Pasikėsinimai į Fidelį Kastro

Trilijonierius, apie kurį mažai kas žino

Nužmoginimas

Hitleris ir Amerikos atominė bomba

Prancūzija-2018. Šiek tiek fantastikos…

Kaip anglai įkyrėjusias žmonas pardavinėjo