KKK nariais – kuo jie būtų be savo apdarų? Juk niekas neišlaisvino idėjinių keršytojų nuo kitų pareigų.

Dieną jie dirbo bibliotekininkais, mokytojais, buvo paprasti žmonės. Jie grįždavo namo pas savo žmonas, bučiavo vaikus prieš miegą, o paskui išeidavo į naktį. Padeginėjo ir žudė.

TRYS BANGOS

Klano veikloje būta trijų didelių bangų. Pirmasis KKK atsirado 1865 metais po Pilietinio karo ir sudarė jį, kaip jau buvo sakyta, konfederatai bei vergvaldžiai, kurie buvo nepatenkinti Pilietinio karo baigtimi.

1867 metais per KKK suvažiavimą buvo sukurti „priesakai“ ir numatyti svarbiausi tikslai. Judėjimas įgavo pagreitį. Ir jeigu iš pradžių tai buvo toks savotiškas idėjinių žmonių būrelis, tai netrukus organizacija įgavo pakankamai sudėtingą struktūrą. Aukų skaičius augo. 1871 metais klaną panaikino Forestas.

Kai kurie šaltiniai nurodo, kad panaikinimo priežastis gaubia paslaptis, tačiau žinoma, kad 1871 metais prezidentas V. Grantas pavedė pradėti teisminį tyrimą ir išleido potvarkį dėk KKK uždraudimo. Niekas nieko neareštavo, kas kelia tam tikrų minčių. Netgi net federalinė valdžia pritarė klano idėjoms? O gal ir patys valdžios atstovai slapta lankė susirinkimus?

Sklandė gandai, kad klanas nenustojo egzistavęs, o pasitraukė į pogrindį. Ir tai visiškai dėsninga, juk kai pradėjo veikti antrasis KKK, jo narių skaičius siekė jau apie 6 milijonus žmonių. Tai nutiko po I Pasaulinio karo.

Trečiasis KKK pradėjo formuotis iškart po II Pasaulinio karo. Matyt, karo metu žmonėms ir kitų rūpesčių pakako. Iš pradžių mušti Kaizerį, paskui kautis su Hitleriu. Susidorojimams su tamsiaodžiais neužteko nei laiko, nei jėgų. Juk daugelis klano narių kariavo fronte.

TRANSFORMACIJA

Praėjusiais metais klanas atžymėjo savo jubiliejų – 150 metų. Ir juk iki šiol funkcionuoja, nors veteranų greičiausiai nebeliko. Nauja KKK sudėtis pakankamai šviežia. Kalbama, kad klanas pradėjo propagandistinę veiklą, agituodamas jaunimą.

Aktyvistai papildo gretas, planuoja demonstracijas. Nors organizacija, tarp kitko, vis dar tebėra uždrausta. Tačiau kam rūpi kažkokie draudimai, kai į galvas kalamos tokios sultingos idėjos apie pranašumą ir naikinimą. Ir susidaro įspūdis, kad kažkas ir šiandien užmerkia akis į panašių organizacijų egzistavimą, kol tos nepradeda masiškai linčiuoti žmonių.

Kaip galima spręsti iš gausios medžiagos Vakarų žiniasklaidoje, klanas atnaujino savo veiklą su nauja jėga. Rasistiniai incidentai Amerikoje seniai ne naujiena, tačiau paskutinių metu jų dar padaugėjo. Tai savotiškas priminimas, kad rasizmas vis dar gyvas, kad šiuolaikinė situacija Amerikoje jį skatina. Tai keista, bet nuo Pilietinio karo laikų vidinės visuomenės problemos JAV taip ir liko neišspręstos. Dėl to tarpnacionalinė integracija veda tiktai į karingą rasizmą. Iki šiol Amerikos visuomenė yra nestabili, o tolerancijos principų laikomasi tik popieriuje.

www
Patiko straipsnis? Pasidalinkite su draugais tinkluose!